Χρ. Ράμμος: Πολιτικό σύστημα και σημαντική μερίδα ΜΜΕ αρνούνται να κατανοήσουν τι σημαίνει Ανεξάρτητη Αρχή

«Φάνηκε δυστυχώς για μια ακόμη φορά πως το πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και μια σημαντική μερίδα των ΜΜΕ δεν έχουν κατανοήσει και μάλλον αρνούνται να κατανοήσουν τι ακριβώς είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή (και μάλιστα συνταγματικά κατοχυρωμένη), σε τι χρησιμεύει, για ποιο λόγο υπάρχει και κυρίως τι σημαίνει να δρα ανεξάρτητα. Διαχρονικά, δυστυχώς, το ελληνικό πολιτικό σύστημα φαίνεται να θεωρεί ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές εκπληρώνουν τον ρόλο τους, μόνο όταν δεν ενοχλούν και δεν ασκούν κριτική στην εξουσία και δεν αμφισβητούν τις επιλογές της». Τα παραπάνω τονίζει ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, σε κείμενό του που προλογίζει την Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ για το 2022.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ στο κείμενό του καταγγέλλει επίσης «σοβαρές αντιθεσμικές παρεμβάσεις, μέσω των οποίων αμφισβητήθηκε η ίδια η ανεξαρτησία της Αρχής, με απειλητικούς μάλιστα υπαινιγμούς ότι σε περίπτωση που τα επιτασσόμενα με τις παρεμβάσεις αυτές δεν θα ετηρούντο από την Αρχή, θα ετίθετο θέμα ασκήσεως ποινικών διώξεων εις βάρος των μελών και του προσωπικού της Αρχής ακόμη και για εξαιρετικά σοβαρές κακουργηματικές πράξεις.

Αναφέρομαι ακόμη και σε αντιδράσεις στον ευρύτερο δημόσιο χώρο που έλαβαν την μορφή συκοφαντικών, δυσφημιστικών και υβριστικών σχολίων και μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο εις βάρος του υπογράφοντος και άλλων μελών της Ολομέλειας της Αρχής.».
Μεταξύ των βασικών στοιχείων της Έκθεσης Πεπραγμένων είναι το γεγονός ότι συνολικά 6.705 άρσεις απορρήτου επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας στάλθηκαν με καθυστέρηση από την ΕΥΠ και την αντιτρομοκρατική (ΔΑΕΕΒ) στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), καθιστώντας πρακτικά αδύνατο τον έλεγχο των υποθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΔΑΕ σημειώνει ότι η ΕΥΠ έστειλε το 2022 717 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν το έτος 2021, ενώ η ΔΑΕΕΒ έκανε το ίδιο για 5.988 διατάξεις. Να σημειωθεί ότι οι αριθμοί που αναφέρονται αφορούν το πλήθος των εισαγγελικών διατάξεων ή βουλευμάτων που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ και όχι τον αριθμό των ατόμων (στόχων) για τα οποία διατάσσεται η άρση του απορρήτου.

Print Friendly, PDF & Email