Ακραίες καταστάσεις… Θεωρίες Συνωμοσίας

γράφει στο peripteron.eu ο Βαγγέλης Πάλλας, ∆ηµοσιογράφος – Ερευνητής – Αναλυτής IFJ / SPJ

Οι φρικαλέοι πειραματισμοί των ναζί στους αιχμαλώτους τους είναι λίγο-πολύ γνωστοί. Όμως, οι «Επιστήμονες» του Γ Ράιχ δεν ήταν τα μόνα νοσηρά μυαλά στην ιστορία της αν­θρωπότητας. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέ­μου, άνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια ιατρικών πει­ραμάτων χωρίς να το γνωρίζουν ή χωρίς να μπορούν να α­ντιδράσουν. Η επιστήμη, άλλωστε, πάντα αγνοούσε τα σύ­νορα. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ωστόσο, από την άλλη μεριά δεν βρισκόταν η ανακάλυψη, αλλά η απόλυτη φρίκη.

Με τη φράση «ανθρώπινα πειραματόζωα» έρχονται αμέσως στο μυαλό τα τρομερά πειράματα των ναζί στα στρατόπεδα συ­γκέντρωσης του Β’ Πα­γκοσμίου Πολέμου και ο περιβόητος δόκτωρ Μένγκελε. Οι ναζί «επιστήμονες» χρησιμοποιούσαν κρατούμε­νους (πάντα «υποδεέστερης» προέλευσης, όπως Εβραίους, Σλάβους, Τσιγγάνους και ο­μοφυλόφιλους) στα πλαίσια φρικιαστικών πειραμάτων. Πολύωρη παραμονή σε παγω­μένο νερό για να εξακριβωθεί η αντοχή του ανθρώπινου οργανισμού, εμβολιασμός με καρκινογόνα κύτταρα, έκθεση σε ραδιενέρ­γεια και άλλες ακτινοβολίες, ενέσεις στα μά­τια για να αλλάξουν χρώμα και να γίνουν γα­λάζια είναι μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε το Γ’ Ράιχ στα πλαίσια της α­ναζήτησης του «υπεράνθρωπου»… Η άλλη άκρη του Άξονα, η Ιαπωνία, δεν υ­στερούσε. Ήδη πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο Ιάπωνες «επιστήμονες» της τρομερής μονάδας 731 χρησιμοποιούσαν αιχμά­λωτους Κινέζους για τα αποτρόπαια πειρά­ματα τους. Ενέσεις αέρα στις φλέβες, στα νε­φρά με ούρα αλόγων, ενέσεις με μικρόβια πανώλους και άλλων ασθενειών, δηλητηρία­ση με αέρια, ηλεκτρικές εκκενώσεις, ανατο­μία σε ζωντανά υποκείμενα, όλα αυτά συ­μπεριλαμβάνονταν στο ρεπερτόριο των Ια­πώνων «Μένγκελε». Αργότερα χρησιμοποι­ήθηκαν και Άγγλοι, Αμερικανοί, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί αιχμάλωτοι για παρόμοια «επιστημονικά» πειράματα. Σήμερα όλα αυτά αποτελούν ξεχασμένους εφιάλτες. Τουλάχιστον αυτή είναι η επικρατούσα γνώμη. Δυστυχώς, όμως, τα χρονικά της μεταπολε­μικής ιστορίας είναι γεμάτα από τέτοια πα­ραδείγματα. Βιολογικά και ιατρικά πειράμα­τα έγιναν επανειλημμένα πάνω σε ανθρώπι­να πειραματόζωα, συνήθως στα πλαίσια μυ­στικών στρατιωτικών ή άλλων προγραμμά­των. Ευτυχώς, όμως, καμία παρόμοια ιστο­ρία δεν μπορεί να παραμείνει κρυφή για πο­λύ καιρό. Τα παραδείγματα είναι άφθονα.

