Το πρόγραμμα LEADER υπολείπεται των προσδοκιών, λένε οι ελεγκτές της ΕΕ

Οι ελεγκτές της ΕΕ αμφισβήτησαν το αποτέλεσμα της προσέγγισης της ΕΕ για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία της κοινότητας στο πρόγραμμα γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ, επικρίνοντας την «δαπανηρή και αργή» πολιτική ότι είναι μόνο τυπική και χωρίς ουσία.

Το πρόγραμμα LEADER, το οποίο εισήχθη το 1991 και αποτελεί τη συμμετοχική και την εκ των κάτω προς τα πάνω πολιτική της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη, αποτέλεσε υποχρεωτικό μέρος των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚAΠ) της περιόδου 2014-2020. Σχεδιάστηκε για να εμπλέξει τις τοπικές κοινότητες και τους εμπειρογνώμονες στον σχεδιασμό αναπτυξιακών στρατηγικών.

«Η προσέγγιση LEADER σχεδιάστηκε με έναν αξιέπαινο στόχο: να διευκολύνει την τοπική εμπλοκή και ενδυνάμωση προς όφελος των αγροτικών περιοχών της ΕΕ», εξήγησε η Eva Lindström, μέλος του ΕΕΣ που ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο.

Ωστόσο, το πρόγραμμα ύψους 9,2 δισ. ευρώ αποδείχθηκε δαπανηρό και οι διαδικασίες έγκρισής του είναι αργές, σύμφωνα με νέα έκθεση των ελεγκτών της ΕΕ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (6 Ιουλίου).

Ως εκ τούτου, η έκθεση, η οποία αποτελεί συνέχεια παρόμοιας έρευνας του 2010, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι τα οφέλη της προσέγγισης LEADER αντισταθμίζουν το κόστος και τους κινδύνους που ενέχει.

Ωστόσο, η Lindström επεσήμανε ότι αυτό συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και κινδύνους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόσθετο αυτό κόστος έφτασε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ή το ένα τέταρτο των συνολικών δαπανών, μέχρι το τέλος του 2020.

Ενώ αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εάν η προσέγγιση απέφερε πρόσθετα οφέλη σε σύγκριση με άλλους τύπους προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι αυτό δεν ίσχυε στην πράξη.

«Δυστυχώς, δεν βρήκαμε απτές αποδείξεις ότι αυτό συνέβαινε: πολλά από τα έργα που εξετάσαμε θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί με χαμηλότερο κόστος από άλλα ταμεία της ΕΕ», δήλωσε η ίδια.

Για παράδειγμα, οι ελεγκτές επεσήμαναν ότι ορισμένα υποστηριζόμενα έργα – για παράδειγμα, η αγορά τρακτέρ για αγρότες – θα μπορούσαν μερικές φορές να αντιμετωπιστούν καλύτερα και πιο συγκεκριμένα από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης εκτός του LEADER και μέσω άλλων προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ.

Επιπλέον, ενώ οι ελεγκτές αναγνώρισαν ότι το LEADER διευκολύνει σε κάποιο βαθμό την τοπική συμμετοχή, επεσήμαναν ότι οι τοπικές ομάδες δράσης συχνά δεν είναι αντιπροσωπευτικές, ειδικότερα ως προς τη συμμετοχή γυναικών και νέων.

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και έγκρισης σχεδίων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν έως και οκτώ στάδια, παραμένουν πολύ περίπλοκες και πολύ αργές, λένε οι ελεγκτές.

Τα ίδια και τα ίδια

Οι ελεγκτές επέκριναν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σημειώσει πρόοδο από την εποχή που διατυπώθηκαν τα συμπεράσματά τους στην έκθεση του 2010.

«Ενώ δύο από τις έξι συστάσεις μας του 2010 είχαν ληφθεί υπόψιν, διαπιστώσαμε ότι το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της Επιτροπής δεν έχει ακόμη παράσχει αποδείξεις για τα πρόσθετα οφέλη του LEADER», αναφέρεται στην έκθεση.

Λόγω του πρόσθετου κόστους και των κινδύνων που επιφέρει και της συνεχιζόμενης έλλειψης αποδεδειγμένων οφελών, οι ελεγκτές της ΕΕ ζητούν να γίνει ενδελεχής αξιολόγηση του LEADER και της προσέγγισης της τοπικής ανάπτυξης υπό την καθοδήγηση της κοινότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία εξέτασης της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας και της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος, αλλά η αξιολόγησή της δεν αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από το επόμενο έτος.

Natasha Foote

πηγή: euractiv.gr

Print Friendly, PDF & Email