Στο μικροσκόπιο της Moody’s η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις αμυντικές δαπάνες

Από Anna Brunetti | Euractiv | Μεταφρασμένο από Μαριάνθη Πελεκανάκη

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s ετοιμάζεται να εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις στην πιστοληπτική ικανότητα της αναμενόμενης επέκτασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ένα ευρύτερο φάσμα αμυντικών και στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως αντιλαμβάνεται το Euractiv.

Ο αμερικανικός γίγαντας αξιολόγησης – ένας από τους «τρεις μεγάλους» παγκοσμίως μαζί με τους Standard & Poor’s και Fitch – δήλωσε ότι θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τον αντίκτυπο οποιασδήποτε πιθανής αλλαγής στα μακροχρόνια κριτήρια δανεισμού διπλής χρήσης της ΕΤΕπ – τα οποία μέχρι σήμερα περιόριζαν τις επενδύσεις της τράπεζας σε έργα που σχετίζονται με την άμυνα σε εκείνα των οποίων η πολιτική εφαρμογή υπερβαίνει τη στρατιωτική τους χρήση.

Η Kathrin Muehlbronner, ανώτερος αντιπρόεδρος της Moody’s Ratings, δήλωσε στο Euractiv ότι η Moody’s έχει αυτή τη στιγμή «πολύ θετική πιστωτική αξιολόγηση» της ΕΤΕπ, «συγκρίσιμη με τις πολύ υψηλές αξιολογήσεις που αποδίδουμε στην Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης ή στην Word Bank», αλλά σημαντικές αλλαγές στις επενδύσεις της στον τομέα της άμυνας θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια επαναξιολόγηση.

Το Euractiv αποκάλυψε τον Μάρτιο ότι ο δανειοδοτικός βραχίονας της ΕΕ αξιολογεί τρόπους αναθεώρησης των κριτηρίων δανειοδότησής της λόγω έντονων πιέσεων από τα κράτη μέλη, τους υπουργούς Άμυνας της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ξεκλειδώσουν βαρύτερες επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της άμυνας.

Αυτό θα συνεπαγόταν είτε τη διόρθωση του ορισμού της «διπλής χρήσης» – ώστε να ευνοηθεί η στρατιωτική πλευρά της εξίσωσης – είτε τη στροφή προς πιο άμεσο στρατιωτικό εξοπλισμό, έργα και υποδομές πέραν της διπλής χρήσης.

Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και διακυβερνητικού κινδύνου (ESG) αποτελεί μέρος της συνολικής πιστωτικής βαθμολογίας που αποδίδει ο Moody’s στην ΕΤΕπ και σε άλλες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες που εκδίδουν ομόλογα στις κεφαλαιαγορές για την άντληση κεφαλαίων για επενδύσεις. Η Moody’s μετρά «την έκθεση του εκδότη σε κινδύνους ESG και τον αντίκτυπο αυτών των κινδύνων στην πιστωτική ισχύ του εκδότη», δήλωσε η Muehlbronner και πρόσθεσε τα εξής:

«Ως η τράπεζα της ΕΕ για το κλίμα και την ανάπτυξη, η ΕΤΕπ κατέχει ηγετική θέση στις βιώσιμες επενδύσεις: Μήπως οι επενδύσεις σε θέματα άμυνας θα έκαναν κάποιους μεγάλους ESG επενδυτές λιγότερο πρόθυμους;»

«Το σημείο καμπής θα είναι: Πότε [η ευρύτερη έκθεση σε αμυντικά και στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία] θα γίνει ζήτημα για τους επενδυτές ESG; Αυτή είναι μια οπτική γωνία που θα εξετάζαμε».

Η Muehlbronner δήλωσε ότι αυτό θα είναι «σε μεγάλο βαθμό ζήτημα του μεγέθους του αμυντικού χαρτοφυλακίου της ως ποσοστό του ευρύτερου χαρτοφυλακίου της: δηλαδή αν δούμε ότι θα αυξηθεί σε ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ετήσιων δεσμεύσεων της ΕΤΕπ».

