Τα δύο σενάρια για το περιβαλλοντικό τέλος που εξετάζει η κυβέρνηση

Ενίσχυση του αποθεματικού των αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές με την επιβολή ειδικού περιβαλλοντικού Τέλους από το 2024 εξετάζει η κυβέρνηση με το στίγμα να δίνει ο πρωθυπουργός το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο πρόκειται για ένα νέο «πράσινο φόρο» ο οποίος θα είναι στοχευμένος αφήνοντας εκτός την μεγάλη μάζα των πολιτών με το βάρος να πέφτει στις επιχειρήσεις.

Η εναλλακτική

Ωστόσο πάνω στο τραπέζι υπάρχει και η εναλλακτική πρόταση που βασίζεται στην οικειοθελή εισφορά των επιχειρήσεων με ισχυρά φορολογικά κίνητρα.
Να σημειωθεί ότι ο ειδικός λογαριασμός αρωγής που μπορεί οποιοσδήποτε να συνεισφέρει στην μάχη της αποκατάστασης των ζημιών από τις θεομηνίες είναι ήδη ανοικτός.
Να σημειωθεί ότι στα 50 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η εθελοντική συνεισφορά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ενώ στο υπουργείο Οικονομικών προεξοφλούν ανάλογες κινήσεις από τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας.

Ασφάλιση κατοικιών

Ένα ακόμη μέτρο που εξετάζεται είναι η ασφάλιση των κατοικιών από φυσικές καταστροφές να γίνει υποχρεωτική.
Στην Ελλάδα, η ασφάλιση για τον κλιματικό κίνδυνο δεν είναι ακόμα υποχρεωτική.
Στο προσχέδιο του κλιματικού νόμου υπήρχε διάταξη η οποία προέβλεπε την υποχρεωτική ασφάλιση των νέων κτηρίων που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας.
Ωστόσο, στο τελικό σχέδιο το άρθρο αποσύρθηκε καθώς τέθηκαν ζητήματα που είχαν να κάνουν με την αύξηση του κόστους.
Πάντως η ασφάλιση σήμερα είναι υποχρεωτική σε Γαλλία Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, αλλά και Ρουμανία.

Πράσινη μετάβαση

Όλες οι παρεμβάσεις εξετάζονται με γνώμονα το σχέδιο που έχει συντάξει η Ομάδα Εργασίας του υπουργείου Οικονομικών για την πράσινη μετάβαση.
Σύμφωνα με το πόρισμα « τα δημοσιονομικά έσοδα που σχετίζονται με την ενέργεια και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητας αναμένεται να αυξηθούν το 2025 στο 4,49% του ΑΕΠ, με την ενσωμάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής επιτροπής για την ενεργειακή φορολογία, και να μειωθούν σημαντικά έως το 2050, σε κάτω από 1% του ΑΕΠ, κυρίως λόγω περιορισμού της ζήτησης των ορυκτών καυσίμων που συμβάλουν σημαντικά στα φορολογικά έσοδα. Τ
α δημοσιονομικά έξοδα που αφορούν τις ενεργειακές επιδοτήσεις και τη δαπάνη του ευρύτερου δημόσιου τομέα για ενέργεια εμφανίζουν μια σημαντική ενίσχυση τα έτη 2025 και 2030 στα επίπεδα του 1.296 – 1.79% του ΑΕΠ με σταδιακή αποκλιμάκωση μετά το 2030.

Πίεση

Τέλος, η σύνθεση των δημοσιονομικών εσόδων και εξόδων αποτυπώνει τη σημαντική πίεση που θα δεχθεί το δημοσιονομικό ισοζύγιο για την ενέργεια το 2030, το οποίο εμφανίζει ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης του 19% του ΑΕΠ σε σχέση με το 2020.
Επιπροσθέτως η σταδιακή συρρίκνωση του πλεονάσματος, έως το 2050, υποδηλώνει ότι θα πρέπει να επιβληθούν νέοι φόροι για την διατήρηση των δημοσιονομικών εσόδων σε ένα επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι οι φόροι αυτοί δεν θα εναντιώνονται ή συμβάλλουν αρνητικά στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα».
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση «ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος προς την κλιματική ουδετερότητα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις ανά τομέα σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δαπάνες σε ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό.
Οι επενδύσεις και καταναλωτικές δαπάνες για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό ως ποσοστό του ΑΕΠ υπολογίζονται να ανέλθουν στο 12,5% την περίοδο 2025 – 2030, αυξημένες κατά 3,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με την περίοδο 2015 – 2020.

Η κατανομή

Η αύξηση των επενδύσεων και καταναλωτικών δαπανών κατανέμεται διαφορετικά ανά τομέα.
Για τη περίοδο 2025 – 2030, η συμμετοχή των νοικοκυριών θα είναι στο 52% των επιπλέον επενδύσεων και δαπανών, ο δημόσιος τομέας στο 2%, οι μεταφορές στο 12%, ο ιδιωτικός τομέας στο 8% και η ενέργεια στο 26%.
Για τα νοικοκυριά, η καταναλωτική δαπάνη για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό ως ποσοστό του εισοδήματος αναμένεται να ανέλθει στο 82% το 2030 από 5.7% το 2020. Οι καταναλωτικές δαπάνες για αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών επιβαρύνουν περισσότερο τα νοικοκυριά χαμηλής εισοδηματικής τάξης.

Ενεργειακή φτώχεια

Η χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα των νοικοκυριών χαμηλής εισοδηματικής τάξης και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης ενδέχεται να τα οδηγήσει σε ενεργειακή φτώχεια, καθώς η καθυστέρηση των συγκεκριμένων δαπανών συνεπάγεται υψηλά λειτουργικά κόστη χρήσης για τη θέρμανση και τη μετακίνηση στα επόμενα έτη.
Συνεπώς καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η ανάληψη δράσεων για την επιδότηση και τη διευκόλυνση πρόσβασης στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών χαμηλής και μεσαίας εισοδηματικής κατηγορίας.
Προγράμματα όπως το Εξοικονομώ » που περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών χωριστού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, χρειάζεται να ενισχυθούν στο μέλλον, καθώς η μέση ετήσια καταναλωτική δαπάνη που απαιτείται για την πράσινη μετάβαση για τα νοικοκυριά χαμηλής εισοδηματικής τάξης εκτιμάται στα 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025 -2031.
Οι επενδύσεις και οι καταναλωτικές δαπάνες για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τη πράσινη μετάβαση θα αυξήσουν σημαντικά τη ζήτηση για νέες χρηματοδοτήσεις».

Μάριος Χριστοδούλου

bankingnews.gr

Print Friendly, PDF & Email