Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος | Δημιουργείται Παρατηρητήριο Τουρισμού

Νέες δράσεις για τη στήριξη του τουρισμού και την προώθηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων δρομολογεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου τουρισμού και η δημιουργία φωτογραφικού ψηφιακού αρχείου για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αναλυτικά, η Περιφέρεια ανέθεσε στην εταιρεία NETOURWORK – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ Ο.Ε. την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού της Περιφέρειας έναντι συνολικού ποσού 36.800 ευρώ.

Επίσης, ανέθεσε στην εταιρεία WEB GREECE ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ την παροχή υπηρεσιών, που αφορά στη δημιουργία φωτογραφικού ψηφιακού αρχείου πολιτιστικών εκδηλώσεων έναντι του ποσού των 16.988 ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email