Αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία

Οι Άραβες Υπουργοί Εξωτερικών απαιτούν από το Ισραήλ να ξαναρχίσει ειρηνευτικές

διαπραγματεύσεις βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και της Αραβικής Ειρηνευτικής

Πρωτοβουλίας

08.02.2021, Η έκτακτη σύνοδος, που ζητήθηκε από την Αίγυπτο και την Ιορδανία, ξεκίνησε νωρίτερα

σήμερα για να συζητήσει διάφορα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την αραβική εθνική ασφάλεια,

συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος.

Το Συμβούλιο τόνισε την προσήλωση των αραβικών χωρών στη λύση των δύο κρατών, την αραβική

ειρηνευτική πρωτοβουλία και την αρχή της γης για ειρήνη, θεωρώντας ότι αυτή η λύση είναι ο μόνος

τρόπος για να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Κάλεσαν επίσης το Ισραήλ να ανταποκριθεί στην αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία.

Print Friendly, PDF & Email