Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος και Υγείας

Η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εγκαινιάζουν το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος και Υγείας.

Όπως ανακοινώθηκε στη Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που εγκρίθηκε πρόσφατα, το Παρατηρητήριο αποσκοπεί στη δημιουργία, σύνδεση, συγκέντρωση και παροχή των γνώσεων, της εμπειρογνωσίας και των εργαλείων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των υγειονομικών προκλήσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας.

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η κλιματική κρίση θα επιφέρει συχνότερες και σοβαρότερες υγειονομικές έκτακτες ανάγκες και ότι η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στα συστήματα υγείας. Τα συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, η εμφάνιση και η εξάπλωση νέων λοιμωδών νόσων, οι απειλές κατά της επάρκειας και της ασφάλειας των τροφίμων και των υδάτων και η απώλεια της βιοποικιλότητας αναμένεται να προξενήσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και να οξύνουν τα υφιστάμενα προβλήματα υγείας.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση που πραγματοποιείται το απόγευμα, ομιλητές υψηλού επιπέδου από την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος θα εξηγήσουν το πώς το Παρατηρητήριο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε, να προβλέψουμε και να ελαχιστοποιήσουμε αυτές τις απειλές.

πηγή: euractiv.gr

Print Friendly, PDF & Email