Ένα στα πέντε άτομα στην Κεντρική Ελλάδα δεν ξέρει τι είναι Internet

Tο 7% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 16-74 ετών δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα.

Αν και το διαδίκτυο αποτελεί πλέον βασικό καθημερινό αγαθό και μέρος της ζωής εκατομμύριων πολιτών της ΕΕ, ωστόσο ένας μεγάλος αριθμός ατόμων δεν έχουν πρόσβαση με αποτέλεσμα το λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα». Σύμφωνα με στοιχεία του Eurostat το 2022 περίπου το 7% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 16-74 ετών δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο. Πρωτιά για την Ελλάδα όπου η περιοχή με το υψηλότερο ποσοστό μη πρόσβασης, 20,3%, καταγράφηκε στην Κεντρική Ελλάδα, ενώ στην πρώτη δεκάδα υπάρχουν τα νησιά Αιγαίου και η Κρήτη με 16,8%!

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε ορισμένες νότιες περιφέρειες της Ευρώπης: Κεντρική Ελλάδα (Ελλάδα, 20,3 %), Καλαβρία (Ιταλία, 18,7 %) και Norte (Πορτογαλία, 17,8 %). Αντίθετα, λιγότερο από το 1% των πολιτών δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο σε τρεις σουηδικές περιφέρειες – Sydsverige, Stockholm και Småland med öarna.
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορούν να εξηγήσουν γιατί ορισμένες ομάδες πληθυσμού δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων – μεταξύ άλλων – της έλλειψης δεξιοτήτων, της έλλειψης ευκαιριών, του κόστους ή απλώς της έλλειψης ενδιαφέροντος. Η σημασία αυτών των λόγων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και το εισόδημα, καθώς και γεωγραφικά.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, περίπου το 84% των πολιτών έκαναν χρήση του διαδικτύου σε καθημερινή βάση

Το 2022, πάνω από τα τέσσερα πέμπτα (84%) του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 16-74 ετών ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο σε καθημερινή βάση κατά τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας. Ο αριθμός αυτός ήταν 3,6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από ό, τι πριν από ένα χρόνο και 27,7 μονάδες υψηλότερος από ό, τι πριν από μια δεκαετία.

Η χρήση του διαδικτύου ήταν ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των νεότερων γενεών: περίπου το 96,4 % των νέων στην ΕΕ —που ορίζονται ως άτομα ηλικίας 16-29 ετών— έκαναν χρήση του διαδικτύου σε καθημερινή βάση το 2022. Αντίθετα, το ποσοστό των ηλικιωμένων –που ορίζονται ως άτομα ηλικίας 65–74 ετών– ήταν σημαντικά χαμηλότερο, στο 55%.

Στο ίδιο πνεύμα, τα άτομα ηλικίας 16-74 ετών που ζουν σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ ήταν λιγότερο πιθανό να κάνουν χρήση του διαδικτύου σε καθημερινή βάση (78,4% κατά τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας το 2022) από ό,τι τα άτομα που ζούσαν σε κωμοπόλεις και προάστια (84,1 %) ή σε πόλεις (87,4 %).
Πολλές αγροτικές περιοχές έχουν υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων, γεγονός που εξηγεί εν μέρει αυτό το «ψηφιακό χάσμα» σε σχέση με τον βαθμό αστικοποίησης. Ωστόσο, η έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές μπορεί επίσης να είναι ένας παράγοντας, καθώς οι άνθρωποι που ζουν σε αγροτικές περιοχές ενδέχεται να είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο εάν παρεμποδίζονται από χαμηλότερες ταχύτητες διαδικτύου, λιγότερες τεχνολογικές επιλογές ή υψηλότερες τιμές. Αυτό το χάσμα είναι πιθανό να αμφισβητηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, καθώς οι υπηρεσίες διαδικτύου 5G συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Print Friendly, PDF & Email