Πρωτοβουλία “Move Up 2021”

Η Ιταλία πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο των G20. Στη διάρκειά της θα πραγματοποιηθούν επίσημες συναντήσεις σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας, για τη σύναψη συμφωνιών με τις οποίες οι ισχυρές χώρες του κόσμου θα συνεχίσουν με βεβαιότητα να μην αντιμετωπίζουν την κοινωνική και περιβαλλοντική αδικία στις οποίες βυθιζόμαστε. Η υγειονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η φτωχοποίηση και η μετανάστευση δεν θα λάβουν παρά μόνο τις απαντήσεις που υπαγορεύουν οι κανόνες της αγοράς και του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου.

Ως εναλλακτική δράση, ΜΚΟ, πολιτικές οργανώσεις και μεμονωμένοι ακτιβιστές συμφώνησαν να συντονίσουν τον ακτιβισμό τους, κυρίως γύρω από το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παγκόσμιων απαντήσεων στην υγειονομική κρίση. Ο στόχος είναι να δείξουμε ότι είναι επείγον και άκρως απαραίτητο, αλλά και εφικτό, να αναθεωρήσουμε την παγκόσμια πολιτική ατζέντα με βάση τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές λύσεις που εξυπηρετούν το συμφέρον όλων των κατοίκων της γης (και όλων των έμβιων ειδών).

Ως εκ τούτου, συγκροτήθηκε μια επιτροπή με την ονομασία «Move Up 21» η οποία θα οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις και -με τρόπο συμβατό προς την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία- διαδηλώσεις στις πόλεις όπου θα γίνουν οι συναντήσεις της G20. Η επιτροπή επιθυμεί να συμπεριλάβει και να αλληλεπιδράσει με όλες τις συλλογικότητες και τα δίκτυά τους που συμφωνούν με την κριτική επί της συγκεκριμένης Συνόδου G20 και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δημόσιες δράσεις και πρωτοβουλίες. Γι’ αυτό τον λόγο, θα εκδώσει και θα διανείμει ευρέως ένα κείμενο, με τίτλο Το Μνημόνιο των Πολιτών, το οποίο θα αναλύει τα ουσιαστικά εμπόδια που τίθενται στις απαιτούμενες αλλαγές και θα παρουσιάζει τις πιο πρόσφορες λύσεις.

Ορισμένες πρωτοβουλίες συνεργάζονται ήδη μεταξύ τους, τόσο σε ιταλικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

πηγή: transform-network.net

Print Friendly, PDF & Email