Η ΚΟΚΚΙΝΗ «ΒΙΒΛΟΣ»

Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού δημιούργησε τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο στις κοινωνίες που αυτός επικράτησε. Οι επι­πτώσεις από τη διάλυση της σοβιετικής αυ­τοκρατορίας είναι ακόμη αισθητές και θα εξακολουθήσουν να είναι για πολλά χρόνια. Η πτώση του καθεστώτος άφησε ελεύθερους πολλούς δαίμονες. Το φθινόπωρο του 1997 αποκαλύφθηκε ότι Ουκρανοί γιατροί πειρα­ματίζονταν με τον εγκέφαλο ψυχικά ασθε­νών και εγκαταλειμμένων παιδιών. Οι περισ­σότερες σχετικές καταγγελίες έφτασαν στη Δύση μέσω του πρώην διαφωνούντα Σεμιόν Γκλουζμάν. Και η πιο σκανδαλώδης από αυ­τές αφορούσε σε μεταμοσχεύσεις εμβρυϊ­κών κυττάρων σε ανήμπορους ανθρώπους με στόχο τη βελτίωση της προσωπικότητας τους! Σε συνέντευξη του στο ουκρανικό πε­ριοδικό «Ντιεν», το οποίο ο Γκλουζμάν διένειμε στη Δύση, ο δόκτωρ Βιτάλι Τσιμπαλιούκ αποκαλύπτει πώς διάλεγε τα θύματα του: «Εργαζόμαστε με ασθενείς που οι για­τροί έχουν χαρακτηρίσει «καταδικασμέυς»: επιληπτικούς, παιδιά που πάσχουν από ψυχικές παθήσεις, παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Πρόκειται κυρίως για εγκαταλειμμένα παιδιά. Και για μια τέτοια κατηγο­ρία καταδικασμένων ανθρώπων έχουμε πο­σοστό επιτυχίας 60%…» Ο Ουκρανός για­τρός είχε τη γνώμη ότι η εισαγωγή εμβρυϊ­κών κυττάρων σε έναν προβληματικό εγκέ­φαλο ενισχύει τη δραστηριότητα και τη λει­τουργία του. Η πρακτική αυτή δεν έχει βεβαίως καμία ηθική βάση και δεν υπόκειται σε κανέναν ιατρικό έλεγχο και περιττό να πού­με ότι είναι παράνομη στη Δύση. Χώρια που κανείς δεν διευκρίνισε από πού προέρχονταν τα εμβρυϊκά αυτά κύτταρα. Μετά τις καταγγελίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση -που παρέχει σημαντική οικονομική βοήθεια στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία- εξέ­φρασε την ανησυχία της για το όλο θέμα. Όπως θα περίμενε κανείς, η Ουκρανία αρνή­θηκε να ανταποκριθεί. Λαμβανομένης υπό­ψη της κατάστασης που επικρατεί στην εξα­θλιωμένη αυτή χώρα, δεν είναι περίεργο που καμία κεντρική εξουσία δεν μπορεί ή δεν θέ­λει να ασκήσει κανέναν έλεγχο. Ο Γκλουζμάν, που ήταν γνωστός από παλιά από τις καταγγελίες του για τα τρομερά σοβιετικά ψυχιατρεία, έστειλε και στην οργάνωση «Πρωτοβουλία της Γενεύης για την Ψυχια­τρική» πολλές τεκμηριωμένες καταγγελίες! για «ψυχοχειρουργική επί ψυχασθενών» Άλλες πληροφορίες μιλούν για έναν «μυ­στηριώδη Αμερικανό γιατρό» ονόματι Ρόμπερτ Ουάιτ, ο οποίος επέλεξε να κάνει τα πειράματα του στο Κίεβο, επειδή αντιμετώ­πιζε προβλήματα ηθικού χαρακτήρα στο νοσοκομείο του στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ. Και ο Ουάιτ είναι γνωστή προσωπικότητα στον τομέα των κυττάρων που αποσπώνται από το ανθρώπινο σώμα. Στο χάος που επικρατεί σε μια πρώην Σοβιετική Δημοκρατία, τέτοιες πρακτικές μπορεί να είναι αναμενόμενες Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί στην πολιτισμένη Δύση. Κι όμως..

