Infographic: Ο μισθός και τα επιδόματα των Ευρωβουλευτών

ΝΙΚΗ ΜΠΑΚΟΥΛΗ

Όπως και τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, οι Ευρωβουλευτές λαμβάνουν μισθό, αλλά και χρήματα για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους. Το σύνολο έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

To σημερινό Eυρωκοινοβούλιο έχει 705 βουλευτές, που παίρνουν τον ίδιο -μεικτό- μισθό.

Το Ευρωκοινοβούλιο αποτελείται από 705 βουλευτές, που εκλέγουν -κάθε 5 χρόνια- τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως και τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, λαμβάνουν ορισμένες αποζημιώσεις που προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Θα δούμε ποια είναι αυτά, όπως και τα χρήματα που λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές.

Προφανώς τα επιδόματα είναι πέραν του μισθού, που από την Πρωτοχρονιά του 2023 έχει οριστεί στο ακαθάριστο ποσό των 9.975,42 ευρώ.

Καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της Βουλής.

Όλοι οι ευρωβουλευτές πληρώνουν φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές της ΕΕ, μετά τις οποίες ο μισθός είναι 7.776,06 ευρώ.

Επιπλέον, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ υποχρεώνουν τους ευρωβουλευτές να πληρώνουν πρόσθετο εθνικό φόρο.

Επομένως, ο τελικός καθαρός μισθός για ένα μεμονωμένο μέλος εξαρτάται από το φορολογικό καθεστώς του κράτους μέλους στο οποίο εκλέγεται ένας ευρωβουλευτής.

Πάμε τώρα, και στα επιδόματα.

α) Επίδομα γενικών δαπανών (4.778 ευρώ το μήνα)

Καλύπτει δαπάνες στο κράτος μέλος εκλογής, όπως έξοδα διαχείρισης γραφείου των μελών, τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, καθώς και την αγορά, λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεματικής.

Μειώνεται κατά το ήμισυ όταν βουλευτές δεν προσέρχονται αδικαιολόγητα, στο ήμισυ των συνεδριάσεων της Ολομέλειας σε ένα κοινοβουλευτικό έτος. Δηλαδή, από Σεπτέμβριο έως Αύγουστο.

β) Έξοδα ταξιδιού (έως 4.716 το χρόνο)

Με την προσκόμιση των δικαιολογητικών, τα μέλη παίρνουν

το πραγματικό κόστος των εισιτηρίων τους για τη συμμετοχή στις συναντήσεις του Ευρωκοινοβουλίου (σύνοδοι ολομέλειας, συνεδριάσεις επιτροπών και συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων),
έως το ανώτατο όριο του αεροπορικού ναύλου D business class (ή παρόμοιου),
του σιδηροδρομικού ναύλου πρώτης θέσης ή 0,56 € ανά χιλιόμετρο για αυτοκίνητο ταξίδια (έως 1000 km κατ’ ανώτατο όριο),
συν σταθερές αποζημιώσεις με βάση την απόσταση και τη διάρκεια του ταξιδιού για την κάλυψη των άλλων δαπανών ταξιδιού (όπως διόδια αυτοκινητοδρόμων, χρεώσεις υπέρβαρων αποσκευών και τέλη κράτησης).
Για τα ταξίδια εντός και εκτός κράτους μέλους, στο οποίο εξελέγησαν για «επίσημα καθήκοντα», αλλά και άλλους σκοπούς (πχ να συμμετάσχουν σε επίσκεψη εργασίας) υπάρχουν τα «άλλα έξοδα μετακίνησης». Περιλαμβάνουν το ταξίδι, τη διαμονή και όποιο άλλο έξοδο έως του ποσού των 4.716 ευρώ το χρόνο.

Για δραστηριότητες εντός του κράτους μέλους εκλογής τους, επιστρέφονται μόνο τα έξοδα ταξιδιού, μέχρι μέγιστο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα.

γ) Ημερήσιο επίδομα (338 την ημέρα)

Το Κοινοβούλιο καταβάλλει κατ’ αποκοπή αποζημίωση 338 ευρώ την ημέρα, για την κάλυψη όλων των άλλων δαπανών των βουλευτών κατά τη διάρκεια περιόδων κοινοβουλευτικής δραστηριότητας (την παραμονή τους στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο για επίσημες υποχρεώσεις).

Ο όρος είναι να αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους υπογράφοντας ένα από τα επίσημα μητρώα που διατίθενται για το σκοπό αυτό.

Εάν ένα μέλος δεν λάβει μέρος σε περισσότερες από τις μισές ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση τις ημέρες των ψηφοφοριών στην Ολομέλεια, η αποζημίωση μειώνεται στο μισό, ακόμη και αν το Μέλος είναι παρόν.

Στην περίπτωση συνεδριάσεων που διοργανώνονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίδομα είναι 169 ευρώ, με τα έξοδα διαμονής να επιστρέφονται χωριστά.

δ) Χρήματα για τους συνεργάτες τους (28.412 ευρώ)

Κάθε Ευρωβουλευτής έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους συνεργάτες του (έως 3 διαπιστευμένους βοηθούς όπου πηγαίνει το 25% του επιδόματος και τοπικούς βοηθούς -προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών- που ‘πιάνουν’ το υπόλοιπο 75%), βάσει κάποιων παραμέτρων. Η μια είναι πως αποκλείονται οι στενοί συγγενείς.

Το σύνολο των δαπανών αυτών είναι έως 28.412 ευρώ, το μήνα.

Ο μεγαλύτερος μισθός ενός συνεργάτη, στην περίπτωση της Ελλάδας είναι 5.480 ευρώ, μεικτά. Το μάξιμουμ είναι 8.519 ευρώ (Γερμανία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία).

Τα χρήματα δεν λαμβάνονται από τους ευρωβουλευτές.

Η σύνταξη των Ευρωβουλευτών

Στο τέλος της θητείας τους, οι Ευρωβουλευτές λαμβάνουν μεταβατικό επίδομα που ισοδυναμεί με μισθό ενός μηνός για κάθε έτος θητείας τους, το πολύ για δύο χρόνια.

Τα μέλη δικαιούνται σύνταξη γήρατος όταν συμπληρώσουν τα 63 έτη.

Ισούται με το 3,5% του μισθού για κάθε πλήρες έτος θητείας, αλλά όχι περισσότερο από το 70% συνολικά. Το κόστος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Print Friendly, PDF & Email