Γ. Πατούλης: “Υπάρχουν ώριμα έργα που αναμένεται να συμβασιοποιηθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο”

Print Friendly, PDF & Email