“HELLENiQ ENERGY: Δωρεά €10 εκατομμυρίων για τη στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENiQ ENERGY, ενέκρινε την υλοποίηση ενός προγράμματος δράσεων ύψους 10 εκατομμυρίων Ευρώ, που θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη Θεσσαλία.”
“Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει έργα που αφορούν σε υποδομές ευρείας χρήσης για την ταχύτερη ανασυγκρότηση των περιοχών, αλλά και σε ενέργειες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ενόψει της χειμερινής περιόδου. Μια βασική ενέργεια θα είναι και η συνδρομή στην αποκατάσταση βασικών οδικών αξόνων που έχουν
υποστεί καταστροφές, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη υποδομή για την μετακίνηση των κατοίκων, η ομαλή διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και η 1 ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Το συνολικό πρόγραμμα δράσεων θα εξειδικευτεί μετά από συνεργασία με την Πολιτεία, τα συναρμόδια Υπουργεία και τις τοπικές Αρχές και Φορείς, ώστε να μεγιστοποιηθεί και η αποτελεσματικότητά του. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν απ’ ευθείας από την HELLENiQ ENERGY, ενώ κάποιες πρωτοβουλίες θα υλοποιηθούν σε συνεργασία και με άλλα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Επισημαίνεται ότι, η HELLENiQ ENERGY έσπευσε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πληγέντων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, διένειμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ακόμη και μέσα από το δίκτυο των πρατηρίων της.
Ανάλογες κινήσεις στήριξης της κοινωνίας είχε αναλάβει η HELLENiQ ENERGY και στο πρόσφατο παρελθόν. Τόσο κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, για τη θωράκιση του ΕΣΥ και την αγορά κρίσιμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όσο και στις μεγάλες πυρκαγιές το 2021 και το 2023 με την υλοποίηση μεγάλων αντιδιαβρωτικών έργων, ενώ άμεση ήταν η συνδρομή της Εταιρίας μετά την πρωτόγνωρη πλημμύρα στη Μάνδρα το 2017, αλλά και την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής το 2018.
Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Σαν εταιρία, η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στην κοινωνία. Είναι δεδομένο σε τόσο κρίσιμες στιγμές, ότι απαιτείται συνεργασία από όλους. Στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει η Θεσσαλία, η βοήθεια που θα προσφέρουμε μέσα από διάφορες ενέργειες άμεσης ενίσχυσης αλλά και αποκατάστασης των υποδομών, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.»”

“Σχετικά με τη HELLENiQ ENERGY
Η HELLENiQ ENERGY, γνωστή μέχρι και πρόσφατα ως ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είναι ένας κορυφαίος ολοκληρωμένος ενεργειακός Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 και δραστηριοποιείται σε 6 χώρες, με χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας.
Η HELLENiQ ENERGY προωθεί τον ενεργειακό μετασχηματισμό σε όλες τις αγορές της, αγκαλιάζοντας την καινοτομία και αναπτύσσοντας νέες πρωτοβουλίες. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι να αποτελέσει τον κορυφαίο πάροχο ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με ορίζοντα τη μείωση του αποτυπώματός της κατά 50% έως το 2030 και την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050.
H HELLENiQ ENERGY δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εφοδιασμό και εμπορία ενέργειας, εστιάζοντας πλέον ολοένα και περισσότερο σε νέες, πιο καθαρές μορφές, καθώς και σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, στο σύνολο της αλυσίδας αξίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιλαμβάνει τη διύλιση, τον εφοδιασμό και εμπορία πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων και την εμπορία καυσίμων, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ραγδαία στις ΑΠΕ. Η εταιρεία, μέσω κοινοπραξιών και συμμετοχών,
έχει σημαντική παρουσία επίσης στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
Η HELLENiQ ENERGY τοποθετεί τον άνθρωπο στο κέντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής της, έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης πρόσβασης στη βιώσιμη ενέργεια για όλους. Η εταιρεία ως βασικός επενδυτής, εργοδότης, αλλά και ενεργό μέλος της κοινωνίας έχει σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα στις χώρες δραστηριοποίησής της, ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξεί να είναι ένας σταθερά αξιόπιστος κοινωνικός εταίρος.”

Print Friendly, PDF & Email