Έρευνα «Φ»: Κυβέρνηση κάτω από τη βάση

Με τη διαφθορά να αποτελεί το μεγαλύτερο βαρίδιο για την εικόνα της στην κοινωνία, η Κυβέρνηση βρίσκεται στη μέγγενη, όχι μόνο των πυρών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και της δυσαρέσκειας των πολιτών. Η απογοήτευση δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αλλά επεκτείνεται και στο εθνικό ζήτημα, με την αρνητική βαθμολογία να προέρχεται ακόμα και από ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ. Την ίδια ώρα ωστόσο, αποτελεί σημείο αναφοράς η αντιστρόφως ανάλογη εικόνα της Κυβέρνησης όσον αφορά τους χειρισμούς της στη διαχείριση της πανδημίας, παίρνοντας από τους πολίτες βαθμό με πρόσημο θετικό.

Τα συμπεράσματα αυτά καταγράφονται στην έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία CMRC- Cypronetwork Ltd (μέλος του Ομίλου εταιρειών Cypronetwork, του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR) για λογαριασμό του «Φ». Το πρώτο μέρος της έρευνας το οποίο αφορούσε την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση αποτελέσματος, καθώς επίσης και την αρνητική/θετική εικόνα των πολιτικών αρχηγών, δημοσιεύθηκε χθες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεφωνικών συνεντεύξεων και σ’ αυτή συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών που διαμένουν τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού ως προς την εκλογική περιφέρεια, την περιοχή διαμονής, το φύλο και την ηλικία. Το μέγεθος του δείγματος αφορούσε 1.000 συνεντεύξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα μεταξύ 22 Μαρτίου 2021- 30 Μαρτίου 2021. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη χρήση της μεθόδου της Τυχαίας Πολυσταδιακής Στρωματοποιημένης δειγματοληψίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των Κυπρίων (56%) δηλώνουν μη ικανοποιημένοι από τους χειρισμούς της Κυβέρνησης στο Εθνικό και λιγότεροι από 1 στους 5 αξιολογούν τους χειρισμούς ως θετικούς. Συγκεκριμένα, οι θετικές τοποθετήσεις ήταν μόλις στο 18%, με τις αρνητικές τοποθετήσεις να προέρχονται από όλους τους κομματικούς χώρους. Αυτό βέβαια δείχνει ότι η δυσαρέσκεια έναντι των χειρισμών του Προέδρου στο Κυπριακό, δεν έχει μία και μόνο ερμηνεία. Αναλυτικά, αρνητικές τοποθετήσεις για τους χειρισμούς της Κυβέρνησης στο Εθνικό έχουμε 33% από τον ΔΗΣΥ, 74% από το ΑΚΕΛ, 51% από το ΔΗΚΟ, 53% από την ΕΔΕΚ, 60% από την Αλληλεγγύη, 52% από τους Οικολόγους και 86% από το ΕΛΑΜ. Το μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό αρνητικών τοποθετήσεων προέρχεται από το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ, με τους ψηφοφόρους των δύο κομμάτων να έχουν εντελώς διαφορετική τοποθέτηση όσον αφορά το Κυπριακό. Όσον αφορά τις θετικές τοποθετήσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τον ΔΗΣΥ με 40%. Από το ΑΚΕΛ είχαμε 9%, το ΔΗΚΟ 27%, την ΕΔΕΚ 12%, την Αλληλεγγύη 20%, τους Οικολόγους 17% και το ΕΛΑΜ 7%.

Όσον αφορά τη διαφθορά, η αρνητική τοποθέτηση των πολιτών γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, με 8 στους δέκα να τοποθετούνται αρνητικά, ενώ θετικά τοποθετείται μόνο το 8%. Ενδεικτικό της μεγάλης απογοήτευσης της κοινωνίας είναι το γεγονός ότι ακόμα και το 71% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ τοποθετήθηκε αρνητικά όσον αφορά τη διαχείριση της κυβέρνησης σε θέματα διαφθοράς. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, αρνητικά τοποθετήθηκε το 81% από τους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ, 71% από το ΔΗΚΟ, 82% από την ΕΔΕΚ, 80% από την Αλληλεγγύης, 87% από τους Οικολόγους και 93% από το ΕΛΑΜ.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 6 στους 10 ψηφοφόρους αξιολογούν την Εσωτερική Διακυβέρνηση αρνητικά. Αρνητική είναι η τοποθέτηση έναντι της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και ένα ποσοστό 35% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ, ενώ αντίστροφα, θετικά τοποθετείται μόνος ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ. Το μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών τοποθετήσεων προέρχεται από τους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ με 75%, ενώ θετικά τοποθετείται μόνο το 8%. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, αρνητικά τοποθετούνται το 54% των ψηφοφόρων του ΔΗΚΟ, 71% της ΕΔΕΚ, 60% της Αλληλεγγύης, 48% των Οικολόγων και 60% του ΕΛΑΜ.

