Delirium: Τι είναι και πως το αναγνωρίζουμε;

Το ντελίριο-παραλήρημα είναι μια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας κατά την οποία εμφανίζεταιαιφνίδια σοβαρή σύγχυση και αλλαγές στη συμπεριφορά και την εγρήγορσή του ατόμου. Είναι μια πολύσυχνή κατάσταση και εμφανίζεται συνηθέστερα σε νοσηλευόμενους ασθενείς με προϋπάρχονταπροβλήματα υγείας. Αφορά περισσότερο άτομα άνω των 65 ετών. Περίπου το ένα πέμπτο των ατόμωνμεγαλύτερης ηλικίας που εισάγονται στο νοσοκομείο, και οι μισοί σχεδόν φιλοξενούμενοι σε μονάδεςμακροχρόνιας φροντίδας θα πάθουν παραλήρημα σε κάποιο φάση της περιόδου που χρειάζονταιφροντίδα. Τα συμπτώματα του παραληρήματος εμφανίζονται απότομα και είναι συνήθως, αλλά όχι πάντα, πλήρωςαναστρέψιμα όταν η υποκείμενη αιτία είναι αντιμετωπίσιμη. Η ανάρρωση μπορεί να επέλθει ανά πάσαστιγμή μεταξύ λίγων ωρών και μερικών εβδομάδων.

Το παραλήρημα μπορεί να κάνει το άτομο φοβισμένο,καχύποπτο, ανήσυχο κα μη συνεργάσιμο, ακόμη και με τα οικεία του πρόσωπα.

Τα άτομα με παραλήρημα είναι γνωστό ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν προβλήματα όπωςπτώσεις, κατάγματα, λοιμώξεις και υποσιτισμό.

Ποιες αιτίες μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση παραληρήματος;

Η ονομασία της ασθένειας “delirium” μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μνημονικός κανόνας γιαθυμόμαστε την αιτιολογία της. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται η προχωρημένη ηλικία, η άνοια και οι λειτουργικές διαταραχές τουοργανισμού των ατόμων. Πιο αναλυτικά στους παράγοντες κινδύνου ανήκουν:

Χρήση φαρμάκων ( Drug usage)

Διαταραχή ηλεκτρολυτών ( Electrolyte abnormalies)

Στερητικό σύνδρομο από φάρμακα ( Lack of drugs)

Λοιμώξεις ουροποιητικού και αναπνευστικού ( Infections)

Μειωμένα αισθητηριακά ερεθίσματα (Reduced senses)

Ενδοκρανιακά προβλήματα π.χ. εγκεφαλικά ( Intracranial problems)

Επίσχεση ούρων – διαταραχή λειτουργίας ουροποιητικού ( Urinary retention)

Σε τι διαφέρει το παραλήρημα από την άνοια;

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ παραληρήματος και άνοιας. Έχουν όμως παρόμοια συμπτώματα,όπως σύγχυση, διέγερση και παραισθήσεις.

Το παραλήρημα ξεκινά αιφνίδια (σε διάστημα μίας έως δύο ημερών) και τα συμπτώματα συχνά ποικίλλουνεπίσης πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αντίθετα, τα συμπτώματα της άνοιας εμφανίζονται αργά, σεμήνες ή και χρόνια. Έτσι, εάν οι αλλαγές ή τα συμπτώματα ξεκινήσουν ξαφνικά, αυτό υποδηλώνει ότι τοάτομο πάσχει από ντελίριο. Όταν ένα άτομο με άνοια εμφανίζει παραλήρημα, θα έχει συμπτώματα και απότις δύο καταστάσεις ταυτόχρονα.

Πως μπορώ να βοηθήσω;

Η τακτική υπενθύμισης στο άτομο του χώρου που βρίσκεται της ώρας της ημέρας και της ημερομηνίας,μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της σύγχυσής του

Η επικοινωνία με γνωστά άτομα και η επαφή με αντικείμενα έξω από το νοσοκομείο όπως φωτογραφίεςβοηθούν να ηρεμήσουν και να προσανατολίστουν τα άτομα.

Να μιλάτε αργά και καθαρά για οικεία, μη απειλητικά θέματα και να ηρεμείτε το άτομο.

Αν μπερδεύονται, μην τους αντικρούσετε και μην τους περιορίζετε σωματικά.

Αποφύγετε επισκέψεις μεγάλής διάρκειας, δυνατές συνομιλίες και πολλαπλούς επισκέπτες.

 

Από την Κωνσταντίνα Μανωλοπούλου Νοσηλεύτρια, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Επιμέλεια Κειμένου: Γιωργος Σούλης , Αναστασία Κουτσούρη

Print Friendly, PDF & Email