Δέσμη εισηγήσεων από το ΑΚΕΛ για στήριξη του τουρισμού

Σκληρή κριτική από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Κώστα Κώστα, για την αδράνεια της κυβέρνησης και την τραγική κατάσταση της τουριστικής βιομηχανίας

Με σκληρή κριτική για την αδράνεια της κυβέρνησης να ενισχύσει τον τουρισμό με μέτρα -που αφορούν την εποχικότητα, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την προσβασιμότητα και ειδικότερα τον αριθμό των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων μετά το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών από την κυβέρνηση, την προσέλκυση τουριστών και από άλλες αγορές και όχι μόνο από Βρετανία – Ρωσία, την επέκταση του πετυχημένου μηχανισμού ηλεκτρονικής προέγκρισης βίζας, τον περιορισμό του συστήματος all inclusive κ.α.- συνόδευσε το ΑΚΕΛ, διά του βουλευτή του Κώστα Κώστα, τις θέσεις και εισηγήσεις του κόμματος για ενίσχυση και στήριξη του τουρισμού ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.

Ο Κώστας Κώστα σημείωσε ότι η τραγική κατάσταση της τουριστικής μας βιομηχανίας σήμερα αποδεικνύει ότι η διαχείριση της κρίσης από μέρους της κυβέρνησης ήταν αποτυχημένη. «Ενώ με τις θυσίες του λαού μας καταφέραμε να μηδενίσουμε τα κρούσματα, είχαμε τον περασμένο Ιούλιο έξαρση της επιδημίας από φορείς του ιού, τουρίστες και Κύπριους που επέστρεφαν από τις διακοπές τους, λόγω των ανεπαρκών ελέγχων στα αεροδρόμιά μας αλλά και στις μαρίνες», υπενθύμισε.

Παράλληλα, δεν δόθηκαν ικανοποιητικά κίνητρα για την προώθηση του εγχώριου τουρισμού, τη στιγμή που ενώ οι Κύπριοι ήθελαν το περασμένο καλοκαίρι να κάνουν διακοπές στη χώρα τους και παρ’ όλες τις εκκλήσεις μας προς τους ξενοδόχους που άνοιξαν τα ξενοδοχεία τους να μειώσουν τις τιμές τους λόγω της κρίσης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων οι τιμές δεν μειώθηκαν καθόλου.

Έχοντας μπροστά μας την επόμενη τουριστική περίοδο, το ΑΚΕΛ εισηγείται ξανά συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία καλεί την κυβέρνηση να μελετήσει σοβαρά και να τα προωθήσει:

• Εκπόνηση σχεδιασμού εμβολιασμού και των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό και ευρύτερο τουριστικό τομέα μέχρι τον Μάιο, κάτι το οποίο θα πρέπει ως Κύπρος να το χρησιμοποιήσουμε για την προσέλκυση τουριστών. Βεβαίως δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το καταφέρουμε, βλέποντας τους ρυθμούς με τους οποίους προχωρεί η κυβέρνηση με τους εμβολιασμούς.

• Εκπόνηση έκτακτου σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης με κύριους άξονες την Ασφάλεια και την Υγεία. Η χώρα μας πρέπει να ετοιμαστεί για ναικανοποιήσει τις νέες, υψηλές απαιτήσεις για τις συνθήκες υγιεινής μέσω της ενίσχυσης των δημοσίων υποδομών υγείας για πολίτες και επισκέπτες, την εκπόνηση ολιστικής υγειονομικής και λειτουργικής προσέγγισης με θέσπιση κανόνων/προτύπων, όχι μόνο για τουριστικούς χώρους, αλλά και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό (αεροδρόμια, συγκοινωνίες, μουσεία, εμπορικά κέντρα, αθλητικοί χώροι, υπηρεσίες δήμων/Δημοσίου, κοινοί χώροι που συνωστίζεται κόσμος).

• Να προωθηθεί άμεσα η Κύπρος ως «Ασφαλής Υγειονομικά Προορισμός» με μια επιθετική διαφημιστική εκστρατεία, η οποία θα εστιάζει στο θέμα της Υγείας και Ασφάλειας των επισκεπτών στον τόπο μας προβάλλοντάς τον ως ασφαλή υγειονομικά προορισμό σε μεγάλα ενημερωτικά δίκτυα του εξωτερικού. Η εκστρατεία αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να προσελκύονται και τουρίστες που επιλέγουν μόνοι τους προορισμό, ώστε σταδιακά να επέλθει όσο το δυνατό απεξάρτηση από τους οργανωτές ταξιδιών αλλά και από τις 2-3 χώρες προέλευσης από τις οποίες σήμερα εξαρτώνται οι αφίξεις.