Όσον αφορά το άλλο μεγάλο ζήτημα της χώρας, την Οικονομία, η εικόνα παραμένει αρνητική. Με 54% του εκλογικού σώματος να τοποθετείται αρνητικά και μόνο το 21% να τοποθετείται θετικά. Όσον αφορά την κομματική προέλευση των αρνητικών τοποθετήσεων, αρνητικά τοποθετήθηκαν το 36% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ, το 66% του ΑΚΕΛ, το 53% του ΔΗΚΟ, το 59% της ΕΔΕΚ, το 40% της Αλληλεγγύης, το 61% των Οικολόγων και το 67% του ΕΛΑΜ.

Παρόλα αυτά, η Κυβέρνηση διασώζεται σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, λαμβάνοντας μεγαλύτερη θετική αξιολόγηση παρά αρνητική. Συνολικά, το 38% των ερωτηθέντων τοποθετήθηκε θετικά στο θέμα της διαχείρισης της πανδημίας από πλευράς Κυβέρνησης, ενώ αρνητικά τοποθετήθηκε το 36%. Παρά το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ θετικών και αρνητικών τοποθετήσεων είναι πολύ μικρή, εντούτοις είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι για ένα ζήτημα ιδιαίτερα δύσκολο που το μέτωπο του παραμένει ανοικτό και με αρκετά κοινωνικά σύνολα να διαμαρτύρονται για τις κυβερνητικές αποφάσεις, η κοινωνία βάζει θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του. Το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα ανά κόμμα, προέρχεται από τους Οικολόγους οι οποίοι τοποθετήθηκαν θετικά σε ποσοστό 57% και στη συνέχεια από την ΕΔΕΚ με 53%, το ΔΗΣΥ με 50%, το ΔΗΚΟ με 40%, το ΑΚΕΛ με 20%, την Αλληλεγγύη με 20% και το ΕΛΑΜ με 14%.

Προκρίνουν παγκύπριο δημοψήφισμα

Όσον αφορά τη διενέργεια Παγκύπριου δημοψηφίσματος ή διεξαγωγή δημοψηφίσματος μόνο στους επηρεαζόμενους δήμους, το πρώτο ερώτημα φαίνεται να κερδίζει μεγαλύτερη αποδοχή. Συγκεκριμένα ποσοστό 52% τάχθηκε υπέρ της διενέργειας δημοψηφισμάτων παγκύπρια, ενώ για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων μόνο στους επηρεαζόμενους δήμους το 44%. Κατά της διεξαγωγής δημοψηφίσματος μόνο στους επηρεαζόμενους δήμους, τάχθηκε το 46%, ενώ το ίδιο ποσοστό τάχθηκε και κατά της διενέργεια παγκύπριου δημοψηφίσματος.

Χαμηλές προσδοκίες από Πενταμερή

Στο πλαίσιο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων οι πολίτες ρωτήθηκαν να εκφέρουν γνώμη και όσον αφορά τις προσδοκίες τους από το αποτέλεσμα της Πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Σύμφωνα με την έρευνα, 6 στους 10 Κύπριους (64%) εκτιμούν ότι θα βρεθούμε εκτεθειμένοι στην επικείμενη Πενταμερή και κυρίως οι ψηφοφόροι του ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ, ενώ διχοτομούνται στις τοποθετήσεις τους σχετικά οι ψηφοφόροι της Συμμαχίας Πολιτών, Αλληλεγγύης και Οικολόγων.

Η πλειοψηφία επίσης, σε ποσοστό 48% διαφωνεί στο ότι θα οδηγηθούμε σε συνομοσπονδία 2 κρατών ενώ 41% συμφωνεί. Στη σχετική εκτίμηση / δήλωση συμφωνεί όμως η πλειοψηφία του ΔΗΚΟ, της Συμμαχίας και της Αλληλεγγύης.

Διαφωνούν επίσης 8 στους 10 Κύπριους στην δήλωση θα οδηγηθούμε σε λύση.

Διαφωνία καταγράφεται επίσης, από 6 στους 10 ψηφοφόρους, στη δήλωση ότι ο χειρισμός της κυβέρνησης ήταν σωστός, ενώ σχεδόν 1 στους 3 συμφωνεί. Τέλος, 82% του εκλογικού σώματος εκτιμά ότι η συνάντηση της πενταμερούς δεν θα καταλήξει πουθενά.

πηγή: philenews.com

Print Friendly, PDF & Email