Ιδιωτικά Κέντρα Πλάσματος ακόμα και από ΜΚΟ προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας – «Εγκληματική ενέργεια» λένε οι ασθενείς. Τέλος το ΕΚΕΑ;

Την ίδρυση ιδιωτικών κέντρων συλλογής αίματος πλάσματος, την αποζημίωση των δωρητών πλάσματος και την αλλαγή του ιδρυτικού νόμου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που διέρρευσε, γεγονός που έχει προκαλέσει θύελλά αντιδράσεων από τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΠΑΣΠΑ) η ενδεχόμενη εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου, καταστρατηγεί το θεσμό της εθελοντικής μη αμειβόμενης αιμοδοσίας, απειλεί την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημόσιας υγείας. Γι΄αυτό το λόγο θεωρούν εγκληματική ενέργεια εάν γίνει κάτι τέτοιο. Αξίζει να τονισθεί ότι η σύγχρονη πρακτική μετάγγισης αίματος βασίζεται στη μη αμειβόμενη αιμοδοσία που συμβάλλει στην επίτευξη υψηλών προτύπων ασφαλείας και στην έλλειψη κέρδους για τα κέντρα που εμπλέκονται στις υπηρεσίες μετάγγισης αίματος, και έχει δημόσιο χαρακτήρα.

«Ας αναλογιστούμε τους θανάτους από μολυσμένο αίμα πριν το 1976 όπου η αιμοδοσία στη χώρα μας ήταν αμειβόμενη, αλλά και το πόσοι μολύνθηκαν με τον ιό HIV, ηπατίτιδας C και B στο βωμό του κέρδους καθώς και το πρόσφατο σκάνδαλο αίματος Αγγλίας» λέει στο topontiki.gr η Διευθύντρια ΕΣΥ Βιοπαθολόγος Αιματολογικού Εργαστήριου στο Παίδων «Αγία Σοφία» Βάνα Μυρίλλα, Γενική Γραμματέας του ΠΑΣΠΑΜΑ και εξηγεί ότι : « Για εμάς αυτό το νομοσχέδιο είναι κόκκινη γραμμή και εγκληματική ενέργεια!».

Η Γερμανία θέλει ιδιωτικά κέντρα πλάσματος

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρ’ όλο που το σχέδιο νόμου παρουσιάζεται ως εφαρμογή του ψηφισθέντος Ευρωπαϊκού Κανονισμού, σε αυτό έχουν προστεθεί άρθρα, που προέρχονται από τη Γερμανική Νομοθεσία για την Αιμοδοσία, που αφορά στη μετάγγιση αίματος. «Τα παράγωγα πλάσματος είναι πανάκριβες φαρμακευτικές ουσίες που είναι σε τρομερή έλλειψη στην Ε.Ε και τα ζητούν ιδιαίτερα οι φαρμακευτικές εταιρίες. Με την μέθοδο της κλασμάτωσης, παράγονται φαρμακευτικές ουσίες με πολλές χρήσης όπως λευκωματική για εγκαυματίες, γ΄σφαιρίνη για αιμορροφιλικούς και ανοσοκατασταλμένους, ουσίες που

χρησιμοποιούνται στα χειρουργεία για πολυτραυματίες, καρκινοπαθείς κλπ» μας λέει η κυρία Μυρίλλα και εξηγεί: «Στο νομοσχέδιο που διέρρευσε σε κάθε άρθρο, αντι να αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αιμοδοσία αναφέρει τη Γερμανική Νομοθεσία Αιμοδοσία. Αυτό εκτιμούμε ότι το έχουν βάλει σκόπιμα καθώς η Γερμανία σήμερα ζητάει από κράτη-δορυφόρους να φτιάξουν ιδιωτικά κέντρα για δότες πλάσματος (πλασματοδότες) όπως η Αυστρία, η Σλοβενία και τώρα και η Ελλάδα. Ήδη ο κ. Γεωργιάδης έχει καλέσει επενδυτές, στο συνέδριο πλάσματος που έγινε τον περασμένο Απρίλιο στην Αθήνα λέγοντας ότι θα δημιουργηθούν ιδιωτικά κέντρα πλάσματος και στη χώρα μας» καταγγέλλει στο topontiki.gr η κυρία Μυρίλα.

Για την υλοποίηση της νέας δραστηριότητας, προβλέπεται η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Αίματος, αφαιρώντας τις αρμοδιότητες από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ). Την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τη συλλογή, τη διάθεση και τη διαχείριση του αίματος και των συστατικών του για μετάγγιση ή και για κλασμάτωση, την παραχωρεί και σε ιδιωτικά κέντρα συλλογής πλάσματος ενώ δίνει το δικαίωμα να ιδρύουν και να λειτουργούν, κέντρα συλλογής αίματος προς μετάγγιση ή προς κλασμάτωση, τα νομικά πρόσωπα, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα.

