Φρένο ΣΕΒ και Στουρνάρα στην αύξηση του κατώτατου μισθού!

Τη διατήρηση του κατώτατου μισθού, παγωμένου στα 650 ευρώ εισηγούνται η Τράπεζα της Ελλάδος, ο ΣΕΒ και λοιποί εργοδότες, όπως επίσης και ελεγχόμενοι από το κράτος δημόσιοι φορείς, το ΚΕΠΕ και το ΕΙΑΔ.

Στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ που ζητεί η ΓΣΕΕ, δεν φαίνεται να έχει καμία τύχη και το πιθανότερο είναι να παραμείνει στα 650 ευρώ, μέχρι να λήξει η πανδημία.

Η διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, όπως καθορίζεται από τη νομοθεσία, προβλέπει την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων από φορείς μεταξύ των οποίων είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Αρχή, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε./ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ−Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο ΙΜΕ−Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝ. ΕΜ.Υ. ΕΣΕΕ). Αφού υποβάλουν τις εισηγήσεις τους, την απόφαση θα λάβει το υπουργείο Εργασίας τον Ιούλιο του 2021.

Όμως, στις εισηγήσεις που ήδη υποβλήθηκαν οι περισσότεροι ανάβουν «κόκκινο» στην προοπτική αύξηση των κατώτατων αποδοχών, επικαλούμενοι, βασικά, τις συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός ήταν παγωμένος από το 2012 στα 568,08 ευρώ και αυξήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 στα 650 ευρώ, ενώ τότε καταργήθηκε και ο υποκατώτατος μισθός για τους νέους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών.

Όχι, από την Τράπεζα της Ελλάδος

Ειδικότερα η Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέρει ξεκάθαρα στο πόρισμά της, ότι δεν υπάρχει περιθώριο για αύξηση του κατώτατου μισθού, επειδή, όπως αναφέρει στην παρούσα συγκυρία κάτι τέτοιο, θα οδηγούσε σε μείωση της απασχόλησης.
«Σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο και δεδομένης της μεγάλης αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξη της πανδημίας, κρίνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο για μια αύξηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων το 2021».
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα συνιστούσε μία πρόσθετη αρνητική διαταραχή στο κόστος ενός μεγάλου εύρους επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων στην παρούσα συγκυρία (όπως μικρές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις στο εμπόριο, στα καταλύματα και στην εστίαση), επιτείνοντας τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας ή μετατροπής θέσεων πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Ο κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας αυξάνεται περαιτέρω από το ενδεχόμενο να μην επιβιώσουν οι πιο ευάλωτες επιχειρήσεις στους κλάδους που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία», αναφέρει η κεντρική τράπεζα.

Οι βιομήχανοι

Το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ, που ελέγχεται από τον ΣΕΒ, αναφέρει ότι «το τρέχον επίπεδο του κατώτατου μισθού δεν είναι ούτε ιδιαίτερα χαμηλό ούτε ιδιαίτερα υψηλό».
«Συνεπώς, προσθέτει ότι «τουλάχιστον για όσο διαρκούν οι άμεσες αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας, το 2021 δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνουν αλλαγές στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, ειδικά μεγάλης κλίμακας».
Μεσοπρόθεσμα, κρίνεται σκόπιμο αυξήσεις του κατώτατου μισθού να συνυπολογίζουν το ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Μία αύξηση του επιπέδου του κατώτατου μισθού ταχύτερη από αυτήν της παραγωγικότητας θα επιβράδυνε περαιτέρω την αποκλιμάκωση της ακόμα πολύ υψηλής ανεργίας, θα ενέτεινε τη θεμελιώδη πίεση στην αγορά εργασίας».

Το ΚΕΠΕ

Το κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του κατώτατου μισθού, αλλά εφόσον αποκατασταθεί η ομαλότητα στην οικονομία και αυτή καταγράψει συστηματικά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
«Επίσης προτείνει όπως η όποια απόφαση για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού είναι σκόπιμο να μην είναι ξαφνική για τις επιχειρήσεις ούτε να αλλάζει δραστικά τον βραχυχρόνιο προγραμματισμό τους. Η έγκαιρη αναγγελία, καθώς και η ισχύς του από την αρχή του επόμενου έτους θεωρούνται διεθνώς καλές πρακτικές».

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, (ΙΝΣΕΤΕ), αντιτίθεται σε οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού το, 2021 και αφήνει ελπίδες για το 2022.. «Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του Covid-19 δεν ενδείκνυται μια αύξηση του κατώτατου μισθού το 2021».
»Από την άλλη πλευρά, οι καλές προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας το 2021 και ακόμη περισσότερο το 2022 δικαιολογούν απολύτως την πολιτική της διατήρησης του κατώτατου μισθού κατά το τρέχον έτος στα σημερινά επίπεδα, παρά τη μεγάλη μείωση του ΑΕΠ και την επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας το 2020.
Η εκτίμησή μας είναι ότι το 2022 η ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και η συμβολή των νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων θα οδηγήσει σε μια σημαντική βελτίωση του ΑΕΠ και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και θα δημιουργήσει ένα προσφορότερο και ευνοϊκό πλαίσιο για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού».

Επίσης το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, θεωρεί ότι είναι της παρούσης η αύξηση του κατώτατου μισθού,. Αλλά τώρα προέχει η στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία.
Αναφέρει πάντως, πως η προηγούμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ, δεν είχε κάποια αρνητική επίδραση στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, ενώ μπορεί να υποστηριχθεί πώς επέδρασε θετικά στην μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΑΔ), υποβάλει δύο προτάσεις. Η πρώτη προβλέπει το πάγωμα του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ, με συνοδευτικά μέτρα ενίσχυσης των χαμηλόμισθων, όπως ενδεικτικά η αναψηλάφηση του ζητήματος των προσαυξήσεων των 3ετιών προϋπηρεσίας στον κατώτατο μισθό ή μια μικρή αύξηση του αφορολόγητου.
Η δεύτερη πρόταση προβλέπει την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10 ευρώ, και να διαμορφωθεί από τα 650 στα 660 ευρώ!

Το ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ, θεωρεί ότι οι αναταράξεις που ήδη αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα και θα συνεχίσουν να υφίσταται και το επόμενο χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά ισχυρές και είναι αποτρεπτικές για αύξηση των κατώτατων αποδοχών.

«Παραφωνία» στις αρνητικές προτάσεις, αποτελεί η εισήγηση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το οποίο προτείνει άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και νέα αναπροσαρμογή του στα 809 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022.

πηγή: sofokleousin.gr

Print Friendly, PDF & Email