Λίστα Πέτσα: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσφεύγει το Vouliwatch

«Αφού εξαντλήσαμε όλα τα ένδικα μέσα προσφεύγουμε για πρώτη φορά στο ύστατο καταφύγιο για δικαίωση» τονίζει το Vouliwatch.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προσφεύγει το Vouliwatch, αναφορικά με την υπόθεση της διαβόητης λίστας Πέτσα, αφού όπως τονίζει εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα που είχε στην διάθεσή του από την ελληνική νομοθεσία.

Πρόκειται για την πρώτη προσφυγή στην ιστορία του Vouliwatch στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Όπως επισημαίνει το Vouliwatch, «μπορεί να έχουν παρέλθει 3 χρόνια από την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και να έχουμε πάλι ελευθερία κινήσεων και ένα αίσθημα ασφάλειας σχετικά με την υγεία μας, ωστόσο, οι κυβερνητικοί χειρισμοί σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας εξακολουθούν να φέρουν έντονο ιικό φορτίο».

Υπενθυμίζοντας την νομική πορεία του αγώνα του για διαφάνεια σχετικά με το «δίκαιο αίτημά» του να δοθούν στη δημοσιότητα «όλα τα στοιχεία και τα κριτήρια που βασίστηκε η κατανομή των χρημάτων για την περίφημη Λίστα Πέτσα», το Vouliwatch αναφέρει ότι «μετά από πολλαπλές απορρίψεις (πολλές σιωπηρές και μία ρητή) από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και δύο δικαστικές μάχες ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με αντίθετες εκβάσεις (μία θετική απόφαση που μας δικαίωνε τον Ιανουάριο του 2022 και μια απορριπτική τον Ιούνιο του 2023) τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 υποβάλαμε προσφυγή κατά της Ελλάδας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

Και προσθέτει ακόμα ότι «η τελευταία απόφαση του Διοικητικού Εφετείου αποδέχεται τον ισχυρισμό της ΕΑΔ ότι τα στοιχεία και έγγραφα που ζητάμε καλύπτονται από εμπορικό απόρρητο, χωρίς να προκύπτει ούτε ότι η ΕΑΔ τα έχει στην κατοχή της αλλά ούτε ότι τα υπέβαλε στο Δικαστήριο» Ειδικότερα, όπως τους ανέφερε και ο πρόεδρος της σύνθεσης του Δικαστηρίου ο οποίος μειοψήφησε, «η ΕΑΔ δεν αιτιολόγησε καν με αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εγγράφων που εμπίπτουν στο εμπορικό απόρρητο, αλλά τα ονόμασε συλλήβδην απόρρητα χωρίς να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα βλάψει εμπορικά την ανάδοχο εταιρεία (Initiative Media A.E.)».

Όπως τονίζει το Vouliwatch «όταν όλα τα ένδικα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας από την ελληνική νομοθεσία εξαντλούνται και το πανηγυρικά δίκαιο αίτημά μας να διατίθενται δημόσια κονδύλια με διαφάνεια και λογοδοσία δεν έχει ικανοποιηθεί, καταφεύγουμε στο ύστατο νομικό βήμα, που είναι η προσφυγή στο ΕΔΔΑ».

Και καταλήγει τονίζοντας ότι «το δικαίωμά μας για πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία (άρθρο 10 ΕΣΔΑ και 5ΑΣ) και η υποχρέωση της Διοίκησης για διαφανή τρόπο λήψης αποφάσεων είναι υψίστης σημασίας στις σύγχρονες Δημοκρατίες», αλλά και ότι «η επιμονή μας προκύπτει από την πεποίθηση ότι αυτά τα ζητήματα αποτελούν δημοκρατικά βαρόμετρα σε ένα Κράτος Δικαίου και δεν μπορούν να χάνονται στη λήθη της επικαιρότητας ούτε η Διοίκηση να στοιχηματίζει στην κόπωση, το αίσθημα ματαίωσης ή την εξάντληση της Κοινωνίας των Πολιτών».

Print Friendly, PDF & Email