Ἁγιασμός Πλοίων AERO

Τοῦ Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν & Αἰγίνης κ. ΕΦΡΑΙΜ

Τό ἀπόγευμα τοῦτο τῆς 8ης Σεπτεμβρίου, στό πρῶτο Λιμάνι τῆς χώρας, στόν Πειραιά, συμμετείχα προσκεκλημένος τῆς ἑταιρείας ATTICA GROUP στή χαρά τοῦ ὁμίλου, στά ἐγκαίνια τῶν νεότευκτων πλοίων AERO 1,2,3 ∙ στά πλοῖα πού ἀπό ἐδῶ καί πέρα θά ἐξυπηρετοῦν τά ὡραῖα Νησιά μας, τήν Αἴγινα, τόν Πόρο, τήν Ὕδρα μέχρι τό Πορτοχέλι.

Πραγματικά στολίδια γιά τή γραμμμή τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ ἀλλά καί τῆς νησιωτικῆς ναυσιπλοΐας.

Εὐχαριστοῦμε τόν Πρόεδρο κ. Μάγειρα, τόν Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πασχάλη καί ὅλα τά μέλη τοῦ Δ.Σ, ἀλλά καί τούς μετόχους τῆς ἑταιρείας γι ́ αὐτήν τήν πρωτοβουλία τους, τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ὑπάρχοντος στόλου ἐξυπηρετήσεως τῶν Νησιῶν καί τῆς ἀνατολικῆς Πελοποννήσου.

Ἡ παρουσία σύγχρονων πλοίων, φιλικῶν πρός τό περιβάλλον, μέ τή δυνατότητα παραγωγῆς ἐνέργειας ἀπό Α.Π.Ε. ἀποτελεῖ ἰσχυρό παράγοντα οὐσιαστικῆς συμβολῆς στόν ἀναπτυξιακό προσανατολισμό τῶν ὄμορφων Νησιῶν μας, στήν εὐρωστία τῆς οἰκονομίας τοῦ τουριστικοῦ προϊόντος καί τήν γνωριμία μέ τόν πολιτιστικό πλοῦτον τῆς περιοχῆς.

Τόν Ναόν τῆς Ἀφαίας, τοῦ Προσκηνυματικοῦ Τουρισμοῦ, τοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τῶν καλλιτεχνῶν Βασιλείου, Νικολάου, Καπράλου κ.ἄ.

Στήν Ὕδρα τῶν ζωγράφων Π. Τέτση, Χατζηκυριάκου Γκίκα, τοῦ μοναδικοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Μουσείου Ὕδρας μέ τά αὐθεντικά ἐκθέματα ἀγωνιστῶν τοῦ ́21 καί τό ἱστορικόν Ναυαρχεῖον τοῦ ἀγώνα τῆς παλιγγενεσίας, τό Μοναστήρι καί νῦν Καθεδρικό Ναό Ὕδρας, τό ὄμορφο καί μυροβόλο νησί τῶν Σπετσῶν, μέ τά ἀρχοντικά του, τό Ἀρχοντικό τῆς Μπουμπουλίνας κ.ἄ.

Στά ἐγκαίνια τῶν πλοίων ζήσαμε ὄμορφες, ὑπέροχα συγκινητικές στιγμές, γιατί σέ δύσκολους χρόνους ποικίλλων κρίσεων καί δή τῆς ἐνεργειακῆς πού ζοῦμε, εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ψηλαφήσουμε γιά μιά ἀκόμη φορά, τίς μεγάλες δημιουργικές δυνάμεις πού ἔχει μέσα του ὁ ἄνθρωπος, συγχαρήκαμε τά μέλη τοῦ ὁμίλου καί εὐχηθήκαμε σέ ὅλους καί στά πληρώματα νά εἶναι καλοτάξιδα τά νέα πλοῖα καί νά ἔχουν καλές θάλασσες.

 

Print Friendly, PDF & Email