Πεθαίνουν οι δημοκρατίες;

Επιμέλεια: Πάλλας Βαγγέλης Δημοσιογράφος – Ερευνητής – Αναλυτής IFJ/SPJ

Μπορείς να κάψεις ένα βιβλίο..Μπορείς να σκοτώσεις μια ιδέα..την Δημοκρατία όμως δεν μπορείς να την σκοτώσεις..μπορείς όμως να την απαξιώσεις να την υποβαθμίσεις ..να την ευτελίσεις ..δεν μπορείς όμως να την εξαφανίσεις..Στην Ελλάδα θα βρούμε πολλούς τρόπους ανατροπής στο παρελθόν μιας Δημοκρατίας που έγινε βορά στους αστούς πολιτικούς με όλα τα θλιβερά αποτελέσματα..( 4η Αυγούστου —Ιουλιανά 65—21 Απριλίου 67 ).Το φαινόμενο αυτό δεν μόνο Ελληνικό η Λατινική Αμερική ..η Αφρική και η Ασία ήταν γεμάτες από στρατιωτικά πραξικοπήματα ..δικτατορίες..στα καθεστώτα αυτά το χαρακτηριστικό ήταν η παρουσία του στρατού αλλά και της Εκκλησίας που με την ανοχή της συμφωνούσε στα φρικτά εγκλήματα των πραξικοπηματιών.

Καθώς οι πυλώνες της Δημοκρατίας είναι το Κοινοβούλιο η Δικαιοσύνη και τα ΜΜΕ..πολλοί ηγέτες έχουν πετύχει να συγκεντρώσουν μεγάλη εξουσία αυταρχισμού χωρίς να καταλύουν την Δημοκρατία… αυτό το φαινόμενο το είδαμε και στην Ελλάδα με όλα τα χαρακτηριστικά που ορίζουν τις αστικές νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις ..Χωρίς την βοήθεια των συστημικών ΜΜΕ αλλά και της κοινοβουλευτικής υπεροχής δεν θα υπήρξε η δυνατότητα παρέμβασης στα θεμέλια της Δημοκρατίας… Οι παρεμβάσεις σήμερα δεν πραγματοποιούνται με στρατιωτικό τρόπο αλλά με νομοσχέδια και νόμους οι οποίοι συχνά αμφισβητούνται από το Σύνταγμα …η παρέμβαση των ΜΜΕ με την παραπληροφόρηση και την διασπορά ψευδών ειδήσεων συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση και τον ευτελισμό της έννοιας Δημοκρατία….

Αν ανατρέξουμε στην Ιστορία θα δούμε ότι η Δημοκρατία ποτέ δεν πεθαίνει όσα δεινά και να της προσθέσουμε..πάντα με την βοήθεια της λαίκής τάξης παραμένει μια ιδέα και ένας τρόπος ζωής που δεν τον αλλοιώνει ο χρόνος…

 

Print Friendly, PDF & Email