Τα δικαιώματα στην καθημερινότητα του σχολείου

γράφει στο peripteron.eu ο Βαγγέλης Πάλλας, Δημοσιογράφος – Ερευνητής – Αναλυτής IFJ / SPJ

Φτιάχνοντας σχολεία φιλικά στα ανθρώπινα δικαιώματα

Το πρόγραμμα για τα σχολεία που είναι φιλικά στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοβουλία της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αποσκοπεί στην ένταξη των αξιών και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της σχολικής ζωής.

Συγκεκριμένα, προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καθημερινό­τητα της σχολικής ζωής, όπως στη διοίκηση, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες και στο σχολικό περιβάλλον. Φιλοδοξεί, μάλιστα, να ξεπεράσει τα όρια της τάξης και να αγγίξει τη δυναμική της κοινωνίας για να αλλάξει τον τρόπο σκέψης και ενεργού δράσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα ενθαρρύνει τα κράτη να προωθούν και να εξασφαλί­ζουν ότι η εκπαίδευση αυτού του τύπου αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα σε πνεύμα συμμετοχής, ένταξης και υπευθυνότητας: «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να μαθαίνει, να αναζητά και να λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, και πρέπει να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα» αναφέρει χαρακτη­ριστικά.

Εφαρμογή στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα για τα σχολεία που είναι φιλικά στα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζεται στις πολυάριθμες υπάρχουσες πρωτοβουλίες και προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε διάφορες χώρες και τις συμπληρώνει. Από την Ινδία μέχρι την Ιρλανδία και από την Κολομβία έως και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το σχέδιο αυτό αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τη Διεθνή Αμνηστία να βοηθήσει χώρες σε όλο τον κόσμο να εντάξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως τμήμα του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματός τους. Η πιλοτική φάση του ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2009 και μέχρι τον Ιούλιο του 2011 είχε συμπεριλάβει 15 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 14 χώρες. Στο πλαίσιο επέκτασής του σε άλλες χώρες, το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας μετέφρασε τον οδηγό στα ελληνικά και σύντομα θα τον διαθέσει στο εκπαιδευτικό δίκτυο της οργάνωσης, στοχεύοντας να υλοποιήσει το πρόγραμμα σε πιλοτικό στάδιο, σε μία μονάδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ένα σχολείο φιλικό στα ανθρώπινα δικαιώματα τα δέχεται ως βασική λειτουργική και οργανωτική αρχή. Η σχολική κοινότητα είναι το μέρος όπου όλοι εντάσσονται και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ανεξάρτητα από τη θέση ή το ρόλο τους. Ένας τόπος όπου γιορτάζεται η πολιτισμική διαφορετικότητα. Με λίγα λόγια, ένα φιλικό στα ανθρώπινα δικαιώματα σχολείο διασφαλίζει ότι οι αξίες και οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στο κέντρο της εκπαιδευτικής εμπειρίας και είναι εμφανείς σε όλους τους βασικούς τομείς της σχολικής ζωής. Για αυτό και δεν είναι ένα συνηθισμένο πρόγραμμα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα διδάσκονται όπως κάθε άλλο μάθημα και τα παιδιά παρακολουθούν. Το πρόγραμμα αυτό μεταμορφώνει το σχολείο σε έναν ζωντανό χώρο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής κοινότητας, από τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στα σχολεία μέχρι τις δραστηριότητες και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μαθαίνουν οι μαθητές.

Έτσι, ένα τέτοιο σχολείο δίνει γνώση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, προς όφελος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δια μέσου αυτών.

Print Friendly, PDF & Email