Πέρα από τις εκλογές: Πώς οι πολίτες μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές αποφάσεις

Από Silvia Ellena | EurActiv.com | video by Miriam Saenz de Tejada

Ενώ οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες γνωρίζουν το δικαίωμά τους να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν γνωρίζουν όλοι τις συμμετοχικές και διαβουλευτικές πρωτοβουλίες που δίνουν στους πολίτες λόγο στις αποφάσεις που τους αφορούν σε ολόκληρη την Ένωση.

Η EURACTIV ρίχνει μια ματιά σε μερικά από τα συμμετοχικά και διαβουλευτικά εργαλεία που υπάρχουν σε δημοτικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εξηγώντας πώς λειτουργούν και πώς μπορούν να συμπληρώσουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

Print Friendly, PDF & Email