Καταγγελία για «Ασκληπιείο» Βούλας: Πλήρωναν 3 γραμματείς από 2.870 ευρώ τον μήνα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ

Καταγγελία για «Ασκληπιείο» Βούλας: Πλήρωναν 3 γραμματείς από 2.870 ευρώ τον μήνα

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις σε δομές του υπουργείου Υγείας, οι οποίες μάλιστα πραγματοποιούνται μέσω εργολαβικών εταιρειών και με κόστος πολλαπλάσιο για το νοσοκομείο από ό,τι θα στοίχιζαν συμβασιούχοι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου στο «Ασκληπιείο» Βούλας, την Τετάρτη 9 Αυγούστου η διοίκηση προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για την κάλυψη υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης από εργολαβική εταιρεία.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, που όπως αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζομένων έχει στην διάθεσή του, τη Δευτέρα 7 Αυγούστου η προϊσταμένη του τμήματος γραμματείας ζήτησε εγγράφως από τον προϊστάμενο διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας την ταχύτερη δυνατή κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών γραμματειακής υποστήριξης, αναλύοντας τις μεγάλες ελλείψεις του τμήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, η κάλυψη των κενών έγινε μέσα σε ελάχιστα 24ωρα, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να παρακάμπτει όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Σωματείο:

Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου από το γραφείο διοικητή δίνεται εντολή στο γραφείο προμηθειών να αποστείλει «κατεπείγον αίτημα» προς την εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε.

Δύο μέρες μετά, Τετάρτη 9 Αυγούστου, ο προϊστάμενος διοικητικής–οικονομικής υπηρεσίας απέστειλε τις προδιαγραφές του αιτήματος και την ίδια ημέρα, η εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. έδωσε οικονομική προσφορά και το νοσοκομείο απάντησε με την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση προέβλεπε στην απασχόληση 3 ατόμων, για χρονικό διάστημα 2 μηνών, με τη δυνατότητα της δίμηνης παράτασης.

Σε ό,τι αφορά το κόστος της σύμβασης, οι εργαζόμενοι αποκαλύπτουν πως οι 3 γραμματείς για 2 μήνες στο Ασκληπιείο Βούλας, κοστίζουν 17.223,60 ευρώ, δηλαδή το νοσοκομείο πλήρωσε 2.870,6 ευρώ για κάθε γραμματέα μηνιαίως.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο «Ασκληπιείο» Βούλας

«Το Σωματείο εργαζομένων του Ασκληπιείου Βούλας θέτει ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σε εργολαβική εταιρεία για την κάλυψη υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη σύμβαση το κόστος για τρεις γραμματείς για δύο μήνες στο Ασκληπιείο Βούλας; είναι 17. 223,60 ευρώ! Δηλαδή 2870,6 ευρώ για κάθε γραμματέα μηνιαίως».

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου η διοίκηση του νοσοκομείου μας προχώρησε σε απευθείας ανάθεση σε εργολαβική εταιρεία για την κάλυψη υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Η διαδικασία, αλλά και το ύψος της σύμβασης, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα, στα μέλη του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων επίσης.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεση μας, την Δευτέρα 7 Αυγούστου η προϊσταμένη του τμήματος γραμματείας αποστέλλει έγγραφο προς τον προϊστάμενο διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας, στο οποίο αναλύει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης και ζητάει, ως είθισται, την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την «κατά το δυνατόν ταχύτερη ικανοποίηση» του αιτήματος.

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου ο προϊστάμενος διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας αποστέλλει αίτημα προς την εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. για την κάλυψη γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και τις προδιαγραφές του αιτήματος. Την ίδια ημέρα, η εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. απαντάει με την οικονομική προσφορά επί του αιτήματος. Την ίδια ημέρα, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του ΓΝ. «Ασκληπιείο» Βούλας (υπογράφει ο αναπληρωτής Διοικητής του νοσοκομείου μας) και της αναδόχου εταιρείας.

Η σύμβαση αφορά στην απασχόληση τριών (3) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με τη δυνατότητα της δίμηνης παράτασης.

Πόσο κοστίζουν τρεις (3) γραμματείς για δύο (2) μήνες στο Ασκληπιείο Βούλας; 17. 223,60 €!!! 2870,6 € για κάθε γραμματέα μηνιαίως….

Καλά διαβάσατε.

Σε ένα νοσοκομείο που απασχολεί επικουρικό διοικητικό προσωπικό με τρίμηνες συμβάσεις, η διοίκηση αποφασίζει να προσλάβει «ενοικιαζόμενους» γραμματείς, αντί να προχωρήσει στην προκήρυξη των κενών θέσεων. Για την ακρίβεια, η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφτηκε τον μήνα Αύγουστο, με ταχύτατες διαδικασίες, την ώρα που οι τριμηνίτες συνάδελφοι μας δεν ήξεραν καν εάν θα ανανεωθεί η σύμβαση τους, εάν θα παραμείνουν στη δουλειά.

Μετά από την εδώ και χρόνια ανάθεση του έργου της φύλαξης – σίτισης – καθαριότητας σε εργολάβους, φαίνεται ότι άνοιξε η όρεξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου υγείας και της διοίκησης του Ασκληπιείου να επεκταθεί το αίσχος της ενοικίασης εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και σε άλλους κλάδους. Και μάλιστα, με όρους αποικιοκρατίας.

Ρωτάμε:

Γιατί κρίθηκε ως απολύτως επείγουσα η κάλυψη των κενών γραμματειακής υποστήριξης, την ώρα που το Ασκληπιείο υποφέρει εδώ και χρόνια από τη δραματική υποστελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες;
Γιατί δεν ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία της πλατφόρμας i–supplies, αλλά ακολουθήθηκε η οδός της απευθείας ανάθεσης;
Πώς συντάχθηκαν οι «προδιαγραφές»; Από ποιον;
Γιατί είναι τόσο υψηλό το τίμημα της σύμβασης; Στην ίδια τη σύμβαση δεν περιγράφεται καν ο μισθός των εργαζόμενων γραμματέων.
Ποιος θα μας απαντήσει; Φυσικά, ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να ελέγξει.

Ακούνε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί;»

Print Friendly, PDF & Email