Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του ΟΡΑΜΑ 2040

Οι έλληνες πολίτες, κάτοικοι της υπαίθρου της Αττικής, έχουν ΟΡΑΜΑ για την ευημερία τους με ορίζοντα το 2040 και το αποτύπωσαν μετά από 30 περίπου ανοικτές συναντήσεις και δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις στην ΑΡΑΤΤΙΚΑ.

Η ΑΡΑΤΤΙΚΑ, όπως παρουσιάστηκε στην δημόσια διαδικτυακή συζήτηση στις 14/4/2021 είναι οι προτάσεις ανθρώπων, κατοίκων της υπαίθρου για την ζωή τους, για την κοινωνία τους, για το μέλλον τους. Και απλά περιγράφουν μερικά από αυτά που θα μπορούσαν να τους κάνουν να προσεγγίσουν το ΟΡΑΜΑ τους στην ΑΡΑΤΤΙΚΑ.

Στην δημόσια διαδικτυακή συζήτηση της 14/4/2021 συμμετείχαν με χαιρετισμούς ή προτάσεις οι: Γιάννα Αγγελοπούλου, Μαρία Απατζίδη (Βουλευτής Ανατ. Αττικής), Σταύρος Βοιδονικόλας (Περιφέρεια Αττικής) Εύα Βρυώνη (νοικοκυρά), Δημήτριος Δήμου (Αυτόχθονα ζώα) Αικατερίνη Καμηλάκη (Λαογράφος), Θάνος Κελμάγερ (Ανθοπαραγωγός), Δημήτρης Κιούσης (Βουλευτής Γ. Βλάχος), Μαρία Καλαθάκη Πρόδρομος Καλαϊτζής (Συνεργατικά), Ιωάννης Κατσάνος, Κατερίνα Κοντογιάννη (Αγρότισσα), Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτρόφος, Μενίδι), Γιάννης Κοντογιάννης (Πρόεδρος Συλλόγου Κτηνοτρόφων), Ευάγγελος Κωνσταντινίδης (Βουλευτής Ν. Αθανασίου), Κώστας Μαντζουράνης (ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ), Παντελής Μάρκου, Αθηνά Μιχαηλίδου (Πρόβειο ΚΟΡΔΑΛΗ), Ανδρέας Μπέκας (Γεωτεχνικός), Κώστας Οικονομόπουλος (ΠΕΣΚΟ), Όλγα Σαραντοπούλου (Γραμματέας Συμ. Αποδήμου Ελληνισμού), Φωτεινή Τσιρογιάννη (Ομάδα Κτηνοτρόφων), Γιάννης Τσιρώνης (πρ. Υφυπουργός ΑΑΤ), Πέτρος Φιλίππου (Δήμαρχος Σαρωνικού), Γιάννης Χατζηγεωργίου (Καθηγητής ΓΠΑ), Γιάννης Χερουβήμ (Παραγωγός Αίγινα) και Δημήτριος Μιχαηλίδης (Συντονιστής).

Στην δημόσια εκδήλωση συμμετείχαν 27+30 ενώ την παρακολουθούσαν 2.379 μέσω facebook στο Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα με ερωτήσεις και προστάσεις, όπου βρίσκεται πλέον το video της εκδήλωσης της 14/4/2021 στο HYPERLINK “https://www.facebook.com/Skywalker.gr/videos/2859732274344189” https://www.facebook.com/Skywalker.gr/videos/2859732274344189.

Ανάμεσα στα συμπεράσματα του «ΟΡΑΜΑ 2040 για την ύπαιθρο της Αττικής, με το όνομα ΑΡΑΤΤΙΚΑ (δηλαδή ΓΗ της Αττικής, διότι ΑΡ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ΓΗ, πχ Αρ-χων, Αρ-ουραίος, Αρ-οτρο κλπ) ακούστηκαν:

Εξασφάλιση φτηνών ψηφιακών επικοινωνιών σε όλη την Αττική ύπαιθρο.

Δημιουργία «Σπίτι του Αγρότη» για όλους τους κατοίκους της υπαίθρου, ως One stop shop για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, Κέντρο διάχυσης έρευνας-καινοτομίας και πληροφοριών, υποστήριξη συλλογικοτήτων της Κοινωνίας των Πολιτών (Σύλλογοι), υποστήριξη Συνεργατισμού και τοπικών συμπράξεων και τοπικών συμφώνων.

Λειτουργία Αγροτικού σχολείου στην Αττική με την μορφή της Μαθητείας

Δημιουργία πειραματικών αγροκτημάτων (με καλλιέργειες και εκτροφές), όπως ακριβώς οι θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητες για τα αστικά επαγγέλματα.

Διαχείριση των υδάτων ακόμα και με επαναχρησιμοποίηση για άρδευση νερών από τους βιολογικούς καθαρισμούς.

Επισκέψεις Μελέτης σε επιτυχημένες διαχειρίσεις άλλων περιοχών, σε επιλεγμένα αγροκτήματα και σε εκμεταλλεύσεις αλλά και σε Ομάδες Τοπικής Δράσης.

Δημιουργία Δικτύου Επισκέψιμων Αγροκτημάτων για ανταλλαγές και για επισκέψεις αστών, ως μορφή Αγροτουρισμού.

Θεματικά Πάρκα. Δύο ή τρία Θεματικά πάρκα στην Αττική ή/& «city farm», θα φέρουν κοντά τους αστούς με τους αγρότες, και ταυτόχρονα εισόδημα.

Κτηνοτροφικά Πάρκα. Δύο ή τρία κτηνοτροφικά πάρκα στην ύπαιθρο της Αττικής, κλειστά, οργανωμένα, παραγωγικά, θα δώσουν μια μικρή διέξοδο στο οξύ πρόβλημα της ανικανότητας της δημόσιας διοίκησης στις χρήσεις γης.

