Δραματική μείωση των εργαζόμενων πάνω από 300.000 άτομα!

Brain draine και δημογραφικό συρρίκνωσαν δραματικά το εργατικό δυναμικό τα τελευταία 14 χρόνια

Δραματική μείωση του εργατικού δυναμικού της χώρας, πάνω από 300.000 άτομα σε 14 έτη, υποκρύπτουν τα στοιχεία για τη μείωση της ανεργίας σε μονοψήφιο ποσοστό τον Οκτώβριο του 2023, ενώ πάντα υπάρχει και η ασυμφωνία των στοιχείων με την εγγεγραμμένη ανεργία του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τον Οκτώβριο του 2023 ο αριθμός των απασχολουμένων στη χώρα ανήλθε σε 4.257.900 άτομα, ενώ το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 9,6%.

Ωστόσο, ο προηγούμενος μήνας στον οποίο καταγράφηκε το αμέσως χαμηλότερο ποσοστό της ανεργίας ήταν ο Ιούνιος του 2009, ένα έτος πριν την ένταξη στα μνημόνια, όταν το ποσοστό της ανεργίας είχε μετρηθεί στο 9,5%.

Όμως, τότε, προ 14 ετών (Ιούνιος 2009), ο αριθμός των απασχολουμένων είχε καταμετρηθεί σε 4.564.300 άτομα, που σημαίνει ότι φέτος, τον περασμένο Οκτώβριο, οι απασχολούμενοι είναι κατά 306.400 άτομα λιγότεροι.

Πρόκειται για μια άκρως ανησυχητική διαπίστωση, με ευρύτερες προεκτάσεις, η οποία χάνεται μέσα στους πανηγυρισμούς για τη μείωση του ποσοστού της ανεργίας κάτω από το 10% για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.

Η μείωση του εργατικού δυναμικού αποδίδεται σε πολλούς λόγους, με κυριότερους τους ακόλουθους:

Το brain drain, δηλαδή η φυγή στο εξωτερικό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων εργαζόμενων οι οποίοι σύμφωνα με τις μετρήσεις της Eurostat, ανέρχονται σε 550.000 άτομα από το 2010 και μετά.
Η μείωση του πληθυσμού της χώρας η οποία από το 2011 στο 2021 ανήλθε σε 450.000 άτομα, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ.
Η μαύρη εργασία, η οποία παρά τους ελέγχους είναι υπαρκτή και δεν είναι τυχαίο ότι στους ελέγχους που διενεργεί η Επιθεώρηση Εργασίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των παραβάσεων αφορά σε αδήλωτους εργαζόμενους.
Χαώδης η διαφορά με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ

Συγχρόνως, όσο η ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνει μείωση της ανεργίας τόσο διευρύνεται η διαφορά των ανέργων που εντοπίζει η στατιστική υπηρεσία, με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για την εγγεγραμμένη ανεργία.

Αυτό που προκύπτει από τη σύγκριση των στοιχείων ανεργίας των δύο κρατικών φορέων είναι, πως η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει μόλις το 50% των επίσημων ανέργων του ΟΑΕΔ.

Για τον περασμένο Οκτώβριο, ο αριθμός των ανέργων σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ήταν 467.493 άτομα.

Με βάση τα στοιχεία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Οργανισμού ήταν 900.297 άτομα.

Πρόκειται για μια διαφορά της τάξης των 432.493 ατόμων, με την ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει μόλις το 52% των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ και να αγνοεί το 48%!

Βεβαίως, οι δικαιολογίες για τη διαφορά είναι πολλές, ότι ευθύνεται η μαύρη εργασία και ότι πολλοί εργάζονται αλλά παραμένουν εγγεγραμμένοι άνεργοι και ταυτόχρονα δηλώνουν στην έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, πως εργάζονται!

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία του Οκτωβρίου 2023 είναι εδώ και τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τους εγγεγραμμένους ανέργους του Οκτωβρίου 2023 είναι εδώ.

Print Friendly, PDF & Email