Είπε μάλιστα ότι, επί του παρόντος, «ο αντίκτυπος των εκτιμήσεων ESG στην πιστοληπτική βαθμολογία της ΕΤΕπ είναι θετικός – η πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕπ είναι υψηλότερη από ό,τι θα ήταν αν οι εκτιμήσεις ESG δεν αποτελούσαν μέρος της πιστοληπτικής της αξιολόγησης».

«Οι κοινωνικοί προβληματισμοί και οι προβληματισμοί διακυβέρνησης είναι επί του παρόντος τα κύρια θετικά στοιχεία για την υψηλή αξιολόγηση της ΕΤΕπ», δήλωσε η Muelhlbronner, καθώς η Moody’s θεωρεί την έκθεση της ΕΤΕπ στον περιβαλλοντικό κίνδυνο «έμμεση και, ως εκ τούτου, ουδέτερη».

«Κάτι που θα εξετάζαμε είναι πώς αυτή η κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει τη θετική μας αξιολόγηση της έκθεσης της ΕΤΕπ σε παράγοντες κοινωνικού κινδύνου».

Ο πρώτος οίκος αξιολόγησης που αναφέρει την αναθεώρηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΤΕπ με τριπλό Α

Μια βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε κίνηση της ΕΤΕπ πέρα από την παραδοσιακή δανειοδοτική της αρμοδιότητα θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να διατηρήσει τις κορυφαίες αξιολογήσεις της τόσο στην πιστοληπτική όσο και στην ESG βαθμολογία.

Ειδικά το σκορ πιστοληπτικής ικανότητας με τριπλό Α επιτρέπει στον δανειστή να έχει πολύ ευνοϊκούς όρους δανεισμού στην αγορά. Αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους μετόχους της τράπεζας -τα 27 κράτη μέλη του μπλοκ- την οποία ούτε η τράπεζα ούτε οι εθνικές κυβερνήσεις θα ήθελαν να θέσουν σε κίνδυνο, όπως έχει αναφέρει το Euractiv.

Η Moody’s είναι ο πρώτος οίκος αξιολόγησης που επιβεβαιώνει ότι η συνολική πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕπ – και όχι μόνο η ESG βαθμολογία – θα εξεταστεί προσεκτικά σε περίπτωση τέτοιων αλλαγών. Μέχρι στιγμής, μόνο η ESG αξιολόγηση της τράπεζας είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά την πρώτη αναφορά του Euractiv.

Η Muelhlbronner δήλωσε ότι ένας άλλος λόγος για να εξεταστούν οι μεγαλύτερες αμυντικές και στρατιωτικές επενδύσεις της ΕΤΕπ, εκτός από τον αντίκτυπό τους στις εκτιμήσεις για τον κοινωνικό και τον ESG κίνδυνο, θα ήταν η πιθανή επίδρασή τους στη συνολική ορατότητα της πιστωτικής ποιότητας του υποκείμενου χαρτοφυλακίου της τράπεζας.

Η Anna Roggenbuck, η οποία εποπτεύει την πολιτική της ΕΤΕπ στην ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση Bankwatch Network, δήλωσε ότι τα αμυντικά έργα με πιο έντονο στρατιωτικό στοιχείο θα ήταν πιο αδιαφανή στην παρακολούθηση.

«Λόγω της πιο μυστικοπαθούς και άκρως εμπιστευτικής φύσης αυτών των έργων, θα προσφέρουν πολύ λιγότερη μακροπρόθεσμη ορατότητα και διαφάνεια στο κοινό», δήλωσε η Roggenbuck στο Euractiv. «Ως εκ τούτου, θα υπολείπονταν του τύπου διαφάνειας που απαιτείται για περιουσιακά στοιχεία που συνήθως χρηματοδοτούνται από πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, όπως η ΕΤΕπ».

