Νέα μέτρα στήριξης περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

Νέα μέτρα στήριξης περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, με χρονικό ορίζοντα σταδιακής υλοποίησης έως το 2030, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά.

Οι νέες δράσεις, θα στοχεύουν στην εκπαίδευση, την εργασία, την αξιοπρεπή στέγαση και την εξασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Όπως επισήμανε ο κ. Σταμάτης, η νέα υπό σχεδιασμό αναθεωρημένη Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά περιλαμβάνει οριζόντια και τομεακά μέτρα για την ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης, Ισότητας, Ενδυνάμωσης και Συμμετοχής των Ρομά, στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.

πηγή: polispress.gr

Print Friendly, PDF & Email