Ολοκλήρωση εργασιών του Συνεδρίου του ΥΠΕΘΑ για την Εφοδιαστική Πολιτική σε Κατάσταση Κρίσης και Πολέμου

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνέδριου για την εφοδιαστική πολιτική σε περίοδο κρίσης και πολέμου, που διοργανώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ, και έλαβε χώρα από τις 07 έως τις 09 Σεπτεμβρίου 2021, στη Σχολή Ικάρων στο Τατόι.

Συμμετέχοντες στο εν λόγω Συνέδριο ήταν ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου τομέα και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε επίπεδο Υπουργείων – Περιφερειών, οι οποίοι διαχειρίζονται ζητήματα κρίσεων, πολιτικής προστασίας και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων του κρατικού μηχανισμού.

Σκοπός των διοργανωτών του Συνεδρίου ήταν:

• Να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για το ρόλο της εφοδιαστικής πολιτικής σε περιόδους κρίσης και πολέμου, δεδομένου, ότι έκτακτες καταστάσεις και απρόσμενα γεγονότα δύνανται να επηρεάσουν μερικά ή συνολικά τις υποδομές του κρατικού μηχανισμού και να ανακόψουν την ομαλή λειτουργία του.

• Να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν, ως συναρμόδιοι, προκλήσεις οι οποίες ανακύπτουν σε ζητήματα εφοδιαστικής υποστήριξης κατά την εκδήλωση μιας κρίσης ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

• Η κατανόηση από τους συμμετέχοντες της αναγκαιότητας της υιοθέτησης του μοντέλου της ολιστικής διαχείρισης κρίσεων (Whole of the Government Approach) κατά τη διαχείριση κρίσεων ή τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

Το κλείσιμο του Συνεδρίου έγινε από τον Γενικό Διευθυντή Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Δρ. Κωνσταντίνο Π. Μπαλωμένο όπου εκτός από την εκφώνηση της ομιλίας του με θέμα: «Η Ανθεκτικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά την Περίοδο Κρίσεων ή Πολέμου», παρουσίασε και τα συμπεράσματα του Συνεδρίου.

Ειδικότερα, μερικά από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις εργασίες του Συνεδρίου είναι τα ακόλουθα:

• Για την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά τη διαχείριση κρίσεων ή την ανάπτυξη πολεμικών επιχειρήσεων απαιτείται η αξιοποίηση του μοντέλου ολιστικής προσέγγισης (Whole of the Government Approach).

• Δεδομένου ότι σε ακριτικά και νησιωτικά μέρη πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην εφοδιαστική τους αλυσίδα (έλλειψη αποθεμάτων σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα), κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κοινής διακλαδικής (για τις Ένοπλες Δυνάμεις) και Διυπουργικής εφοδιαστικής υποδομής που θα παρέχει τη συνολική εφοδιαστική εικόνα της χώρας, τόσο κατά την περίοδο ειρήνης όσο και κατά την περίοδο κρίσεων και ανάπτυξης πολεμικών επιχειρήσεων.

• Κρίνεται απαραίτητη η προώθηση της πολιτικό-στρατιωτικής συνεργασίας τόσο κατά την περίοδο ειρήνης όσο και κατά την περίοδο κρίσεων και ανάπτυξης πολεμικών επιχειρήσεων.

• Η ανθεκτικότητα, η αυτάρκεια και η αυτονομία της κρατικής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας τόσο κατά την περίοδο ειρήνης όσο και κατά την περίοδο κρίσεων και ανάπτυξης πολεμικών επιχειρήσεων.

• Για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κρατικής εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτείται η προληπτική διαχείριση των κινδύνων και ο εντοπισμός των τρωτών σημείων της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης των πληροφοριών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας (cloud, Internet of thinks, 5G κ.λπ.), η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής διοίκησης και η αξιοποίηση προσωπικού με εξιδεικευμένες γνώσεις και εκπαίδευση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email