• Πολιτική αντιμετώπισης της εποχικότητας:Ειδικότερα φέτος λόγω της πανδημίας είναι επιτακτική η ανάγκη για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

• Σε αυτή τη συγκυρία χρειάζεται επικέντρωση και επένδυση σε συγκεκριμένες δράσεις και τομείς, όπως κίνητρα για ανάπτυξη του εξειδικευμένου και του εναλλακτικού τουρισμού και κίνητρα για ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου με εκπόνηση τολμηρών προγραμμάτων που θα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην τόνωση της τουριστικής και επαγγελματικής ζωής στην ύπαιθρο. Είναι απαραίτητη η κρατική στήριξη για την προώθηση αυτών των σχεδίων.

• Για να ολοκληρωθεί η δέσμη πολιτικών και δράσεων που χρειάζεται να εφαρμοστεί αυτό το διάστημα, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για προσέλκυση τουριστών μετά την καλοκαιρινή περίοδο, πρέπει αυτές να συνοδευτούν από ορισμένες παράλληλες δράσεις, όπως η απλοποίηση-επιτάχυνση διαδικασίας έκδοσης βίζας για επισκέπτες τρίτων χωρών και η δημιουργία Μόνιμου Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων για τον Τουρισμό.

• Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, χρειάζεται να γίνει σωστός και έγκαιρος σχεδιασμός και να δοθούν γενναιόδωρα και στοχευμένα κίνητρα από το κράτος. Κατ’ αρχάς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και η μείωση στις τιμές των πακέτων διαμονής και παρεχόμενων υπηρεσιών για να είναι προσβάσιμα στην πλειοψηφία του κόσμου. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να δοθούν κίνητρα και για τον κοινωνικό τουρισμό.

• Όσον αφορά διάφορες κρατικές επιχορηγήσεις ή κίνητρα που θα δοθούν άμεσα ή έμμεσα, επιβάλλεται να θεσπιστεί γενικός κανόνας ότι η στήριξη των επιχειρήσεων τουριστικού τομέα μέσω των κρατικών κινήτρων/επιχορηγήσεων θα συνδυαστεί απαραίτητα με το κριτήριο μη απολύσεων προσωπικού αλλά και εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο.

Τέλος, ο Κώστας Κώστα σημείωσε τον προβληματισμό του κόμματος για το μέλλον των εργαζομένων στον τομέα, τονίζοντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε να πληρώσουν αυτοί την κρίση».

Γιατί απέτυχε η κυβέρνηση στη διαχείριση της κρίσης

Σοβαρές κατηγορίες διατύπωσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κατά της κυβέρνησης για την αδράνειά της στη στήριξη του τουρισμού εν μέσω πανδημίας, κάτι που αποδεικνύεται από την τραγική κατάσταση της τουριστικής βιομηχανίας. Σημείωσε ιδιαίτερα ότι η κυβέρνηση αδράνησε εντελώς και στο θέμα της πάταξης της αισχροκέρδειας και της παρανομίας, αλλά και της μείωσης των πολύ υψηλών τελών στα αεροδρόμια, των υψηλών λιμενικών τελών και της κατακόρυφης αύξησης του τέλους ανά επιβάτη κρουαζιερόπλοιου στο νέο Λιμάνι Λεμεσού μετά την ιδιωτικοποίησή του.

Δεν έγινε τίποτε και σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων σχεδίων κατάρτισης προσωπικού για τις ανάγκες της τουριστικής μας βιομηχανίας, αλλά και την ενίσχυση των υφιστάμενων σχεδίων και κλάδων, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών νομοθεσιών.
Ελάχιστα έγιναν και σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που εστιάζονται στην αλλαγή της στάσης των ανθρώπων απέναντι στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον αγροτουρισμό, οι Αρχές αδιαφορούν για την προώθησή του, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ουσιαστικά κίνητρα για ανάπτυξή του. Αναλόγως και για τον ιατρικό τουρισμό, ο οποίος χάνεται ως προοπτική εξαιτίας της δεινής θέσης στην οποία έχουν θέσει οι κυβερνώντες τα δημόσια νοσηλευτήρια.

Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε η κρίση στην τουριστική βιομηχανία λόγω της πανδημίας, το ΑΚΕΛ προσπάθησε να συμβάλει στην αντιμετώπισή της με συγκεκριμένες προτάσεις:

Στις 19/5/2020 δόθηκε στη δημοσιότητα η δέσμη εισηγήσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, που βασιζόταν σε σοβαρή και ολοκληρωμένη μελέτη όλων των δεδομένων. Αυτή στάληκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον αρμόδιο Υφυπουργό Τουρισμού. Η πρόταση βασιζόταν στην προώθηση της Κύπρου ως ασφαλούς προορισμού αναφορικά με την αντιμετώπιση της Covid-19, με την προστασία της υγείας των πολιτών από τη μεταφορά του ιού στη χώρα από τουρίστες που θα έρχονταν μέσω αεροδρομίων, λιμανιών και μαρίνων και στην προώθηση του εγχώριου τουρισμού, με την παροχή κινήτρων κυρίως για τον κοινωνικό τουρισμό.

πηγή: dialogos.com.cy

 

Print Friendly, PDF & Email