Αμερική… στη χώρα του παραλόγου

γράφει στο peripteron.eu ο Βαγγέλης Πάλλας, ∆ηµοσιογράφος – Ερευνητής – Αναλυτής IFJ / SPJ

ΣΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ 300.000 ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΚΤΙΟΥΝ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΑΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΝΕ;

Σχεδόν 300.000 διανοητικά ασθενείς κρατούνται σήμερα σης αμερικανικές φυλακές, κυρίως για έναν λόγο: Διότι εάν αποφυλα­κιστούν, δεν έχουν που να πάνε. Και αρκετοί από αυ­τούς καταλήγουν να εκτί­ουν πολυετείς ποινές, για απλά πταίσματα. Η σοβα­ρότητα του προβλήματος φαίνεται καθαρά στη φυ­λακή των Δίδυμων Πύρ­γων, στο Λος Άντζελες, που έχει πρακτικά μετατραπεί στο μεγαλύτερο ίδρυμα της χώρας για άτομα με δια­νοητικά προβλήματα, ένα πραγματικά εθνικό σύμ­βολο της κρίσης -όπως λέ­νε. Περίπου 2.000 διανοη­τικά ασθενείς κρατούμε­νοι -που τους αναγνωρίζει κανείς από τα ομοιόμορ­φα κίτρινα πουκάμισα και το γράμμα Μ στην ετικέτα με το όνομα τους- είναι πε­ρίπου οι μισοί από τους τρο­φίμους των Δίδυμων Πύρ­γων. Όλοι ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή, ε­νώ οι βαρύτερα ασθενείς βρίσκονται στους υψηλό­τερους ορόφους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στα ε­πάνω πατώματα, οι κινή­σεις των κρατουμένων είναι όλο και πιο λίγες και η ησυχία μεγαλύτερη, κα­θώς οι περισσότεροι κοι­μούνται σχεδόν συνεχώς.

ΑΣΤΕΓΟΙ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΟΥΣ

Πολλοί από τους τρο­φίμους της ιδιόμορφης αυ­τής φυλακής, εκτός από διανοητικά πάσχοντες εί­ναι και άστεγοι, χωρίς συγ­γενείς και φίλους. Έχουν καταδικαστεί κυρίως για αδικήματα μέθης και ε­παιτείας. Άλλοι, περιμένουν απλώς τη δίκη τους. Τις περισσότερες ώρες εί­ναι ξαπλωμένοι στις κου­κέτες τους ή παρακολου­θούν τηλεόραση. Λίγοι α­πό αυτούς διαβάζουν, διό­τι οι περισσότεροι είναι α­γράμματοι. Όσο για την ε­παφή τους με τον έξω κό­σμο, τους επιτρέπονται μό­νον δύο επισκεπτήρια την εβδομάδα, μισή ώρα το κα­θένα.

Το πρόβλημα αρχίζει να παίρνει σε όλη τη χώ­ρα ανησυχητικές διαστά­σεις. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, τουλάχιστον 283.000 τρόφιμοι φυλακών έχουν χαρακτηριστεί διανοητικά πάσχοντες. Ο αριθμός τους άρχισε να αυξάνεται με με­γάλους ρυθμούς, μετά το κλείσιμο πολλών Ψυχια­τρικών Καταστημάτων, ό­ταν, επί προεδρίας Ρόναλντ Ρήγκαν, τη δεκαετία του ‘80, άρχισε να εφαρμόζε­ται το σχέδιο πρόνοιας «Φροντίδα στην Κοινότη­τα». Αποτέλεσμα ήταν, α­πό το 2001 έως το 2020, ο αριθμός των κρεβατιών των δημόσιων νοσοκομεί­ων για τους διανοητικά πά­σχοντες να μειωθεί κατά 69%.

Σύμβουλοι της Εθνικής Ομοσπονδίας Υγείας για τους Διανοητικά Πάσχο­ντες (ΝΜΗΑ), υποστηρί­ζουν ότι πολλοί από τους κρατούμενους – ασθενείς, με την κατάλληλη θερα­πεία, θα μπορούσαν να βρί­σκονται αλλού. Το πρό­βλημα, όμως, είναι ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα και τη θεραπεία τους.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σε ορισμένες πολιτεί­ες των ΗΠΑ, βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο η λει­τουργία δικαστηρίων για άτομα που χρήζουν ψυ­χιατρικής βοήθειας. Αλλά ο σκεπτικισμός γύρω από το θέμα είναι μεγάλος, διό­τι εξίσου μεγάλος είναι και ο κίνδυνος περαιτέρω ποι­νικοποίησης των ατόμων με ψυχολογικά προβλή­ματα. Εκτός αυτού, εκ­φράζονται φόβοι ότι τα δι­καστήρια αυτά μπορεί να επιμείνουν στην εφαρμο­γή υποχρεωτικής θερα­πείας τους.
Όλοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση κρίσιμη, και συμφωνούν ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης είναι εκείνη που ευθύνεται για τη διαιώνιση και τη διό­γκωση του προβλήματος των διανοητικά πασχόντων που βρίσκονται, χωρίς να πρέπει, στις φυλακές.

