“Το νέο πολιτικό σκηνικό στην Αλβανία”

«Tο διακύβευμα των εκλογών αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η επιτυχημένη ολοκλήρωσή τους και η αποδοχή του αποτελέσματος από όλες τις πλευρές αποτελούν προϋποθέσεις για τη βελτίωση του δημοκρατικού κλίματος στη χώρα, άλλα και για την περαιτέρω πρόοδο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας. Η επιτυχής διεξαγωγή των εκλογών της 25ης Απριλίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας της Αλβανίας σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, μόνο οι εκλογές, ακόμη και αν είναι σχετικά σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα, δεν αποτελούν σωτηρία για τη δημοκρατία της Αλβανίας» επισημαίνει ο Bledar Feta σε άρθρο του στην εφημερίδα “Τα Νέα” για τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αλβανία.

πηγή: eliamep.gr

Print Friendly, PDF & Email