Αποκαλυπτική έρευνα : Ποια λύση θέλουν οι πολίτες στα κατεχόμενα για το Κυπριακό

Ομοσπονδία προτιμά ως λύση στο Κυπριακό η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων και προσάρτηση στην Τουρκία η πλειοψηφία των «τούρκων προσφύγων» (σ.σ: έποικοι), σύμφωνα με έρευνα την οποία διεξήγαγαν οι ακαδημαϊκοί Σερντάτς Σονάν, Εμπρού Κιουτσιούκ Σενέρ και Ενίς Ποράτ και την οποία παρουσιάζει πρωτοσέλιδα η Γενί Ντουζέν.

Για πρώτη φορά

Είναι το πρώτο μέρος της έρευνας που θα έχει συνέχεια τις επόμενες δύο ημέρες, όπως σημειώνει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η έρευνα που γίνεται για πρώτη φορά έχει τίτλο «Πολιτική και Κοινωνία στη βόρεια Κύπρο» και αφορά την στάση των διαμενόντων στα κατεχόμενα σε διάφορα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, αποκαλύπτοντας ειδικά τις διαφορές και τις ομοιότητες των Τουρκοκυπρίων και των «τούρκων προσφύγων» – όπως αναφέρονται – που ήρθαν από την Τουρκία στο νησί μετά το 1974.

Η δημοσκόπηση έγινε με τη μέθοδο των κατ’ ιδίαν συνεντεύξεων με συμμετοχή 1,665 ατόμων εκ μέρους της εταιρείας Lipa μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2018 και χρηματοδοτήθηκε από το γραφείο του Freidrich-Ebert-Stiftung, στην Κύπρο.

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση κατηγοριοποιήθηκαν σε «Τουρκοκύπριους» γεννηθέντες στην Κύπρο πριν το 1974 και «πρόσφυγες» που οι ίδιοι και/ή και οι δύο γονείς τους κατάγονται από την Τουρκία.

Λύση Κυπριακού

Το 60,4% των Τουρκοκυπρίων και το 51,9% των εκ Τουρκίας που έγιναν «πολίτες» του ψευδοκράτους δήλωσαν ότι τους ενοχλεί το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μοιρασμένη, όμως όταν κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό συμφωνούν με τη «διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στη βάση της πολιτικής ισότητας», εξέφρασαν τις εξής απόψεις:

«Την υποστηρίζω πλήρως»: Τουρκοκύπριοι 42,5% και έποικοι 32,6%
«Μπορεί να υπάρξει συνεννόηση»: Τουρκοκύπριοι 26% και έποικοι 17,9%
«Οπωσδήποτε δεν την υποστηρίζω»: Τουρκοκύπριοι 22,8% και έποικοι 39,8%

Στη δημοσκόπηση, αρχικά, υποβλήθηκε η ερώτηση «πώς χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας κατά προτεραιότητα». Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής:

«Κύπριο»: Τουρκοκύπριοι 33,7%, έποικοι 4,5%
«Τουρκοκύπριο»: Τουρκοκύπριοι 55,6%, έποικοι 27%
«Τούρκο»: Τουρκοκύπριοι 5,8%, έποικοι 53%
«Μουσουλμάνο»: Τουρκοκύπριοι 3,5%, έποικοι 13,3%
«Τουρκισμός» και «κυπριωτισμός»

Οι επιστήμονες που διεξήγαγαν τη μελέτη αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν πως για τους Τουρκοκύπριους δεν είναι σημαντικός από μόνος του ο «τουρκισμός» ανεξαρτήτως από τον «κυπριωτισμό».

Σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι δεμένοι με το νησί, τα χώματά του, τη γεωγραφία του και τον κυπριωτισμό.

Από την άλλη, οι εκ Τουρκίας έποικοι διαθέτουν ισχυρό το αίσθημα μιας εθνικής ταυτότητας ή του ότι ανήκουν στον «Τουρκισμό».

Οι ακαδημαϊκοί αναφέρουν ότι σε κοινωνίες που είναι εθνικά ετερογενείς ή φιλοξενούν πολλούς πρόσφυγες, ο τόπος που υιοθετείται ως πατρίδα συνιστά συμπληρωματική ένδειξη της αντίληψης της ταυτότητας.
Ποια είναι η πατρίδα σας

Στην ερώτηση «ποιο μέρος χαρακτηρίζετε πατρίδα σας», το 62,2% των Τουρκοκυπρίων απάντησε «τη βόρεια Κύπρο» και το 31% ολόκληρη την Κύπρο.

Μόνο το 5,8% των Τουρκοκυπρίων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση χαρακτήρισαν την Τουρκία ως πατρίδα τους.

Αντιθέτως, το 59,7% των εκ Τουρκίας εποίκων χαρακτηρίζουν την Τουρκία ως την πατρίδα τους.

Σχεδόν το ένα τρίτο των εκ Τουρκίας εποίκων δήλωσαν ότι θεωρούν πατρίδα τους τη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο, ενώ σε ποσοστό της τάξης του 93,9% δεν θεωρούν ολόκληρη την Κύπρο ως πατρίδα τους.

Οι αριθμοί κατέδειξαν τον δεσμό όλων των Τουρκοκυπρίων με το νησί σε ποσοστό της τάξης του 93,2%, αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτοντας όμως ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Τουρκοκυπρίων θεωρούν μόνο τη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο ως πατρίδα τους και όχι ολόκληρο το νησί.

Αυτό ερμηνεύεται από τους ακαδημαϊκούς ως «ισχυρή αφομοίωση» της διζωνικότητας εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων.
Η σχέση μεταξύ τους

Η πλειοψηφία και στις δύο ομάδες χαρακτηρίζει «κακή» ή «πολύ κακή» τη σχέση των Τουρκοκυπρίων με τους εκ Τουρκίας εποίκους που ζουν στο νησί, ενώ μόνο ένα στα είκοσι άτομα θεωρεί πως η σχέση αυτή είναι «καλή» ή «πολύ καλή».

Στην ερώτηση «πώς χαρακτηρίζετε γενικά την σχέση ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους και τους πρόσφυγες από την Τουρκία», λήφθηκαν οι εξής απαντήσεις:

«Πολύ καλή»: Τουρκοκύπριοι 1,2%, έποικοι 2,4%
«Καλή»: Τουρκοκύπριοι 4%, έποικοι 3,9%
«Μέτρια»: Τουρκοκύπριοι 41,2%, έποικοι 38,1%
«Κακή»: Τουρκοκύπριοι 46,8%, έποικοι 51,9%
«Πολύ κακή»: Τουρκοκύπριοι 6,6%, έποικοι 3,9%
Χαρακτηρισμοί

Στην ερώτηση «πώς χαρακτηρίζετε τους εκ Τουρκίας πρόσφυγες/τους Τουρκοκύπριους», δόθηκαν οι εξής απαντήσεις:

«Εμπιστους»: Τουρκοκύπριοι 13,9%, έποικοι 21,7%
«Φίλους»: Τουρκοκύπριοι 45,1%, έποικοι 44,2%
«Διαφορετικούς»: Τουρκοκύπριοι 29,2%, έποικοι 17,8%
«Επικίνδυνους»: Τουρκοκύπριοι 3,2%, έποικοι 2,5%
«Αγνώμονες»: Τουρκοκύπριοι 2,1%, έποικοι 7,7%
«Ποικίλει από άτομο σε άτομο»: Τουρκοκύπριοι 6,4%, έποικοι 6,1%

πηγή: polispress.gr

Print Friendly, PDF & Email