Πόσο ανεξάρτητη είναι η ελληνική Δικαιοσύνη;

Οι δικαστές στην υπόθεση του βιαστή και στελέχους της ΝΔ Μίχου συντάχθηκαν με την πρόταση της εισαγγελέως που τον έκρινε ουσιαστικά «αθώο», ενώ καταδίκαζε τη μάνα της 12χρονης. Οι ΕΝΟΡΚΟΙ έσωσαν την τιμή της Δικαιοσύνης.

Η τραγική μάνα Μαρία #Καρυστιανου λέει για την ελληνική Δικαιοσύνη: «Σίγουρα υπάρχουν καλοί δικαστές. Το πρόβλημα είναι αν η κεφαλή της δικαιοσύνης που διορίζεται από την κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει την κυβέρνηση. Δεν της έχω καμία εμπιστοσύνη γι’ αυτό στράφηκα στην Ευρώπη».

Όχι, η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη όσο η εξέλιξη των δικαστών εξαρτάται από την κυβέρνηση, όσο αυτή εξακολουθεί να διορίζει την «κεφαλή» της…

Γι’ αυτό η Νομική Σχολή του ΑΠΘ προτείνει (εδώ και καιρό):

«Ο τρόπος επιλογής των ανώτατων δικαστικών λειτουργών από την Κυβέρνηση θα πρέπει να τροποποιηθεί, με κοινό νόμο, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που παρέχει το άρθρο 90 παρ. 5 Συντ…

(Να μη γίνονται) Νομοθετικές παρεμβάσεις με φωτογραφικές διατάξεις, ενόσω είναι εκκρεμής μια υπόθεση στη Δικαιοσύνη – κυρίως μάλιστα σε τελευταίο βαθμό – (καθώς) συνιστούν κατά την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ παραβίαση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Το ίδιο συμβαίνει όταν η εκτελεστική εξουσία αρνείται να εφαρμόσει στην πράξη τις δικαστικές αποφάσεις ή, πολύ περισσότερο, όταν ρητά δηλώνει ότι δεν θα τις εφαρμόσει, καθώς και όταν εκπρόσωποι της εκτελεστικής ή νομοθετικής εξουσίας ασκούν κριτική σε 2 δικαστικές αποφάσεις που δεν τους είναι αρεστές, υποβαθμίζοντας την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών.

…Στο Σύνταγμα θα πρέπει ρητά να προβλεφθεί ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών θα στηρίζονται στην αξία, τα προσόντα, τις δεξιότητες και την ικανότητα χειρισμού των υποθέσεων και ειδικότερα, αφενός στον τρόπο αντιμετώπισης δυσχερών νομικών ζητημάτων και αφετέρου στην έκδοση αποφάσεων εντός εύλογου, σε συνάρτηση με τη δυσχέρεια των υποθέσεων, χρόνου. Η προαγωγή με μοναδικό κριτήριο την επετηρίδα μειώνει το κύρος της Δικαιοσύνης και παραβιάζει ευθέως τις κατευθυντήριες αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το δικαίωμα που παρέχει το άρθρο 90 παρ. 3 Συντ. στον Υπουργό Δικαιοσύνης να παραπέμπει μια υπηρεσιακή υπόθεση δικαστή στην Ολομέλεια του οικείου Ανώτατου Δικαστηρίου όταν διαφωνεί με την κρίση του Συμβουλίου προσβάλλει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί…»

Μερικά από αυτά που καταδεικνύουν την μη ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης…

Print Friendly, PDF & Email