«Δώρα» και το 2024 στις επιχειρήσεις που επιλέγουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Κίνητρα στις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν από τώρα την ηλεκτρονική τιμολόγηση παρέχει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτή καταστεί υποχρεωτική, η οποία στην καλύτερη περίπτωση δεν αναμένεται πριν από τα μέσα του 2024.

Ηδη χιλιάδες επιχειρήσεις κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων απολαμβάνοντας και τα κίνητρα που έχουν θεσμοθετηθεί. Ωστόσο, αυτά εκπνέουν φέτος και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να επεκταθούν μέχρι τα τέλη του 2024 για όσες ενταχθούν νωρίτερα στο νέο σύστημα. Στον σχεδιασμό είναι και η ένταξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες, οι υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ και της ΑΑΔΕ έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τον φάκελο που θα αποσταλεί στις Βρυξέλλες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ζητώντας παρέκκλιση των κανονισμών της Ε.Ε., όπως έχουν ήδη πράξει Ιταλία και Πολωνία.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει να ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Συγκεκριμένα, όσες ενταχθούν πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου θα έχουν:• Ταχύτερες επιστροφές φόρων. • Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων στα τρία χρόνια.• Υπεραποσβέσεις για τεχνολογικό εξοπλισμό για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που εκδίδουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα τιμολόγιά τους, τα οποία διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, και υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:

1. Η προθεσμία εντός της οποίας η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου περιορίζεται κατά δύο έτη. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος παραγραφής ανοιχτών φορολογικών υποθέσεων περιορίζεται στα τρία χρόνια για τον εκδότη του τιμολογίου, ενώ όφελος έχει και ο λήπτης, για τον οποίο ο χρόνος παραγραφής μειώνεται στα τέσσερα χρόνια.

2. Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%.

3. Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100%.

4. Η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε 45 ημέρες (από 90 ημέρες).

Οπως προαναφέρθηκε, σήμερα αρκετές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν (μέσω παρόχου) την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αλλά προαιρετικά. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ελαχιστοποιούνται οι απάτες στον ΦΠΑ και τα εικονικά στοιχεία. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθιστά ανέφικτη την έκδοση εικονικών τιμολογίων, προσφέροντας όλα τα δεδομένα στις φορολογικές αρχές σε πραγματικό χρόνο. Με απλά λόγια, ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η ανταλλαγή ψηφιακών παραστατικών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων που συμμετέχουν σε μια εμπορική συναλλαγή (επιχείρηση, Δημόσιο, φυσικό πρόσωπο). Αυτά τα παραστατικά δεν είναι μόνο τιμολόγια, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν και άλλα «έγγραφα», όπως εντολές αγοράς, χρεωστικά/πιστωτικά σημειώματα, εμβάσματα, όρους πληρωμής κ.λπ.

Για την ηλεκτρονική τιμολόγηση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιλέξουν πάροχο που επιθυμούν και ήδη 16 έχουν πιστοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Ωστόσο, «πάροχος» θα γίνει και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η εφαρμογή timologio παρέχεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ για ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στα myDATA, η οποία θα επεκταθεί προκειμένου να μπορούν και οι μικρές επιχειρήσεις να ενταχθούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση για πολύ μικρά έσοδα. Δηλαδή την ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εκδίδουν δύο ή τρία παραστατικά.

«Κλειδώνουν» τα myData

Από το 2024 θα εφαρμόζονται καθολικά τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA). Αυτό που θα επιχειρήσει η ΑΑΔΕ είναι να κλείσουν τα «παράθυρα» για εικονικές δαπάνες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

• Τα έσοδα που δηλώνονται από κάθε φορολογούμενο δεν θα μπορούν πλέον να είναι λιγότερα από αυτά που γνωρίζει η ΑΑΔΕ ότι προκύπτουν από την ηλεκτρονική πληροφόρηση (myDATA, ταμειακές – POS).

• Ως τιμολόγια εξόδων που μειώνουν (εκπίπτουν) το φορολογητέο εισόδημα θα μετράνε μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στα myDATA. Σε αυτά πάντως, όπως διευκρινίζουν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα υπάρχει τρόπος να προσμετρούνται και δαπάνες που έγιναν με αποδείξεις λιανικής πώλησης ή απλοποιημένα τιμολόγια (αποδείξεις που υπέχουν θέση τιμολογίου), π.χ. από πρατήρια καυσίμων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση και αυτές θα πρέπει να «ανεβαίνουν» στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Προκόπης Χατζηνικολάου

kathimerini.gr

Print Friendly, PDF & Email