ΑΠΑΡΤΧΑΪΝΤ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΗΠΑ: ΒΕΤΟ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΤΗΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AIDS
OI ΗΠΑ μπλόκαραν τη συμφωνία στον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία θα επέτρεπε να διανεμηθούν σε χαμηλές τιμές στις φτωχές χώρες φάρμακα κατά του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. «πρόκειται για ένα νέο απαρτχάιντ», κατήγγειλαν χώρες της Αφρικής

Έτσι το χριστουγεννιάτικο δώρο δεν θα έρθει ποτέ για τα 30 εκατομμύρια φορείς και ασθενείς του AIDS. Ούτε για όσους πάσχουν από φυματίωση, ελονοσία και άλλες τροπικές ασθένειες και δεν είναι σε θέση να αγοράσουν τα φάρμακα στις τιμές του εμπο­ρίου. Γιατί ο Λευκός Οίκος το αποφάσισε: τα μονοπώλια των φαρμακοβιομηχανιών δεν θα θιγούν, οι θεραπείες θα αγοράζονται με τους όρους εκείνου που κατέχει την ευρεσιτεχνία. Οι αφρικανικές χώρες διαμαρτυρήθηκαν και μίλησαν για σκάνδαλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσπαθούσε να μεσολαβήσει, τα βρό­ντηξε κάτω. Είναι σοβαρό και απογοητευτι­κό, δήλωσε ο Ταϊλανδός διευθυντής του ΠΟΕ Σουασάι Πανιτσκπάκντι. «Κινδυνεύουμε να δυσφημιστούμε ενώπιον της κοινής γνώμης». Οι 144 χώρες του ΠΟΕ δεν κατάφεραν να τη­ρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει τον Νοέμβριο του 2011 στη Σύνοδο Κορυφής της Ντόχα, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα έχουν δικαίωμα να παραβιάσουν τους νόμους περί ευρεσιτεχνιών, για το συμφέρον της δημόσιας υγείας.

Οι Βιομηχανίες

Το βράδυ της 20 Νοεμβρίου ήταν η τελευ­ταία ευκαιρία για να συναφθεί η συμφωνία που θα επέτρεπε στις κυβερνήσεις του Τρίτου Κόσμου να παράγουν ή να εισάγουν φάρμακα που σώζουν ζωές σε χαμηλές τιμές. Για παράδειγ­μα, το Nevirapin της Boehringer Ingelheim που χορηγείται κατά του AIDS κοστίζει 4,25 ευρώ ανά ταμπλέτα στις ΗΠΑ, αλλά 8,73 στην Κένυα. Και στη Βραζιλία, που παράγει μόνη της τα φάρ­μακα βάσει ειδικών συμφωνιών, κάθε ταμπλέ­τα του Nevirapin στοιχίζει μόλις 2,68 ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος τότε των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι μπλό­καρε όμως την παγκόσμια συμφωνία, αφού οι αμερικανικές φαρμακοβιομηχανίες άσκησαν έντονες πιέσεις στον Λευκό Οίκο. Και οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χαλαρώσουν τις νομοθετικές διατάξεις περί παγκόσμιων ευρεσιτεχνιών που καθιστούν τις τιμές των φαρμάκων απρόσιτες για τις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Στην περίπτωση του AIDS, αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί ως το 2025 το μονοπώλιο των επτά φαρμακευτικών εταιρειών που έχουν την αποκλειστικότητα των θεραπειών. Όποιος παραβιάσει τα αποκλειστικά τους δικαιώματα, διακινδυνεύει δίκες και βαριές εμπορικές κυρώσεις. «Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, φάρμα­κα που σώζουν τη ζωή να μπορούν να αγορα­στούν μόνον από λαγούς προνομιούχους και εκατομμύρια ασθενείς να πεθαίνουν», απά­ντησε η Γκρο Χάρλεμ Μπρούντλαντ, διευθύ­ντρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Τώρα οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως η Oxfani και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, απα­ντούν: «Αν οι πολιτικοί δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε μια συμφωνία, εμείς θα υπο­στηρίξουμε το λαθρεμπόριο των φαρμάκων για να αποτρέψουμε θανάτους ανθρώπων».

 

Print Friendly, PDF & Email