Η σύνοδος κορυφής των G77 συν την Κίνα καταρτίζει πλάνο δράσης

Οι συμμετέχοντες στη Σύνοδο Κορυφής της Ομάδας των 77 συν την Κίνα, που ολοκλήρωσε τις εργασίες της την Παρασκευή 16/9 στην Αβάνα, έδωσαν στη δημοσιότητα σχέδιο κοινής δράσης, σύμφωνα με τον Ροδόλφο Μπενίτεζ, γενικό διευθυντή Πολυμερών Υποθέσεων και Διεθνούς Δικαίου του κουβανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Μπενίτεζ εξήγησε στον Τύπο ότι οι προτάσεις αυτές, που έγιναν γνωστές ως “Η Διακήρυξη της Αβάνας” περιλαμβάνουν την ανανέωση της Κοινοπραξίας Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας για τον Νότο, η οποία, όπως είπε, θα επιτρέψει την προώθηση κοινών ερευνητικών έργων και θα προωθήσει παραγωγικές διασυνδέσεις που θα μειώσουν την εξάρτηση από τις δυτικές αγορές.

Μια άλλη πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των επιστημονικών οργανισμών του Νότου και στην ενίσχυση των κωδικών και των κατευθυντήριων γραμμών της επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας, καθώς και στη δημιουργία τεχνολογικών πλατφορμών σε διάφορους τομείς, όπως η υγεία, το περιβάλλον και η επισιτιστική ασφάλεια, μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, το μπλοκ αποφάσισε να προχωρήσει στην δημιουργία ενός δικτύου πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων που θα ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των χωρών μελών.

Σημείωση από την ελληνική συντακτική ομάδα: εκτός από τις προτάσεις που προαναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως αναμενόταν, υπήρξε διάλογος για γεωπολιτικά ζητήματα, θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης τις εγκληματικές κυρώσεις που επί εξήντα χρόνια έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα και την ανάγκη για περισσότερη αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής και εν γένει των χωρών του Νότου.

Print Friendly, PDF & Email