Γιορτές Τοπικών Προϊόντων. Γιορτές μόνο με τοπικά προϊόντα και τοπικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία-εστιατόρια τοπική γαστρονομία, Culinary Heritage με τοπικά προϊόντα).

Ανάπτυξη της τοπικής γαστρονομίας της Αττικής, με ανάπτυξη οικοτεχνικών μονάδες από αγρότες-παραγωγούς.

Τοπική Εφοδιαστική Αλυσίδα. Αυτή μπορεί να εκφράζεται ως οργανωμένες Τοπικές στεγασμένες Αγορές Παραγωγών, Συμβολαιακές σχέσεις & τα Τοπικά Σύμφωνα. Σημεία συγκέντρωσης της μη τοπικά καταναλώσιμης αγροτικής παραγωγής για εξεύρεση αγορών αλλού.

Επιβάλλεται να χαρακτηρισθούν οι χρήσεις γης, με ΣΕΒΑΣΜΟ στην ισόρροπη ανάπτυξη και ποικιλομορφία τόσο του τοπίου, όσο και της επιβαλλόμενης εναλλαγής χρήσεων, όπως είναι η φύση και το αειφόρο περιβάλλον. Απαιτείται εξισορρόπηση πολεοδόμησης, φύσης & αγροτικής φροντίδας.

Η επιβάρυνση της υπαίθρου της Αττικής από τον γειτονικό αστικό χώρο (αστικά απορρίμματα, βιομηχανικά, δηλητήρια κλπ) είναι απελπιστική.

Δημιουργία Καταναλωτικών Συνεταιρισμών, Ενεργειακές Κοινότητες & Συνεταιρισμοί Αγροτών μπορούν να δώσουν ανεκτή λύση και στην αποκλειστική εξάρτηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από εισαγόμενους εργάτες γης.

Ανάμεσα σε όσα ακούστηκα για την σύνθεση του Σχεδίου ΑΡΑΤΤΙΚΑ ήταν η πρωτόγνωρη εμπειρία της συμμετοχής απλών συμπολιτών «χωρίς καπέλα», τίτλους και εκπροσωπήσεις, που όμως πιέζουν «από τα κάτω» για σχηματισμό συλλογικοτήτων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες θα συμμετέχουν στην διαμόρφωση Τοπικών Ομάδων Δράσης.

Οι προβλεπόμενες Τοπικές Ομάδες Δράσης (2-3 στην ύπαιθρο της Αττικής) θα μπορούσαν να αναλάβουν την διαμόρφωση του επιχειρησιακού προγράμματος στο υπό διαβούλευση αυτήν την εποχή Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο Αττικής 2021-2027, αλλά και για να ενημερώσουν επαρκώς τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027, που και αυτό βρίσκεται σε διαβούλευση, ώστε η ύπαιθρος της Αττικής να μετέχει και στα προγράμματα μορφής LEADER, ή μορφής Τοπικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ/CLLD).

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής) ανέλαβε να ενημερώσει όσο περισσότερες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών μπορεί και, με δύο ορόσημα, να οδηγηθούμε στην διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου για την προώθηση του ΟΡΑΜΑΤΟΣ 2040 της υπαίθρου της Αττικής, που στοχεύει να γίνει στις 15 Οκτ 2021, στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας και στην επακόλουθη εκδήλωση της 16/10/2021, Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής.

Τα ορόσημα της πορείας προς την 15/10.2021 είναι η Τρίτη, 1/6/2021, 21.00 με κεντρικό θέμα «το γάλα» και η 6/7/2021, 21.00 με κεντρικό θέμα «Rebuild better together-Ανοικοδομούμε καλύτερα ΜΑΖΙ», διαμορφώνοντας συμβιωτικές σχέσεις με όλους με σύνθημα «Βιώσιμε κοινωνίες με συνεργασία», όπως λέει ο κ Γιάννης Κοντογιάννης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής.

Την Τρίτη, 20 Απρ 2021, 21.00 στην τακτική δημόσια διαδικτυακή συνάντηση των ΑΓΡΟΤΙΣΣΩΝ το θέμα είναι «Τα ήθη και έθιμα της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ» και την συζήτηση θα καθοδηγήσει η Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (Ομότιμη Eρευνήτρια, τ. Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αθήνα 2021 & Πρόεδρος της Επιτροπής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης) στο HYPERLINK “https://us02web.zoom.us/j/85391216835?pwd=WlZNckFNRC92Z2NsSTZzZWFLcTZFQT09” https://us02web.zoom.us/j/85391216835?pwd=WlZNckFNRC92Z2NsSTZzZWFLcTZFQT09

Με την ευκαιρία του απολογισμού της συζήτησης για το «ΟΡΑΜΑ 2040 υπαίθρου Αττικής-ΑΡΑΤΤΙΚΑ» το Διοικητικό Συμβούλιο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής εύχεται σε όλους τους συμπολίτες ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ καθ’ όσον η ένταση των κτηνοτροφικών και γεωργικών εργασιών αυτής της περιόδου επιβάλει συγκέντρωση της προσοχής των κτηνοτρόφων & γεωργών στην καθημερινότητα και δεν θα κάνουν διαδικτυακές συναντήσεις, εκτός από την τελευταία στις 21 Απρ 2021 για τους Δασικούς Χάρτες, σε συζήτηση με τον κ Δημήτριο Κοτσώνη (Πρόεδρο Αγροτικών Ακινήτων).

Print Friendly, PDF & Email