Πού πήγαν 385.350 άνεργοι;

Οι άνεργοι τον περασμένο Αύγουστο ήταν 897.543 άτομα σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ και μόλις 512.193 άτομα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Ερωτηματικά για την αξιοπιστία των στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη της ανεργίας προκαλεί η διαπίστωση ότι 385.350 άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι τον Αύγουστο στα μητρώα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), “χάθηκαν από το ραντάρ” της ΕΛΣΤΑΤ, με αποτέλεσμα ο δείκτης ανεργίας να υποχωρήσει στο 10,9%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή οι άνεργοι τον περασμένο Αύγουστο ήταν 512.193 άτομα, ενώ τον ίδιο μήνα οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ άνεργοι ήταν 897.543!

Πρόκειται για διαφορά 385.350 ατόμων, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ή να ερμηνευθεί με οποιαδήποτε μεθοδολογία μέτρησης, καθώς εμφανίζεται η ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει μόνο το 57,1% των ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, “χάνοντας” περίπου 4 στους 10!

Με τη διαδικασία αυτή, το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο υποχώρησε στο 10,9% έναντι 12,3% τον Αύγουστο του 2022 και 10,9% τον Ιούλιο του 2023.

Παρουσιάζεται δηλαδή το απίστευτο φαινόμενο, το ποσοστό της ανεργίας και ο αριθμός των ανέργων που καταγράφει η δειγματοληπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, να απέχει… παρασάγγας από τους εγγεγραμμένους ανέργους.

Και προκαλούνται ερωτήματα, πως είναι δυνατόν αυτός που είναι εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ ως άνεργος, όταν ερωτάται από την ΕΛΣΤΑΤ να δηλώνει ότι εργάζεται;

Είναι η “μαύρη εργασία”;

Η ΕΛΣΤΑΤ, από την πλευρά της επιχειρεί να δικαιολογήσει την απόκλιση υποστηρίζοντας ότι φταίει η «μαύρη εργασία», υπονοώντας ότι ο άνεργος εργάζεται κρυφά εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ και να επωφελείται από τα ευεργετήματα, αλλά στην έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ δηλώνει πως δεν είναι άνεργος.

Ακόμη, η ΕΛΣΤΑΤ υποστηρίζει ότι στο διοικητικό μητρώο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), η «ενεργή αναζήτηση» και η «διαθεσιμότητα» για εργασία δηλώνεται κατά την εγγραφή και δεν επικαιροποιείται. Έτσι, δηλαδή, ο εγγεγραμμένος άνεργος παραμένει για χρόνια στο μητρώο του ΟΑΕΔ και δεν διαγράφεται.

Εδώ όμως προκύπτει ζήτημα με την επικαιροποίηση του μητρώου των ανέργων της ΔΥΠΑ η οποία δεν φαίνεται να γίνεται.

Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρει ότι, σύμφωνα με τους διεθνείς ορισμούς που χρησιμοποιεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ως «άνεργοι» χαρακτηρίζονται τα άτομα τα οποία:

δεν εργάζονται, είναι άμεσα διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία και αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσερεις εβδομάδες.
Τα παραπάνω διαπιστώνονται με μία σειρά ειδικών ερωτημάτων στο ερωτηματολόγιο της Έρευνας. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει η ΕΛΣΤΑΤ, τα άτομα που καταγράφονται ως άνεργοι από την ΕΛΣΤΑΤ δεν συμπίπτουν από εννοιολογική άποψη με εκείνα που εγγράφονται στο διοικητικό μητρώο του ΟΑΕΔ και, ως εκ τούτου, λόγω της διαφοράς των ορισμών, δεν είναι δυνατή η σύμπτωση των δύο πληθυσμών.

Ποιοι είναι οι απασχολούμενοι

Ενδιαφέρον έχει και η μέθοδος που εφαρμόζει η ΕΛΣΤΑΤ για να χαρακτηρίσει κάποιον ως απασχολούμενο. Έτσι λοιπόν, απασχολούμενοι είναι τα άτομα ηλικίας 15 έως 89 ετών τα οποία ενέπιπταν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Άτομα τα οποία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς εργάστηκαν για τουλάχιστον 1 ώρα έναντι αμοιβής ή κέρδους, συμπεριλαμβανομένων των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης
Άτομα με θέση εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα τα οποία δεν εργάζονταν προσωρινά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς αλλά είχαν «σύνδεση» με την εργασία τους.
Σύνδεση εργασίας έχουν οι ακόλουθες ομάδες:

άτομα που δεν εργάζονται λόγω αργίας/διακοπών, ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας, αναρρωτικής άδειας, άδειας μητρότητας ή πατρότητας, άτομα που συμμετέχουν σε κατάρτιση σχετική με την εργασία, άτομα σε γονική άδεια, τα οποία λαμβάνουν και/ή δικαιούνται εισόδημα ή επιδόματα σχετικά με την εργασία ή των οποίων η γονική άδεια είναι μέγιστης αναμενόμενης διάρκειας 3 μηνών, εποχιακοί εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της νεκρής περιόδου, εάν συνεχίζουν να εκτελούν τακτικά καθήκοντα και υποχρεώσεις για την εργασία ή την επαγγελματική δραστηριότητα, εξαιρουμένης της εκπλήρωσης νομικών ή διοικητικών υποχρεώσεων, άτομα τα οποία δεν εργάζονται προσωρινά για άλλους λόγους, εάν η απουσία είναι μέγιστης αναμενόμενης διάρκειας 3 μηνών.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία του Μαρτίου είναι εδώ και τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τους εγγεγραμμένους ανέργους του Μαρτίου είναι εδώ.

Print Friendly, PDF & Email