Η Περιφέρεια τοποθετεί 23.000 τηλεδιαχειριζόμενων Led σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε τη σύμβαση ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία, των έργων Συντήρησης και Αναβάθμισης του Οδοφωτισμού των κύριων οδικών αξόνων της Αττικής με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.
Τα έργα προϋπολογισμού 37 εκ. ευρώ, προβλέπουν την τοποθέτηση 23.000 τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών Led τα οποία θα καλύψουν πλήρως όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και θα συμβάλλουν:

• Στην εξοικονόμηση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, σε ποσοστό που φτάνει τουλάχιστον το 65%.
• Στην πολύ μεγάλη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού
• Στην ελαχιστοποίηση πιθανών βλαβών άρα και στη μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας

Ο διαγωνισμός που έλαβε χώρα ήταν διεθνής και προτού υπογραφεί η σύμβαση διήλθε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από την Ανεξάρτητη Αρχή Εκδίκασης προσφυγών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τους Νομικούς Συμβούλους της Περιφέρειας, αλλά και από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διασφάλιση της νομιμότητας, μία διαδικασία που διήρκεσε περίπου οκτώ μήνες και ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τη συνδρομή και του Περιφερειάρχη.
Ειδικότερα στη σύμβαση προβλέπονται μεταξύ άλλων:
1. Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικού Σώματος τύπου LED μετά του απαραίτητου ασύρματου ελεγκτή για την ένταξή του σε σύστημα τηλεδιαχείρισης και τοποθέτηση αυτών, προς αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού Σώματος
2. Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης IOT οδοφωτισμού της Περιφέρειας Αττικής
3. Συλλογή δεδομένων και καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενων στοιχείων οδοφωτισμού, εργασίες σχεδιασμού και προδιαγραφών νέου συστήματος οδοφωτισμού, φωτοτεχνική μελέτη νέου συστήματος οδοφωτισμού
4. Λειτουργία και συντήρηση δικτύου οδοφωτισμού της Περιφέρειας Αττικής

πηγή: sofokleousin.gr

Print Friendly, PDF & Email