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Η αμερικανική Αεροπορία δοκίμαζε ραδιε­νεργά φάρμακα σε Εσκιμώους και Ινδιάνους στη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, προσπαθώντας να αυξήσει τις πιθανότητες επι­βίωσης των Αμερικανών στρατιωτών στην Αρκτική. Την εντυπωσιακή αυτή πληροφο­ρία μετέδωσε το αμερικανικό CNN στις αρ­χές Μαΐου 1993. Για την ακρίβεια, στο πλαί­σιο ενός πειράματος, που έγινε από το 1950 ως το 1957, γιατροί της Αεροπορίας χορή­γησαν χάπια με ραδιενεργό ιώδιο σε 102 Ε­σκιμώους και Ινδιάνους της Αλάσκας και με­τά παρακολούθησαν τις συνέπειες στο θυρε­οειδή τους αδένα, πιστεύοντας ότι σε αυτόν τον αδένα κρυβόταν το μυστικό της αντίστα­σης των αυτοχθόνων στο πολικό ψύχος της περιοχής. Σύμφωνα με τον δόκτορα Κ. Ράνταλ, επικεφαλής του προγράμματος, το πεί­ραμα ήταν αβλαβές, γιατί η ραδιενέργεια που χορηγήθηκε στους Εσκιμώους ήταν μι­κρότερη από εκείνη που δέχονταν οι αυτό­χθονες τα προηγούμενα χρόνια από τις σο­βιετικές πυρηνικές δοκιμές. Τα «πέτρινα χρόνια» του Ψυχρού Πολέμου, μιας σκληρής εποχής όπου όλα επιτρέπο­νταν στο τρομερό παιχνίδι του ανταγωνι­σμού των υπερδυνάμεων για πλανητική κυ­ριαρχία, είναι γεμάτα σχετικές ιστορίες. Το 1998 η νορβηγική εφημερίδα «Νταγκμπλάντερ» αποκάλυψε ότι Νορβηγοί και Αμερικανοί γιατροί χρησιμοποιούσαν ραδιενέργεια στα πλαίσια πειραμάτων στείρωσης ψυχασθενών σε νορβηγικά νοσοκομεία. Τα περισσότερα πειράματα διενεργήθηκαν στα νοσοκομεία Γκάουσταντ, Ρίκσχοσπιταλ και Ουλεβάαλ στις δεκαετίες του 1950 και του 1960. «Άγνωστος αριθμός πειραμάτων πραγματοποιήθηκε με μυστικότητα σε πολλά νορβηγικά νοσοκομεία μετά τον πόλεμο όταν η πυρηνική απειλή και η κούρσα των εξοπλισμών βρίσκονταν στο απόγειο τους», γράφει η νορβηγική εφημερίδα. «Μεταξύ άλλων, διανοητικά καθυστερημένοι ή ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν για πειράματα ευνουχισμού με ακτίνες Χ, μέθοδο που χρησι­μοποίησαν και οι ναζί γιατροί κατά το Β’ Πα­γκόσμιο Πόλεμο στα στρατόπεδα του Άουσβιτς και του Ράβενσμπρικ».
Στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου πραγμα­τοποιήθηκαν και πολλά πειράματα πάνω στα βιολογικά όπλα. Ο λόγος ήταν απλός και καθαρά οικονομικός: Υπολογίστηκε ότι η εξολόθρευση πληθυσμού που βρίσκεται σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο γης στοιχίζει 2.000 δολάρια με χρήση συμβατικών όπλων, 800 δολάρια με χρήση πυρηνικών, 600 δολάρια με χρήση χημικών, αλλά μόνο 1 δολάριο αν χρησιμοποιηθούν βιολογικά όπλα. Αφού λοιπόν με το κόστος ενός φραπέ μπορεί να εξολοθρευτεί ολόκληρος ο πληθυσμός της Κυψέλης, ήταν λογικό να αναπτυ­χθούν αυτού του είδους τα όπλα. Και να γί­νουν και τα σχετικά πειράματα – με απόλυση μυστικότητα βέβαια.

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

Υπολογίστηκε ότι η εξολόθρευση πληθυσμού ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου γης στοιχίζει 2.000 δολάρια με χρήση συμβατικών όπλων, 800 δολάρια με χρήση πυρη­νικών, 600 δολάρια με χρήση χημικών και 1 δο­λάριο αν χρησιμοποιηθούν βιολογικά όπλα.

Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς γινόταν στην ΕΣΣΔ, αλλά ξέρουμε τι γινόταν στην άλλη πλευρά. Στη διάρκεια της εικοσαετίας 1950-1970 ενεργοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, ένα άκρως απόρρητο πρόγραμμα που αποσκοπούσε στη διαπίστωση της δράσης των βιολογικών όπλων σε μεγάλους πληθυ­σμούς. Πάνω από 200 σχετικά πειράματα διενεργήθηκαν την περίοδο αυτή σε μεγα­λουπόλεις των ΗΠΑ – με την πλήρη άγνοια των κατοίκων τους. Όμως, με βάση τον αμε­ρικανικό νόμο για την ελευθερία της πληρο­φόρησης (FOIA), τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο φως σαράντα χρόνια αργότερα. Το πρώτο πείραμα γίνεται το 1950 στην περιο­χή του Σαν Φρανσίσκο. Με πρόσχημα την α­πειλή μιας υποθετικής επίθεσης σοβιετικού υποβρυχίου που εξαπολύει ένα σύννεφο βακτηριδίων και εξαφανίζεται, το Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς δύο περιπολικά σκάφη του αμερικανικού Ναυτικού απελευθερώ­νουν στον αέρα στελέχη δύο μικροβίων που θεωρούνται αβλαβή, του Bacillus Globigii και του Serratia Macrescens. Ύστερα από λίγες μέρες διαπιστώνεται ότι σχεδόν κάθε κάτοι­κος του Σαν Φρανσίσκο ανέπνευσε τουλάχι­στον 5.000 σωματίδια μολυσμένα με τα προ­αναφερθέντα μικρόβια. Αν στη θέση των α­βλαβών μικροβίων είχαν χρησιμοποιηθεί πα­θογόνα στελέχη, κατανοεί κανείς το μέγεθος της επιδημίας που θα είχε ξεσπάσει. Στα τέλη του 1950 ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί ως πεδία δοκιμών τη Σαβάνα της Τζόρτζια και το Έιβον Παρκ της Φλόρι­ντα. Ένα μεγάλο σμήνος από κουνούπια ε­ξαπολύεται από αεροσκάφος σε κατοικημέ­νες περιοχές – μια τακτική που είχαν χρησι­μοποιήσει οι Ιάπωνες στο πλαίσια προπολε­μικών πειραμάτων βιολογικού πολέμου. Πολλοί πολίτες αρρώστησαν από τα τσιμπή­ματα των κουνουπιών, ενώ σημειώθηκαν και κάποιοι θάνατοι. Μεταμφιεσμένες σε υ­γειονομικές μονάδες, οι ομάδες του στρα­τού διασκορπίστηκαν και ξεκίνησαν μια σει­ρά ιατρικών εξετάσεων στον πληθυσμό. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν απόρρητες, πιστεύεται ότι τα κουνούπια ήταν μολυσμέ­να με ένα στέλεχος του βακίλου που προξε­νεί τον κίτρινο πυρετό, αρρώστια που προ­καλεί το θάνατο στον έναν από τους τρεις προσβληθέντες. Το δεύτερο και εντυπωσια­κότερο πείραμα έγινε στη Νέα Υόρκη το 1965. Άντρες της Υπηρεσίας Χημικού Πολέμου πετάνε μερικούς λαμπτήρες φθορισμού από τα παράθυρα τριών συρμών που κινού­νται με ταχύτητα στο δίκτυο του μετρό κάτω από το Μανχάταν. Οι λαμπτήρες αυτοί πε­ριέχουν και πάλι στελέχη του μικροβίου Bacillus Globigii. Οι στροβιλισμοί που προκα­λούν οι κινούμενοι συρμοί μεταφέρουν τα μικρόβια σε όλο το μήκος του δικτύου, που εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν από πε­ρίπου ένα εκατομμύριο επιβάτες την ημέρα. Αν στη θέση του αβλαβούς μικροβίου είχε χρησιμοποιηθεί βάκιλος του άνθρακα, περί­που 12.000 άνθρωποι θα είχαν μολυνθεί. Αν είχαν χρησιμοποιηθεί μικρόβια με μεγα­λύτερη λοιμογόνο δύναμη, τότε 200.000-300.000 άτομα θα είχαν μολυνθεί μέσα στον ίδιο χρόνο! Συνολικά ένα εκατομμύριο άν­θρωποι υπολογίζεται ότι μολύνθηκαν στα πλαίσια του πειράματος, ενώ οι επιστήμονες έβγαλαν το μεγαλοφυές συμπέρασμα ότι απλώς δεν υπήρχε τρόπος να αμυνθούν σε μια επίθεση του εχθρού με βιολογικά όπλα. Από μια διαβολική σύμπτωση, ακριβώς τριά­ντα χρόνια μετά το πείραμα, το Μάρτιο του 1995, έχουμε την επίθεση με το χημικό αέριο σαρίν που εξαπόλυσε μια ιαπωνική θρη­σκευτική σέκτα στο μετρό του Τόκιο. Οι έ­ρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι της σέκτας εργάζονταν σκληρά για να κατασκευάσουν και βιολογικά όπλα.