Προς το παρόν, η Moody’s δεν εξετάζει μεμονωμένα ανοίγματα στο χαρτοφυλάκιο δανείων της ΕΤΕπ, αλλά η Muehlbronner επιβεβαίωσε στο Euractiv ότι τυχόν διεύρυνση των αμυντικών και στρατιωτικών ανοιγμάτων της θα προκαλούσε μια διαφορετική προσέγγιση.

«Συνήθως δεν εξετάζουμε τα μεμονωμένα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου, αλλά κυρίως το αξιολογούμε από άποψη πιστωτικής ποιότητας», δήλωσε η Muehlbronner.

«Εάν η ΕΤΕπ άρχιζε να επενδύει σε υψηλότερο ποσοστό αμυντικών περιουσιακών στοιχείων ή άλλων στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν της διπλής χρήσης, τότε πιθανώς θα θέλαμε να έχουμε μια πιο λεπτομερή επισκόπηση του σε τι επενδύει – και πώς η ΕΤΕπ διασφαλίζει την πιστωτική ορατότητα και ποιότητα», δήλωσε το ανώτερο στέλεχος της Moody’s.

Η αυξημένη χρηματοδότηση στον τομέα της άμυνας θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε παραβίαση του δείκτη μόχλευσης της τράπεζας ή αλλιώς «λόγος σχέσεων μετάδοσης», ο οποίος την περιορίζει να δανείζει μόνο 2,5 φορές το ποσό της κεφαλαιακής της βάσης. Οποιαδήποτε πρόσθετη επένδυση θα πρέπει να προστεθεί στις βασικές ετήσιες δεσμεύσεις της ΕΤΕπ ύψους 90-95 δισεκατομμυρίων ευρώ για έργα για το κλίμα και την ανάπτυξη.

Ως δείκτης του επιπέδου κεφαλαιοποίησης της τράπεζας, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης είναι μία από τις πιστωτικές μεταβλητές που εξετάζει η Moody’s, μαζί με πτυχές όπως η ρευστότητα και η ποικιλομορφία της πρόσβασης στην αγορά.

Η επαναξιολόγηση δεν είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερες αξιολογήσεις

Η Muehlbronner δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι είναι «ένα από τα ιδρύματα με τη μεγαλύτερη μόχλευση», η ΕΤΕπ έχει διατηρήσει «ένα πολύ ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ».

«Οι επιδόσεις του δανειακού της χαρτοφυλακίου είναι εξαιρετικές και η κεφαλαιακή επάρκεια αντισταθμίζει κατά κάποιον τρόπο τη σχετικά υψηλότερη μόχλευση», είπε.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι, συνολικά, μια μεγαλύτερη έκθεση στην άμυνα δεν θα οδηγούσε απαραίτητα σε χαμηλότερη βαθμολογία, πρόσθεσε η Muehlbronner.

«Η ΕΤΕπ έδειχνε πάντοτε πολύ ισχυρή διαχείριση κινδύνων», είπε. «Εάν οι μέτοχοι της ζήτησαν να προχωρήσει σε ελαφρώς πιο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, τους ζήτησε να της παράσχουν αντιστάθμιση ή μετριασμό, είτε μέσω της άντλησης περισσότερων κεφαλαίων είτε μέσω εγγυήσεων της ΕΕ».

Η Muehlbronner πρόσθεσε ότι στην περίπτωση της ΕΤΕπ, η προθυμία των μετόχων της να διασφαλίσουν τον δανειστή εάν κάτι πάει στραβά «ήταν πάντα πολύ ισχυρή».

«Εάν οι μέτοχοι αποφασίσουν συλλογικά να αλλάξουν τη θέση της τράπεζας, αυτό είναι συνήθως ένα σημάδι ότι δεσμεύονται για την αλλαγή».

Print Friendly, PDF & Email