Λιανός: Ανεξαρτησία της Επ. Ανταγωνισμού με άνοιγμά στην κοινωνία και ανεξάρτητη αξιολόγηση

Στην δημοσίευση του «Οράματός» της για το μέλλον (vision statement) θα προχωρήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με στόχο να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος τόσο για τον ρόλο της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και με στόχο «την απαίτηση προώθησης του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας, κάτι που θα βοηθήσει στην γρήγορη μετάλλαξη της σε μία οικονομία της γνώσης με τομείς αυξημένης προστιθέμενης αξίας και συνεπώς υψηλότερα εισοδήματα για όλους».

Αυτό επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Γιάννης Λιανός.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος αναφέρει τα εξής:

«Τα τελευταία 4 έτη έχουμε προχωρήσει σε ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για την ΕπΑντ, τα αποτελέσματα του οποίου θα φανούν ακόμα περισσότερο τα επόμενα έτη. Αυτή η προσπάθεια έγινε με τις πιο αντίξοες συνθήκες, λόγω των συνεχών κρίσεων που αντιμετωπίσαμε, ενώ λόγω της έλλειψης προσλήψεων έγινε με το υπάρχον προσωπικό το οποίο έκανε σημαντικές προσπάθειες να αλλάξει τον τρόπο δουλειάς του σε σχέση με τα προηγούμενα έτη για να επιταχύνουμε την απονομή δικαιοσύνης.

Λόγω όμως της υποστελέχωσης της για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ΕπΑντ χρειάζεται άμεσα στελεχιακή ανανέωση, με την δυνατότητα μας να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες προσλήψεων που έχουν ήδη εγκριθεί το 2021 και 2022.

Η ανανέωση αυτή θα ενισχύσει τις προσπάθειες που γίνονται να ολοκληρώνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά οι υποθέσεις και να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στις προσδοκίες της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε στην Ολομέλεια της ΕΑ να προχωρήσουμε στη δημοσίευση ενός Οράματος της ΕΑ (vision statement) το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές προόδους που έχουν επιτευχθεί έως τώρα, αλλά και την ανάγκη συνέχιση της προσπάθειας αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για την ουσιαστική και μόνιμη μετάλλαξη της οργανωτικής μας κουλτούρας και τη ρήξη με κάποιες πρακτικές και οργανωτικές δομές/κουλτούρα του παρελθόντος, οι οποίες είναι πλέον ξεπερασμένες από τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις και μας πηγαίνουν πίσω.

Στην προσπάθειά μας αυτή κυριαρχικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών: πχ ενώσεις καταναλωτών, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου (μεγάλες και μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις), αλλά και εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες του δικαίου και οικονομικών του ανταγωνισμού, και φυσικά σημαντική θα είναι και η συνεισφορά του προσωπικού και των μελών της ΕΑ. Διαφυλάσσουμε την ανεξαρτησία της Αρχής με το άνοιγμά μας στην κοινωνία και την ταυτόχρονη ανεξάρτητη αξιολόγηση του έργου μας θα ξεκινήσουμε άμεσα την προσπάθεια αυτή με μία σειρά webinar και συναντήσεων με τους φορείς και γενικότερης διαβούλευσης. Αυτή θα είναι δημόσια μια και διαπιστώνουμε την ανάγκη να εξηγήσουμε ίσως καλύτερα τον ρόλο μας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αλλά και την απαίτηση προώθησης του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας, κάτι που θα βοηθήσει στην γρήγορη μετάλλαξη της σε μία οικονομία της γνώσης με τομείς αυξημένης προστιθέμενης αξίας και συνεπώς υψηλότερα εισοδήματα για όλους».

Print Friendly, PDF & Email