Ευνοημένοι οι Έλληνες αγρότες από τους κανόνες της ΕΕ για την γεωγραφική προέλευση

Θετικά θα επηρεάσει τους Έλληνες παραγωγούς το νέο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ) των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, δήλωσε στη Euractiv Ελλάδας ο Ευρωβουλευτής κ. Πέτρος Κόκκαλης.

Πιο συγκεκριμένα, με το ψήφισμα της 1ης Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του για την έναρξη συνομιλιών σχετικά με νέους κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ στα γεωργικά προϊόντα.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις, δηλαδή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προσδιορίζουν προϊόντα με συγκεκριμένες ιδιότητες ή είναι γνωστά λόγω φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων που συνδέονται με τον τόπο προέλευσής τους, «θα πρέπει να προστατεύονται καλύτερα στο διαδίκτυο», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ζήτησε οι ΓΕ να προστατεύονται καλύτερα στα επεξεργασμένα προϊόντα, και συγκεκριμένα, όσα περιέχουν ένα μόνο συστατικό αυτής της κατηγορίας δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να φέρουν το όνομα της γεωγραφικής ένδειξης, εκτός εάν το επιτρέπουν οι σχετικοί παραγωγοί.

Το εν λόγω κείμενο που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια την Πέμπτη (1 Ιουνίου) «επικαιροποίησε την πρόταση της Επιτροπής», δήλωσε ο κ. Κόκκαλης.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου, η Ολομέλεια ζητά «ταχύτερη διαδικασία καταχώρισης των Γεωγραφικών Ενδείξεων» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό έχει ως μοναδικό στόχο την «ενίσχυση του ρόλου των ομάδων παραγωγών και την μεγαλύτερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και την εισαγωγή κριτηρίων αειφορίας και διαφάνειας απέναντι στους καταναλωτές», επεσήμανε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Ο κ. Κόκκαλης τόνισε ότι η πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και η νομοθεσία που αναμένεται να υιοθετηθεί τελικά, θα έχει «θετικό» πρόσημο για τους Έλληνες παραγωγούς «μιας και έχουμε αρκετά προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης», τα οποία αποτελούν και κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας, όπως το ελαιόλαδο ή το κρασί.

«Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η νέα δυνατότητα ενθάρρυνσης νέων δεσμεύσεων βιωσιμότητας μεταξύ των παραγωγών γεωγραφικών ενδείξεων είναι το κύριο πλεονέκτημα ολόκληρης της μεταρρύθμισης», τόνισε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Με το ψήφισμα, το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει συνομιλίες με τις κυβερνήσεις της ΕΕ σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας, μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει και αυτό τη θέση του.

Μαριάνθη Πελεκανάκη

πηγή: euractiv.gr

Print Friendly, PDF & Email