Τράπεζα της Ισπανίας: Δυσοίωνες επιπτώσεις από τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία

Το υποθετικό πάγωμα των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ θα είχε τεράστιες επιπτώσεις σε τομείς όπως οι μεταφορές, η μεταλλουργία και η χημική βιομηχανία και περιορισμένες επιπτώσεις στον τομέα των υπηρεσιών, αναφέρει η Τράπεζα της Ισπανίας σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Μια υποθετική παύση των υπόλοιπων εμπορικών ροών με τη Ρωσία θα είχε πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες, αν και το μέγεθός τους θα ήταν σημαντικά μικρότερο από εκείνο της αναστολής των εισαγωγών ενεργειακών πρώτων υλών, προβλέπει η έκθεση.

Η μελέτη εστιάζει στο πώς μια υποθετική διακοπή των εισαγωγών ενεργειακών πρώτων υλών από τη Ρωσία θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την ισπανική και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι συνέπειες αυτές θα ήταν στενά συνδεδεμένες με τη δυσκολία υποκατάστασης των προϊόντων αυτών βραχυπρόθεσμα, γεγονός που θα μείωνε την προσφορά ενέργειας, επιδεινώνοντας την τρέχουσα πληθωριστική κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα θα επιβάρυνε την οικονομική δραστηριότητα, ανέφερε η οικονομική εφημερίδα Cinco Días.

Ωστόσο, η Τράπεζα της Ισπανίας θεωρεί ότι, ως συνέπεια του χαμηλότερου βαθμού ενεργειακής εξάρτησης από τα ρωσικά προϊόντα, οι επιπτώσεις στην ισπανική οικονομία θα είναι πολύ μικρότερες από εκείνες που υφίστανται άλλες οικονομίες της ΕΕ, όπως η Γερμανία ή η Ιταλία.

Εάν ανασταλούν οι εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία και οι εξαγωγές προς τη Μόσχα και ληφθούν υπόψη οι πιο περιοριστικές παραδοχές όσον αφορά την ικανότητα υποκατάστασης των εισαγωγών και των εξαγωγών, οι συνολικές επιπτώσεις στην ισπανική οικονομία θα μπορούσαν να σημαίνουν μείωση έως και 2,4% του ΑΕΠ και αύξηση 1,7 ποσοστιαίων μονάδων στην περίπτωση του πληθωρισμού, βραχυπρόθεσμα, αναφέρεται στην έκθεση.

Ωστόσο, παρά τα ανησυχητικά στοιχεία για την Ισπανία, η έκθεση υπογραμμίζει πως οι επιπτώσεις θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ρωσικές πρώτες ύλες όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.

Για το σύνολο της ΕΕ, ο πρόσθετος αρνητικός αντίκτυπος στο ΑΕΠ από την αναστολή των εισαγωγών από τη Ρωσία θα ήταν 1,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, έναντι 0,3 στην περίπτωση της Ισπανίας.

Ο αντίκτυπος θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στις τρεις κύριες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, λόγω της μεγαλύτερης ενεργειακής εξάρτησής τους από τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, η εκτιμώμενη μείωση του ΑΕΠ για την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία θα έφτανε το 3%, το 2,6% και το 1,5% αντίστοιχα. Για το σύνολο της ΕΕ, θα σημειωνόταν μείωση μεταξύ 2,5% και 4,2% στην περίπτωση του ΑΕΠ και αύξηση μεταξύ 1,6 και 2,7 ποσοστιαίων μονάδων στον πληθωρισμό.

Ο αντίκτυπος για την ΕΕ ως σύνολο θα ήταν μεταξύ 2,5% και 4,2% του ΑΕΠ.

Fernando Heller

πηγή: euractiv.gr

Print Friendly, PDF & Email