Το βασικό εισόδημα ως απαραίτητη συνιστώσα ενός κοινωνικο-οικολογικού μετασχηματισμού

«Το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες. Και τον πλανήτη. Είναι καιρός για αλλαγή. Είναι καιρός και για ένα βασικό εισόδημα.

Ένα μνημόνιο που υπογράφηκε από τριανταεννέα διάσημους επιστήμονες, ακτιβιστές και τριανταπέντε οργανώσεις και δίκτυα για το βασικό εισόδημα από όλες σχεδόν τις ηπείρους επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ του βασικού εισοδήματος και του κοινωνικο-οικολογικού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με όσα άτομα υπέγραψαν, το βασικό εισόδημα αποτελεί δομικό στοιχείο για την κλιματική δικαιοσύνη. Το υπόμνημα θα αποσταλεί τις επόμενες μέρες σε διάφορους οργανισμούς του ΟΗΕ, στη Λέσχη της Ρώμης και σε κορυφαία ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.

Το υπόμνημα βασίζεται στα αιτήματα εκατοντάδων επιστημόνων από την Ευρώπη και στην έκθεση προς τη Λέσχη της Ρώμης που αφορά το βασικό εισόδημα. Υπογραμμίζει τις αναλύσεις τους: «Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η συνεχιζόμενη εκμετάλλευση και καταστροφή της φύσης προκαλούνται από τον κυρίαρχο τρόπο παραγωγής και διαβίωσης». Το κέρδος και η κερδοσκοπική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και των πόρων πρέπει να λάβει τέλος. «Ένας κοινωνικο-οικολογικός μετασχηματισμός πρέπει να προσανατολίζεται στις ανάγκες όλων των ανθρώπων καθώς και στις θεμελιώδεις οικολογικές απαιτήσεις – και πρέπει να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή για να σταματήσει την κλιματική αλλαγή. Η φροντίδα για τους ανθρώπους και η φροντίδα για τη φύση συμπορεύονται. Αυτές είναι αξίες βιώσιμες και όχι η συσσώρευση περιττών αγαθών για να συντηρείται το κυρίαρχο σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης».

Ένα βασικό εισόδημα θα μείωνε την υπαρξιακή πίεση που συνεπάγεται η αποδοχή ακόμη και της πιο οικολογικά καταστροφικής μισθωτής εργασίας. Θα μείωνε επίσης τον υπαρξιακό φόβο για τις αναγκαίες αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία. Θα προωθούσε τη ριζική μείωση των ωρών εργασίας και τη δημοκρατική οργάνωση του κοινωνικο-οικολογικού μετασχηματισμού.

Το μνημόνιο τάσσεται υπέρ της συνάντησης του κινήματος του βασικού εισοδήματος, του οικολογικού και του φεμινιστικού κινήματος και άλλων κοινωνικών κινημάτων.

«Ας αγωνιστούμε μαζί για έναν κόσμο στον οποίο όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν μια καλή ζωή σε έναν υγιή πλανήτη».

Print Friendly, PDF & Email