Επίτροπος Ναυτιλίας στη νέα δομή της ΕΕ για να σταλεί μήνυμα.

Οι ευρωεκλογές είναι μια καλή ευκαιρία να φέρουν στην επιφάνεια τις αδυναμίες της ΕΕ και να γίνουν δομικές αλλαγές την επόμενη πενταετία. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρίες και παραλείψεις.
Οι πολίτες, στην έρευνα του ευρωβαρόμετρου δείχνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις τους.
Οι ηγεσίες που θα προκύψουν, τόσο στην Επιτροπή, όσο και στο Κοινοβούλιο καλούνται να δράσουν τολμηρά και αποτελεσματικά. Να έχουν όραμα.
Άμεση σύσταση χαρτοφυλακίου Επιτρόπου Ναυτιλίας και διεκδίκηση αυτού απο την πατρίδα μας.
Μια νέα έρευνα του έκτακτου Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν η ΕΕ να έχει ισχυρότερο ρόλο στην αντιμετώπιση μελλοντικών διασυνοριακών κρίσεων. Η μεγάλη πλειονότητα όσων απάντησαν υποστηρίζει έναν πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, στο πλαίσιο μιας συνδυασμένης προσπάθειας με τις εθνικές αρχές.
Προκύπτει σαφώς η βούληση της κοινής γνώμης να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερη και ανθεκτικότερη στις μελλοντικές προκλήσεις, όσον αφορά στην προστασία των Ευρωπαίων πολιτών.
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (54%) πιστεύει ότι η ΕΕ σήμερα είναι καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει σημαντικές κρίσεις απ’ ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Το 87% γνωρίζει ότι η ΕΕ συμμετέχει στη διαχείριση κρίσεων.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (54%) πιστεύει ότι η ΕΕ είναι καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει μεγάλες κρίσεις σήμερα από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Το 87% γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται στην αντιμετώπιση κρίσεων. Το 8% των ευρωπαίων πολιτών δηλώνει ότι ο ίδιος ή οι άνθρωποι γύρω τους έχουν ωφεληθεί άμεσα από την υποστήριξη της ΕΕ ως απάντηση σε μια μεγάλη κρίση.
Το 69% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι η αντίδραση της ΕΕ για την παροχή βοήθειας σε φυσικές καταστροφές (π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί) θα ήταν «πολύ» ή «μάλλον αποτελεσματική». Το 61% απαντά το ίδιο σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, όπως η πανδημία ή οι επιδημίες COVID-19.
Οι ερωτηθέντες διχάζονται όταν τους ζητείται να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης της ΕΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ΕΕ βίαιων συγκρούσεων (π.χ. επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας) (47% «αποτελεσματική» έναντι 47%
«αναποτελεσματική»).
Το 55% των ερωτηθέντων συμφωνεί και το 33% διαφωνεί ότι η ΕΕ είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει μια μεγάλη κρίση, από ό,τι πριν από πέντε χρόνια.
Σε όλα τα κράτη-μέλη εκτός από δύο, περισσότεροι από τους ερωτηθέντες συμφωνούν παρά διαφωνούν ότι η ΕΕ είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει μια μεγάλη κρίση, από ό,τι πριν από πέντε χρόνια.
Το 82% των πολιτών της ΕΕ «συμφωνούν απόλυτα» ή «τείνουν να συμφωνούν» ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στις προσπάθειες ετοιμότητας για μελλοντικές κρίσεις , μέσω δράσεων όπως η ευαισθητοποίηση, η οργάνωση εκπαίδευσης και ασκήσεων προσομοίωσης κρίσεων.
Το μερίδιο που συμφωνεί κυμαίνεται μεταξύ 72% στην Αυστρία και 93% στην Κύπρο.
Το 79% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι, εκτός από την επικοινωνία από τις εθνικές αρχές, η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην παροχή έγκαιρης ενημέρωσης και καθοδήγησης στους πολίτες σε μια μεγάλη κρίση.
Σε επίπεδο επιμέρους χώρας, η συμφωνία με αυτή τη δήλωση κυμαίνεται από 66% στην Αυστρία και τη Δανία έως 92% στην Κύπρο.
Οι ηγεσίες στην Ευρώπη έχουν κάνει πολλά λάθη και κινήθηκαν αργά και άτολμα. Οι λαοί δεν θέλουν λογιστές – διαχειριστές, αλλά πολιτικούς.
Θα καταφέρει να αναπτύξει ταχύτητες; Θα δώσει όραμα στους πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ; Οι κάλπες θα δείξουν αν το μέλλον της Ευρώπης θα είναι λαμπρό!

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης Δημοσιογράφος

Print Friendly, PDF & Email