Ετήσια έκθεση 2022 του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την ενδέκατη κατά σειρά ετήσια έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας [εφεξής «Δίκτυο»] και αφορά στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιστατικών ρατσιστική βίας που καταγράφηκαν από τα μέλη του Δικτύου κατά το έτος 2022. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε στα μέσα του έτους 2011 από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR), με τη συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη συστηματική καταγραφή πράξεων βίας με ρατσιστικό κίνητρο και την τεκμηρίωση των σχετικών ποσοτικών και ποιοτικών τάσεων του φαινομένου. Σήμερα, το Δίκτυο έχει 52 μέλη, τα οποία συνεχίζουν να καταγράφουν περιστατικά ρατσιστικής βίας που συντελούνται σε βάρος προσώπων, τα οποία προσέρχονται στις υπηρεσίες τους.

Κατά το 2022, το Δίκτυο κατέγραψε μέσω συνεντεύξεων με τα θύματα 74 περιστατικά ρατσιστικής βίας. Σε 33 περιστατικά στοχοποιήθηκαν μετανάστες, πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή χρώματος. Σε ένα εκ των περιστατικών αυτών στοχοποιήθηκε άτομο τόσο λόγω εθνικής καταγωγής, όσο και λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Σε 1 περιστατικό στοχοποιήθηκαν Έλληνες πολίτες λόγω εθνοτικής καταγωγής, ενώ σε 2 περιστατικά στοχοποιήθηκαν ένα τζαμί και ένα μνημείο του Ολοκαυτώματος. Σε 38 περιστατικά στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤKI+ άτομα.

Την Ετήσια Έκθεση του Δικτύου για το 2022 μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

πηγή: rvrn.org

Print Friendly, PDF & Email