Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου: «Πράσινη μετάβαση και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου: Προέδρος Ε.Ε.Α και Επίτιμος Διδάκτορας ΠΑ.ΠΕΙ.

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πράσινη μετάβαση. Δηλαδή η προώθηση πράσινων μορφών ενέργειας με βασικό στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Και προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δρομολογούνται -κάποιες ήδη εφαρμόζονται- νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Ουσιαστικά μιλάμε για έναν μετασχηματισμό της οικονομίας, ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η ανάγκη όμως για γρήγορη προσαρμογή στα νέα δεδομένα, προκαλεί στις επιχειρήσεις -ειδικά στις μικρομεσαίες- έντονες πιέσεις, τόσο σε χρόνο όσο και σε κόστος. Ειδικά το θέμα της χρήσης των νέων τεχνολογιών αλλά και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, στοιχεία απαραίτητα για να ανταποκριθεί μία επιχείρηση στις προκλήσεις της νέας εποχής, απασχολούν πάρα πολύ τους μικρομεσαίους που θέλουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Μόνο οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και να προσαρμόζονται με ταχύτητα μπορούν να αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αντίθετα, όσες δυσκολεύονται να κινηθούν γρήγορα -και συνήθως είναι οι μικρές επιχειρήσεις- κινδυνεύουν να μείνουν σε μειονεκτική θέση.
Και όλο αυτό συμβαίνει σε μία εποχή που η χρηματοδότηση των ΜμΕ κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με τις περισσότερες από αυτές να μην έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής σε χρηματοδοτικά «εργαλεία».
Ειδικά στη χώρα μας η συντριπτική πλειονότητα των ΜμΕ, είναι αποκλεισμένες από τα κοινοτικά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και του ΕΣΠΑ, κάτι που δυσχεραίνει τη θέση τους στην αγορά και προκαλεί προβλήματα βιωσιμότητας.

Αυτό που λέμε εμείς ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, είναι ότι απαιτείται ουσιαστική κινητοποίηση, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και κυρίως οι Βρυξέλλες να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της μικρής επιχειρηματικότητας ώστε να χαράξουν την κατάλληλη στρατηγική για την πράσινη μετάβαση.
Σίγουρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος προσαρμογής για τις μικρές επιχειρήσεις στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις αλλά και ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας τους.
Ένα άλλο αναγκαίο στοιχείο είναι η συμμετοχή των ΜμΕ σε σχήματα συνεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα να διαμοιραστούν το κόστος της μετάβασης, να αναπτύξουν από κοινού την τεχνογνωσία που απαιτείται, να αποκτήσουν πρόσβαση στην πληροφορία σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης, αλλά και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με πολύ λιγότερους πόρους.
Επίσης, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη της πράσινης μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χρειάζεται η ευρύτερη συνεργασία Πολιτείας και φορέων της αγοράς. Μέσω αυτής θα μπορεί να παρέχεται πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το πράσινο επιχειρείν, τις δυνατότητες υιοθέτησης πράσινων πρακτικών, καθώς και για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Εμείς ως φορέας ήδη έχουμε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στα θέματα πράσινης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, εστιάζοντας κυρίως στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε σε θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης προκειμένου να συμβάλουμε στην πιο ομαλή μετάβαση των ΜμΕ σε αυτή τη νέα εποχή. Γιατί γνωρίζουμε καλά ότι η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.”

Print Friendly, PDF & Email