Τον Τεκέ Χασάν – Μπαμπά στα Τέμπη αναδεικνύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ένα ακόμη μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας αναδεικνύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση Τεκέ Χασάν – Μπαμπά στα Τέμπη», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

«Σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, αναδεικνύουμε ένα ακόμη μνημείο της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η ανάδειξη του μαυσωλείου του Χασάν Μπαμπά στα Τέμπη εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Η συγκεκριμένη διαδρομή καλύπτει σημαντικά αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) ως την Ανατολική (Μαγνησία). Περιλαμβάνει μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλίας μεταξύ των οποίων και σημαντικής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας μνημεία της λεγόμενης »Πολιτιστικής Διαδρομής Τεμπών», μέρος της οποίας αποτελεί o Τεκές Χασάν Μπαμπά. Με την αποκατάσταση του μνημείου, που βρίσκεται στο ειδυλλιακό δασικό περιβάλλον του Κάτω Ολύμπου και αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών, αναβαθμίζεται ο πολιτιστικός χάρτης της περιοχής, καθώς και αυξάνεται η επισκεψιμότητα» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Ο Τεκές του Χασάν Μπαμπά

Ο Τεκές του Χασάν Μπαμπά, μοναστηριακό συγκρότημα του τάγματος των μπεκτασί δερβίσηδων, βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού των Τεμπών, σε ειδυλλιακή τοποθεσία στις όχθες του Πηνειού ποταμού. Από τον άλλοτε φημισμένο τεκέ διατηρούνται σήμερα μόνο ο τουρμπές ή μαυσωλείο του ιδρυτή του τεκέ Χασάν Μπαμπά, τα μαγειρεία των ξενώνων και τμήμα της ανατολικής πλευράς του περιβόλου του συγκροτήματος, ενσωματωμένο στον περίβολο του σύγχρονου νεκροταφείου του χωριού. Ο τουρμπές είναι κτίσμα τετραγωνικής κάτοψης που καλύπτεται με τρούλο. Στην είσοδο υπήρχε κιονοστήρικτη στοά που καλυπτόταν με τρεις χαμηλούς θόλους.

Οι εργασίες

Αναλυτικότερα πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1) Αποχωματώσεις – εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνση των κρημνισμάτων χειρωνακτικά α) στο εσωτερικό έως τη στάθμη του δαπέδου και στο πρόσκτισμα προκειμένου να αποκαλυφθεί το δάπεδο, β) κατά μήκος της εξωτερικής όψης του κτιρίου, γ) σε επιλεγμένα σημεία στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν στοιχεία κατόψεων των υπόλοιπων κτιρίων του συγκροτήματος, δ) συμπληρωματικές έρευνες σε ερείπια κτιρίων του συγκροτήματος που ενδέχεται να αποκαλυφθούν.

2) Απομάκρυνση της βλάστησης (φυτών) που δημιουργούν προβλήματα στο μνημείο.

3) Καθαρισμός σε βάθος των αρμών της πλινθοδομής του τρούλου, σταθεροποίηση με κονία, συμπλήρωση των διαβρωμένων στοιχείων του όπου απαιτείται, αρμολόγηση, επίστρωση στεγανωτικού κονιάματος και στεγανωτικής μεμβράνης εξωτερικά.

4) Επικάλυψη του τρούλου με φύλλα χαλκού

5) Αντικατάσταση των κατεστραμμένων κεραμιδιών της στέγασης των ημιχωνίων με φύλλα χαλκού.

6) Αντικατάσταση – συμπλήρωση των κατεστραμμένων πλίνθων της περιμετρικής πλίνθινης κορνίζας του μνημείου.

7) Ανακατασκευή της κατεστραμμένης βόρειας τοιχοποιίας.

8) Ενίσχυση – στερέωση της τοιχοποιίας με ενέματα εξωτερικά και εν συνεχεία αρμολόγηση.

9) Αποκατάσταση των ανοιγμάτων του α’ επιπέδου, με πρότυπο το βόρειο παράθυρο της δυτικής όψης.

10) Νέα εσωτερικά επιχρίσματα πατητά, ως συμπληρώσεις των υπαρχόντων αυθεντικών που θα συντηρηθούν.

11) Επαναχρωματισμός εσωτερικός (μερικός) του κτιρίου όπου απαιτείται.

12) Συμπληρώσεις των ξύλινων ανωφλίων των παραθύρων της δυτικής και νότιας όψης του ά επιπέδου. Επίσης θα γίνουν συμπληρώσεις των ποδιών του προηγούμενων παραθύρων ως και αυτού της βόρειας.

13) Διαμόρφωση νέου δαπέδου στην στάθμη του παλαιού, στον τουρμπέ και στο ανατολικό πρόσκτισμα.

14) Καθαρισμός και συντήρηση του εσωτερικού γραπτού διακόσμου.

15) Ανακατασκευή του προστώου (revak) με βάση τα τεκμηριωμένα οικοδομικά στοιχεία που υπάρχουν «πάνω» στο μνημείο.

16) Τμηματικές ανακτήσεις και συμπληρώσεις μικρής κλίμακας της λιθοδομής του ανατολικού προσκτίσματος, ενεμάτωση της λιθοδομής και από τις δυο πλευρές της, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις των ορατών ξυλοδέσμων, όπου απαιτείται.

17) Προμήθεια και τοποθέτηση α) ξύλινων κουφωμάτων στα τέσσερα παράθυρα του α΄ επιπέδου, καθώς και στα υπόλοιπα ανοίγματα των β΄ ΚΑΙ γ΄ επιπέδων, β) ξύλινης δίφυλλης παραδοσιακής θύρας στην ανατολική είσοδος του προσκτίσματος και στην ανατολική κύρια είσοδο του τουρμπέ.

18) Συμπλήρωση, στερέωση και ανάκτηση όπου απαιτείται του λίθινου περιβόλου και τοποθέτηση νέας μεταλλικής περίφραξης.

19) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με πλακοστρώσεις.

20) Εργαστηριακές αναλύσεις των χαρακτηριστικών του συνδετικού κονιάματος δομής.

21) Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση δύο οικίσκων

22) Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης.

23) Έκδοση ενημερωτικού εντύπου (φυλλάδια πληροφόρησης-φυλλάδια Βraille).

Print Friendly, PDF & Email