Ακόμα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα μπορούν να συλλέγουν προϊόντα που παρασκευάζονται από ουσίες ανθρώπινης προέλευσης και προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΟΑΠΑ), με αποκλειστικό σκοπό την στρατολόγηση δοτών πλάσματος!

Επίσης το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας Κέντρων ΟΑΠΑ που έχουν αδειοδοτηθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται η λήψη άδειας από την Ανεξάρτητη Αρχή Αίματος.

«Αυτά σημαίνουν ότι στο ήδη πολύ κατακερματισμένο και δύσκολα ελεγχόμενο πλαίσιο που λειτουργούν σήμερα οι αιμοδοσίες θα προστεθούν επιπλέον και άλλες δομές» μας λέει η κυρία Μυρίλλα.

Το σχέδιο νόμου, ωστόσο όπως εξηγεί η κυρία Μυρίλλα, καταργεί εκείνες τις αρμοδιότητες του Ε.ΚΕ.Αμέσω των οποίων μπορεί να ασκεί τον εποπτικό και ελεγκτικό του ρόλο και μάλιστα σε μία περίοδο που το Ε.ΚΕ.Α έχει ξεκινήσει τις επιθεωρήσεις των υπηρεσιών αιμοδοσίας του Ιδιωτικού τομέα.

Τα προβλήματα που θα προκύψουν από τη δημιουργία ιδιωτικών κέντρων πλασμάτων

Ειδικότερα η δημιουργία δοτών πλάσματος (πλασματοδοτών) από ιδιώτες και μάλιστα κατόπιν αποζημίωσης θα υπονομεύσει την ήδη χαμηλή εθελοντική προσφορά ολικού αίματος από τους αιμοδότες στην χώρα μας που ανέρχεται περίπου στο 65%, το υπόλοιπο 35% είναι από φιλικό και συγγενικό περιβάλλον και συνεπώς την προσφορά ερυθρών αιμοσφαιρίων τα οποία εξάγονται από το ολικό αίμα και αποτελούν τη βασική μας θεραπεία, τη θεραπεία των ατόμων με Μεσογειακή Αναιμία & Δρεπανοκυτταρική Νόσο αλλά και την κάλυψη των αναγκών των αιματο-ογκολογικών ασθενών και όσων ανθρώπων χρειαστούν μετάγγιση αίματος.

Πώς παράγεται το πλάσμα

Πλάσμα μπορούμε να αποκομίσουμε με δύο τρόπους:

1. Με διαχωρισμό του ολικού αίματος που κλασσικά συλλέγουμε από αιμοδότες για όσους χρειάζονται αίμα.

2. Με πλασμαφαίρεση από πλασματοδότες για παραγωγή φαρμακευτικών ουσιών για εμβόλια, γ. σφαιρίνη, λευκωματίνη κλπ.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας στερείται αποθεμάτων αίματος και αντιμετωπίζει έντονες ελλείψεις. Η δημιουργία δεξαμενής πλασματοδοτών, και ακόμη χειρότερα, η παροχή οικονομικών κινήτρων θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αίματος, θα μετατρέψει τους αιμοδότες ολικού αίματος σε πλασματοδότες, θέτοντας τελικά σε κίνδυνο την ίδια την αιμοδοσία, μειώνοντας την προσέλευση των αιμοδοτών καταγγέλλει ο ΠΑΣΠΑΜΑ.

«Αυτό έγινε στις χώρες που εφαρμόστηκε και συνεπώς την προσφορά αίματος και ερυθρών αιμοσφαιρίων υπονομεύοντας με αυτό τον τρόπο όχι μόνο την υγεία μας αλλά και τη ζωή μας που εξαρτάται από τη τακτική μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων» τονίζει η κυρία Μυρίλλα.

Η επάρκεια και η ασφάλεια του αίματος είναι πρωταρχικής σημασίας για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο ως πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς και δεν επιτυγχάνονται με την εμπορευματοποίηση του αίματος.

Στο σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Ως δότης προϊόντων που παρασκευάζονται από ουσίες ανθρώπινης προέλευσης και προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο (ΟΑΠΑ) νοείται κάθε πρόσωπο που παρουσιάστηκε σε οντότητα ΟΑΠΑ, με σκοπό τη δωρεά ΟΑΠΑ, ανεξάρτητα από το αν η δωρεά είναι επιτυχής ή όχι».

Όπως καταγγέλλει η κυρία Μυρίλλα: «Εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι ο συντάκτης του σχεδίου νόμου εντελώς τυχαία απαλείφει από τον σχετικό ορισμό, στον οποίο κάνει αναφορά, τις λέξεις “εθελοντικά και αλτρουιστικά“ που αναφέρονται στον Κανονισμό και είναι και όλη η ουσία του Εθελοντισμού και της εθελοντικής αιμοδοσίας»…

Print Friendly, PDF & Email