Μότορ Όιλ: Υπερκαλύφθηκε κατά 5 φορές η ομολογιακή έκδοση

Κατά πέντε φορές υπερκαλύφθηκε η ομολογιακή έκδοση της Μότορ Όιλ, όπως γνωστοποίησαν οι ανάδοχοι της προσφοράς, τράπεζες Alpha Bank και Πειραιώς.

Διατέθηκαν συνολικά 200.000 ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ η κάθε μία, με αποτέλεσμα την άντληση 200 εκατ. ευρώ ενώ η ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε Euro1.019,31 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 5,1 φορές.

Το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκε σε 1,9 % ετησίως.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας (137 εκατ.), επενδύσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (20 εκατ.) και κεφάλαιο κίνησης.

πηγή: sofokleousin.gr

Print Friendly, PDF & Email