Ο Covid-19 μειώνει το προσδόκιμο ζωής στην Πορτογαλία

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Πορτογαλία έχει μειωθεί στα 80,72 έτη λόγω της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Πορτογαλίας (INE), η οποία έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα στοιχεία για την τριετία 2019-2021.

Δίνοντας στη δημοσιότητα τους πίνακες θνησιμότητας, το INE σημείωσε ότι το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση είναι υψηλότερο για τις γυναίκες (83,37 έτη) από ό,τι για τους άνδρες (77,67 έτη).

«Οι τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν, σε σχέση με το 2018-2020, μια μείωση περίπου 4,8 μηνών για τους άνδρες και 3,6 μηνών για τις γυναίκες λόγω της αύξησης του αριθμού των θανάτων λόγω Covid-19», αναφέρεται στις πληροφορίες του Ινστιτούτου που συνοδεύουν τα στοιχεία.

Σύμφωνα με το ΙΝΕ, κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, σημειώθηκε αύξηση 14 μηνών για το σύνολο του πληθυσμού (14,4 μήνες για τους άνδρες και 11,3 μήνες για τις γυναίκες).

Ενώ για τις γυναίκες, η αύξηση προέκυψε κυρίως από τη μείωση της θνησιμότητας στις ηλικίες 60 ετών και άνω, για τους άνδρες, η αύξηση συνέχισε να προκύπτει κυρίως από τη μείωση της θνησιμότητας στις ηλικίες κάτω των 60 ετών.

Το INE ανέλυσε επίσης το προσδόκιμο ζωής στα 65 έτη, το οποίο επίσης μειώθηκε στα 19,35 έτη για το σύνολο του πληθυσμού: «Στα 65 έτη, οι άνδρες θα μπορούσαν να αναμένουν να ζήσουν 17,38 έτη και οι γυναίκες 20,80 έτη, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 4,6 και 3,7 μήνες αντίστοιχα σε σύγκριση με την περίοδο 2018-2020.»

Τα τελευταία 10 χρόνια, το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών αυξήθηκε κατά 5,5 μήνες για τους άνδρες και κατά 7,2 μήνες για τις γυναίκες.

Για την περίοδο 2019-2021, το 36,1% των ανδρών και το 57,3% των γυναικών που γεννήθηκαν εκτιμάται ότι θα επιβιώσουν μέχρι την ηλικία των 85 ετών «εάν υπόκεινται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους στις ειδικές για την ηλικία συνθήκες θνησιμότητας που παρατηρούνται κατά την περίοδο αυτή», σύμφωνα με το INE.

Την περίοδο 2018-2020, τα ποσοστά αυτά ήταν 38,3% για τους άνδρες και 59,1% για τις γυναίκες.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σχετικά με το μέσο προσδόκιμο ζωής επιβεβαιώνουν τη μείωση κατά τρεις μήνες της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης το 2023 σε σύγκριση με το 2022, στα 66 έτη και τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα, το μέσο προσδόκιμο ζωής σε ηλικία 65 ετών, κατά την τελευταία τριετία, κατέγραψε πτώση 0,35 μονάδων, στα 19,35 έτη, λόγω της θνησιμότητας που συνδέεται με την πανδημία Covid-19.

Ο δείκτης αυτός χρησιμεύει για τον υπολογισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για την περικοπή που θα εφαρμοστεί σε ορισμένες πρόωρες συντάξεις από τον συντελεστή βιωσιμότητας, ο οποίος είναι 14,06% το 2022, και τα δύο έχουν ήδη δημοσιευθεί σε κυβερνητικό διάταγμα τον Δεκέμβριο, με βάση προσωρινά στοιχεία του INE.

Η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται εδώ και αρκετά χρόνια, σε συνδυασμό με το μέσο προσδόκιμο ζωής (το οποίο αυξάνεται) και φέτος είναι 66 έτη και επτά μήνες.

Με τη σειρά του, ο συντελεστής βιωσιμότητας, που συνδέεται επίσης με το μέσο προσδόκιμο ζωής, μειώθηκε από 15,5% το 2021 σε 14,06% το 2022.

Τα τελευταία χρόνια, ο συντελεστής βιωσιμότητας δεν εφαρμόζεται πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση των ατόμων που συνταξιοδοτούνται πριν από τη νόμιμη ηλικία, αλλά με μεγάλες περιόδους εισφορών.

Εκτός από τον συντελεστή βιωσιμότητας, οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις υπόκεινται επίσης σε περικοπή της σύνταξης κατά 0,5% για κάθε μήνα πρόωρης συνταξιοδότησης σε σχέση με τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης ή σε σχέση με την προσωπική ηλικία.

Από Ana Henriques and Denise Fernandes | Μεταφρασμένο από Σπύρος Σιδέρης

πηγή: euractiv.gr

Print Friendly, PDF & Email