Προθεσμία 30 ημερών για πληρωμές Δημοσίου και ΔΕΚΟ – Τί προτείνει η Κομισιόν

Την υποχρεωτική και χωρίς εξαιρέσεις εξόφληση των τιμολογίων από το Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ προς τις επιχειρήσεις εντός 30 ημερών, προτείνει η Κομισιόν.

Ο νέος κανονισμός που προωθεί η Επιτροπή, αν τελικώς εγκριθεί από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, θα ωφελήσει τα μέγιστα τις ελληνικές επιχειρήσεις και δη τις μικρομεσαίες, που ασφυκτιούν από τις πολύμηνες καθυστερήσεις πληρωμών των δημόσιων φορέων. Αποτελεί κοινή «πρακτική» στη χώρα μας η καθυστέρηση εβδομάδων ή και μηνών στην εξόφληση των τιμολογίων από το Δημόσιο, κάτι που προκαλεί έλλειψη ρευστότητας σε πλείστες επιχειρήσεις και, μάλιστα, οδηγεί αρκετές από αυτές στο «λουκέτο».

Η Κομισιόν προτείνει την αυστηροποίηση του υπάρχοντος πλαισίου το οποίο κρίνεται ανεπαρκές και επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις. Όπως σημειώνει, στην πρότασή της, λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές από Δημόσιο και δημόσιες επιχειρήσεις:

μειώνεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων
εμποδίζεται η ανάπτυξή τους
περιορίζεται η ανθεκτικότητά τους, ιδίως στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο
επιβαρύνεται την ικανότητά τους να γίνουν πιο πράσινες και ψηφιακές
Η βασική αλλαγή που προτείνει η Κομισιόν είναι η θέσπιση του ορίου των 30 ημερών -από τις 60 που είναι σήμερα- για τις πληρωμές των επιχειρήσεων, από το Δημόσιο και τις δημόσιες επιχειρήσεις

Επίσης προτείνεται η καθιέρωση αυτόματης υποχρέωσης των οφειλετών να καταβάλλουν τόκους υπερημερίας επί των ληξιπρόθεσμων ποσών, όπως και ο περιορισμός της δυνατότητας του πιστωτή να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να απαιτήσει τόκους υπερημερίας από τον οφειλέτη.

Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η Κομισιόν έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις καθυστερήσεις πληρωμών στα δημόσια νοσοκομεία. Μεταξύ 2010 και 2020, η Ελλάδα θέσπισε κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω κανονιστική ρύθμιση συνιστούσε παραβίαση των ενωσιακών κανόνων όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στην απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση C-555/14. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής, η Αθήνα δεν άλλαξε τον εν λόγω κανόνα ούτε συμμορφώθηκε με τις ευρωπαϊκές υποδείξεις, με συνέπεια τον Νοέμβριο να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Print Friendly, PDF & Email