Καμία ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας

γράφει στο peripteron.eu η Μαρία Συρεγγέλα Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια

Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που προχωρά στην κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, αποδεικνύοντας ότι η προστασία των εργαζομένων από κακοποιητικές συμπεριφορές στους εργασιακούς χώρους είναι στις προτεραιότητές μας.

Με το νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας. Κυρώνοντας τη Σύμβαση 190 του ILO, δημιουργούμε μία συνολική πολιτική, ένα πλέγμα προστασίας για κάθε εργαζόμενο, άνδρα ή γυναίκα, και ανεξάρτητα από το εργασιακό του καθεστώς. Σχεδιάζουμε προληπτικά και διορθωτικά μέτρα για να στηρίξουμε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους που έπεσαν θύματα βίας ή παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά.

Όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία θα αντιμετωπίζονται και θα τιμωρούνται άμεσα, με διαδικασίες φιλικές προς το θιγόμενο πρόσωπο, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα και την αμεροληψία, ενώ στόχος μας είναι η προστασία όλων των προσώπων στον χώρο της εργασίας, ανεξαρτήτως εργασιακού καθεστώτος -συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων και μαθητευομένων, των εργαζομένων των οποίων η απασχόληση έχει τερματιστεί, των εθελοντών ή των αιτούντων εργασία.

Να τονίσουμε, δε, ότι πλέον θα τιμωρούνται συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης που συμβαίνουν όχι μόνο στον χώρο της εργασίας, αλλά και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (για ανάπαυση ή για φαγητό), σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο εργοδότης. Επίσης, στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, στα ταξίδια, στην εκπαίδευση, καθώς και σε εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία. Θα τιμωρούνται και συμπεριφορές παρενόχλησης κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να καταπολεμήσουμε περιστατικά βίας ή παρενόχλησης στην εργασία, υποχρεώνουμε τους εργοδότες να προλαμβάνουν, να σταματούν και να αντιμετωπίζουν τέτοιες συμπεριφορές. Στις υποχρεώσεις των εργοδοτών περιλαμβάνεται και η ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους, τα μέτρα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

Σε επίπεδο αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης, οι εργοδότες οφείλουν να διερευνούν και να διαχειρίζονται κάθε καταγγελία με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του θύματος, να διασφαλίζουν ότι δεν θα υποστεί δυσμενείς συνέπειες επειδή μίλησε για τα περιστατικά βίας ή παρενόχλησης που βίωσε και να βοηθούν τις αρμόδιες αρχές κατά την εξέταση σχετικών καταγγελιών.

Να διευκρινίσουμε ότι σε περίπτωση που λάβει χώρα περιστατικό βίας ή παρενόχλησης και δράστης είναι εργαζόμενος, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λάβει τα πρόσφορα μέτρα εντός της επιχείρησης για να το σταματήσει. Εάν ο εργοδότης δεν λάβει μέτρα, ο εργαζόμενος – θύμα μπορεί να αποχωρήσει από την εργασία για εύλογο χρόνο, εάν αντιμετωπίζει κίνδυνο ζωής ή υγείας.

Σε περίπτωση που ο δράστης είναι ο εργοδότης, προβλέπεται η άμεση επιβολή προστίμων και κυρώσεων έως και διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία του θιγομένου, με άμεση εκτελεστική ισχύ σε βάρος του δράστη.

Ιδιαίτερα σημαντικό, δε, είναι το γεγονός ότι πλέον προστατεύουμε τα θύματα βίας ή παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους με τη θέσπιση απαγόρευσης απόλυσης, αντιποίνων και δυσμενούς μεταχείρισής τους, ενώ ενισχύουμε τις αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και θεσπίζουμε διαδικασία για την άμεση και ταχεία εξέταση των σχετικών καταγγελιών.

Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε ένα τέλος στα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να μην υπάρχει εργαζόμενος που να νιώθει πως δεν προστατεύεται. Κάθε κακοποιητική πράξη πρέπει να τιμωρείται γιατί πλήττει κατάφορα την ισότητα των ευκαιριών και το δικαίωμα για αξιοπρεπή και ασφαλή εργασία και τελικά αποτελεί τροχοπέδη στην επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

Print Friendly, PDF & Email