Διμερείς Διαβουλεύσεις Γενικών Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής Ελλάδας – Φινλανδίας

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, στο πλαίσιο ενίσχυσης των διμερών αμυντικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και Φινλανδίας, υποδέχτηκε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα, τον Φινλανδό ομόλογό του κ. Janne KUUSELA, με τον οποίο είχε διμερείς διαβουλεύσεις.

Στη συνάντηση από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν επίσης, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων καθώς και επιτελείς της ΓΔΠΕΑΔΣ, ενώ από Φινλανδικής πλευράς συμμετείχε προσωπικό του Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας του Φινλανδικού Υπουργείου Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ο Γενικός Διευθυντής Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος ενημέρωσε τον ομόλογό του για μείζονα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος στο πεδίο της περιφερειακής ασφάλειας και ιδιαίτερα, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παρουσίασε τις εθνικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς και τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με την ενταξιακή πορεία της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ επισημαίνοντας επίσης, ζητήματα ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής και συνεργασίας.

Ειδικότερα, ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος και οι επιτελείς του αναφέρθηκαν στη στρατηγική σημασία της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, παρουσίασαν τις υπάρχουσες προκλήσεις και απειλές σε εθνικό, περιφερειακό, αλλά και συμμαχικό επίπεδο και ανέδειξαν ένα πλαίσιο ευκαιριών και δυνατοτήτων συνεργασίας για την ενίσχυση της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ευημερίας στην περιοχή.

Στη συνέχεια, έγινε εκτενής αναφορά στις επιπτώσεις από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για την περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια, τον αμυντικο-στρατιωτικό τομέα, την ενεργειακή επάρκεια των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), την προστασία των κρίσιμων υποδομών, καθώς και στη διασύνδεση της ρωσικής επιθετικότητας με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, και την πιθανότητα μελλοντικής άσκησης πίεσης προς τα κράτη της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και τις «νέο – Οθωμανικές» τουρκικές φιλοδοξίες εναντίον της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία επί των τουρκικών παραβιάσεων εναέριας κυκλοφορίας του ελληνικού FIR και παραβιάσεων των ελληνικών εθνικών χωρικών υδάτων από σκάφη του τουρκικού ναυτικού και της ακτοφυλακής. Επιπρόσθετα, η ελληνική πλευρά προέβη στην αποδόμηση του τουρκικού αφηγήματος για την Γαλάζια Πατρίδα και των νομικά αβάσιμων ισχυρισμών του κ. Ερντογάν, για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Επιπλέον, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, στηλίτευσε την μη εποικοδομητική στάση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και τα εμπόδια που δημιουργεί η Τουρκία στην εν δυνάμει συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και ΝΑΤΟ. Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ έκανε εκτενή αναφορά στο μεταναστευτικό πρόβλημα και παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν την στρατηγική εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από μέρους της Τουρκίας, και ειδικότερα, ανέδειξε τις υβριδικές τακτικές που χρησιμοποιεί η Τουρκία για να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα και να ασκήσει πίεση στην Ε.Ε., ώστε να ικανοποιήσει τους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής. Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, ο Δρ. Μπαλωμένος ανέπτυξε επιχειρήματα όπου αποδεικνύουν, ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή τόσο για την Ελλάδα όσο και για τους συμμάχους στο πλαίσιο της Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά τον τομέα της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, η ελληνική πλευρά ανέδειξε την ανάγκη για συνεκτικότητα, συνέχεια, αλληλεγγύη, σταθερότητα και ισορροπημένη εξεύρεση λύσεων, δεδομένου του εν εξελίξει πολέμου στην Ουκρανία. Επίσης, έγινε ειδική αναφορά στη «Στρατηγική Πυξίδα» της Ε.Ε. όπου αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής και αξιόπιστης ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Υπό την ίδια οπτική, έγινε αναφορά στο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην επιχείρηση “IRINI” για την εμπέδωση της ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για το ρόλο που καλείται να παίξει η Ε.Ε. στην ευρύτερη περιοχή ως αξιόπιστος πάροχος ασφάλειας.

Τέλος, και από τους δύο Γενικούς Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής διαπιστώθηκε, ότι η Ελλάδα και Φινλανδία μοιράζονται τις ίδιες προκλήσεις και απειλές. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την υβριδικού τύπου απειλή της Τουρκίας, ενώ η Φινλανδία αντιμετωπίζει την υβριδικού τύπου απειλή της Ρωσίας. Υπό το πρίσμα αυτό, διατυπώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη κοινής στάσης έναντι ζητημάτων άμυνας και ασφάλειας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε..

Print Friendly, PDF & Email