Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ… ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Παλλάς Βαγγέλης, ∆ηµοσιογράφος – Ερευνητής – Αναλυτής IFJ / SPJ

Ο βαθμός ανάπτυξης της Δημοκρατίας προϋποθέτει ισχυρό πόλο αντίστασης. Όταν το επίπεδο της Δημοκρατίας είναι χαμηλό οι συνθήκες ευδοκίμησης φαινομένων διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας είναι ευνοϊκότερες. Επίσης όταν υπάρχουν πελατειακές σχέσεις και χαλαρός έλεγχος από την εκτελεστική νομοθετική και δικαστική εξουσία.
Η διαφθορά πρέπει να μας απασχολεί ως οικονομικό και πολιτικό φαινόμενο και όχι ως ατομική πρακτική. Ανεξάρτητα από τις ατομικές πρακτικές της παραβίασης των νόμων και της δωροδοκίας, η διαφθορά είναι μαζικό φαινόμενο που αλλοτριώνει την συνείδηση μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας.
Ο βαθμός και το επίπεδο κοινωνικών ανισοτήτων, είναι υπαρκτό. Είναι γνωστό ότι τα κράτη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την διαφθορά κυρίως με νομοθετικά και κατασταλτικά μέτρα… Αναμφίβολα τα μέτρα αυτά μπορούν να έχουν κάποια βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα αλλά για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της διαφθοράς, θα πρέπει να επιλυθούν τα οικονομικά, τα πολιτικά και τα πολιτισμικά προβλήματα που γεννούν την διαφθορά (κοινωνικές ανισότητες / φτώχεια / ανεργία / εξαθλίωση / κοινωνικός αποκλεισμός / έλλειψη ισονομίας).

Νομενκλατούρα και Δημοκρατία
Ο όρος nomenklatura σημαίνει ένα κατάλογο ονομάτων. Ο κατάλογος των ονομάτων περιλαμβάνει ηγετικές θέσεις στα όργανα του κράτους και του κόμματος καθώς και των οικονομικών μονάδων και των κοινωνικών οργανώσεων που επηρεάζουν την πολιτική και οικονομική ζωή ενός τόπου…
Η Νομενκλατούρα αποτελεί την προνομιούχο ηγετική πολιτική, κοινωνική τάξη των κρατικών και οικονομικών αξιωματούχων και κατέχει τις θέσεις κλειδιά στον κρατικό και κομματικό μηχανισμό, ο οποίος με την πολυετή και ασφυκτική άσκηση της εξουσίας και την πρακτική του «πολιτικού αποκλεισμού» των ανεπιθύμητων, οδηγεί σε μια μορφή «αναιμικής δημοκρατίας».

Print Friendly, PDF & Email