Ευτυχώς, δεν τα κατάφεραν… Το σίγουρο εί­ναι ότι αυτό που δεν κατάφεραν οι Ιάπωνες τρομοκράτες το κατόρθωσαν πολλοί «επι­στήμονες» που εδώ και δεκαετίες εργάστη­καν -και, χωρίς αμφιβολία, ακόμα εργάζο­νται στα πλαίσιο στρατιωτικών προγραμ­μάτων ή της ικανοποίησης των προσωπικών τους ανήθικων επιδιώξεων, χρησιμοποιώ­ντας ως πειραματόζωα πληθυσμούς μέχρι και ολόκληρων πόλεων.

Ες – Ες ζώων

Βίντεο αποκαλύπτει τα φρικτά βασανιστήρια-πειράματα «επιστημόνων» στις ΗΠΑ για Λογαριασμό πολυεθνικής…
Σάλο στις Ηνωμένες Πολιτείές και στη Βρετα­νία έχει προκαλέσει ένα βίντεο, που παρουσιάζει αθώα ζωάκια (πιθήκους, γάτες, σκυλιά, ποντίκια, χοί­ρους) να υφίστανται φρικτά βασανιστήρια στα εργαστήρια μιας βρετανικής εταιρείας, που πραγματοποιεί πειράματα επί αμερικανικού: εδάφους για λογαρια­σμό μεγάλων πολυεθνι­κών! Ιδιαίτερα αλγεινά συναι­σθήματα προκαλεί η κτη­νωδία των «επιστημόνων», οι οποίοι πολλές φορές «χαχανίζουν» την ώρα που ταλαιπωρούν τα δύσμοιρα «θύματα» τους.

Σύμφωνα με τη «Μίρορ», το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει διατάξει έρευνα από τον Απρίλιο σε βάρος της εταιρείας Huntingdon Life Science, στο αμερικανικό εργαστήριο της οποίας, στο Κέμπριτζσάιρ (Νιου Τζέρσεϊ) πραγματοποιούνται τα πει­ράματα της φρίκης. Το αποκαλυπτικό φιλμάκι τραβήχτηκε από μια γυναίκα, μέλος της οργά­νωσης για τα δικαιώματα των ζώων (ΡΕΤΑ), η οποία κατόρθωσε να παρεισφρή­σει και να εργαστεί στις εγκαταστάσείς επί οκτώ μήνες.

Το βίντεο εμφανίζει μια μαϊμουδίτσα να «τεμαχίζε­ται» ζωντανή σε μεταλλικό χειρουργικό κρεβάτι, σκυλιά να δένονται με σκοινί και να τους χορη­γούν ναρκωτικά, άλλα ζω­άκια να κρεμιούνται ανά­ποδα και να τους κάνουν ε­νέσεις στο μάτι…
Σε ένα σκυλάκι έδιναν συχνά εντομοαπωθητικό, δουλεύοντας για λογαρια­σμό μεγάλης εταιρείας καλλυντικών, ενώ η ΡΕΤΑ καταγγέλλει ότι σύντομα προγραμματίζουν να σπά­σουν τα πόδια 40 σκυλιών, σε ένα πείραμα για λογα­ριασμό ιαπωνικής φαρμα­κοβιομηχανίας!

Σύμφωνα με τη «Μίρορ», ο διευθύνων σύμβουλος της Huntingdon Κρίστοφερ Κλάΐφ χαρακτήρισε το βίντεο «παραπλανητικό, σκανδαλώδες και, σκουπίδι». Μετά την αποκάλυψη του πάντως, οι μεγάλες πολυεθνικές «πήραν απο­στάσεις» από το συγκεκριμένο εργαστήριο, καταδίκα­σαν τις μεθόδους του και α­νέστειλαν τις παραγγελίες για πειράματα έως ότου ολοκληρωθούν οι ανακρί­σεις.

Ανάμεσα τους η Procter & Gamble, που βγάζει το απορρυπαντικό «Αριέλ», η Colgate-Palmolive (κατα­σκευάστρια του «Άζαξ») και οι εταιρείες φαρμάκων Glaxo και Zeneca.

 

Print Friendly, PDF & Email